LabVIEW

Opis predmeta

LabVIEW je grafički programski jezik za mjerenje, automatizaciju i vizualizaciju. Koristi se kao razvojni alat za aplikacije u mjeriteljstvu i testiranju, za dohvat podataka (DAQ), analizu i upravljanje instrumentacijom i procesima. U ovom predmetu biti će obrađene napredne tehnike programiranja.

Opće kompetencije

Osnove rada s LabVIEW programskim paketom, spajanje mjernih uređaja s računalom te dohvat, analizu i prikaz podataka. Izrada SCADA sustava i komunikacija s upravljačkim jedinicama pomoću raznih protokola

Ishodi učenja

 1. koristiti programski sustav LabVIEW
 2. raščlaniti programaki kod na manje dijelove
 3. proizvesti manje funkcionalne programe
 4. prilagoditi postojeće primjere svojim potrebama
 5. povezati manje programske dijelove u cjelinu
 6. odabrati potrebne funkcije za realizaciju zadatka

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja sa prezentacijama

Pokusi na predavanjima

Tijekom predavanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Virtualna instrumentacija i LV
 2. LabVIEW okoliš
 3. LabVIEW osnove
 4. Strukture
 5. Polja i Cluster-i
 6. Grafovi
 7. Rad s datotekama
 8. Mjerenje i generiranje signala
 9. Prikupljanje podataka
 10. Napredna LabVIEW svojstva
 11. Primjeri
 12. Primjeri
 13. Primjeri
 14. Primjeri
 15. Test

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)

Literatura

R. Bitter, T. Mohiuddin, M. Nawrocki (2006.), LabView: Advanced Programming Techniques, CRC Press
C. Clark (2005.), LabVIEW Digital Signal Processing: and Digital Communications, McGraw Hill
M. L. Chungani,A. R. Samant,M. Cerna (1998.), LabVIEW Signal Processing, PTR PH
J. Essick (1989.), Advanced LabVIEW Labs, PTR PH
L. Sokoloff (2004.), Applications in LabVIEW, Pearson PH

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 69393
  Zimski semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
30 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan