LabVIEW

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

LabVIEW je grafički programski jezik za mjerenje, automatizaciju i vizualizaciju. Koristi se kao razvojni alat za aplikacije u mjeriteljstvu i testiranju, za dohvat podataka (DAQ), analizu i upravljanje instrumentacijom i procesima. U ovom predmetu biti će obrađene napredne tehnike programiranja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)

Opće kompetencije

Osnove rada s LabVIEW programskim paketom, spajanje mjernih uređaja s računalom te dohvat, analizu i prikaz podataka. Izrada SCADA sustava i komunikacija s upravljačkim jedinicama pomoću raznih protokola

Ishodi učenja

 1. koristiti programski sustav LabVIEW
 2. raščlaniti programaki kod na manje dijelove
 3. proizvesti manje funkcionalne programe
 4. prilagoditi postojeće primjere svojim potrebama
 5. povezati manje programske dijelove u cjelinu
 6. odabrati potrebne funkcije za realizaciju zadatka

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja sa prezentacijama

Pokusi na predavanjima

Tijekom predavanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Virtualna instrumentacija i LV
 2. LabVIEW okoliš
 3. LabVIEW osnove
 4. Strukture
 5. Polja i Cluster-i
 6. Grafovi
 7. Rad s datotekama
 8. Mjerenje i generiranje signala
 9. Prikupljanje podataka
 10. Napredna LabVIEW svojstva
 11. Primjeri
 12. Primjeri
 13. Primjeri
 14. Primjeri
 15. Test

Literatura

R. Bitter, T. Mohiuddin, M. Nawrocki (2006.), LabView: Advanced Programming Techniques, CRC Press
C. Clark (2005.), LabVIEW Digital Signal Processing: and Digital Communications, McGraw Hill
M. L. Chungani,A. R. Samant,M. Cerna (1998.), LabVIEW Signal Processing, PTR PH
J. Essick (1989.), Advanced LabVIEW Labs, PTR PH
L. Sokoloff (2004.), Applications in LabVIEW, Pearson PH

Za studente

Izvedba

ID 69393
  Zimski semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan