Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  prof. dr. sc. Ivica Pavić

  Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

  High Performance Computing Reinforcement Learning Framework for Power System Control

  Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica ; Brčić, Mario ; Jerčić, Roko
  , 2023.

  Studija proračuna kratkog spoja u prijenosnoj mreži EES-a Hrvatske za nazivnu 2024., 2029. i 2034. godinu

  Pavić, Ivica; Damjanović, Ivana; Šešok, Anica;
  , 2023.

  Deep Reinforcement Learning-Based Approach for Autonomous Power Flow Control Using Only Topology Changes

  Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica ; Puljiz, Mate ; Brcic, Mario
  , 2022.
  Energies (Basel)

  Modeling and open source implementation of balanced and unbalanced harmonic analysis in radial distribution networks

  Antić, Tomislav ; Thurner, Leon ; Capuder, Tomislav ; Pavić, Ivica
  , 2022.
  Electric power systems research

  Analiza frekvencijskog odziva u TS Šijana i Poreč

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2021.

  Ugradnja kondenzatorskih baterija u svrhu sprječavanja naponskog sloma prijenosne elektroenergetske mreže Istre

  Levačić, Goran ; Đikić, Branimir ; Lasić, Mate ; Pavić, Ivica
  , 2021.

  Idejno rješenje korištenja FACTS uređaja u TS Konjsko u svrhu povećanja prijenosne moći EES-a, prigušenja oscilacija snage i povećanja granica prijelazne stabilnosti

  Pavić, Ivica ; Damjanović Ivana ; Šešok, Anica
  , 2021.

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) EVP Matulji i EVP Sušak na prijenosnu mrežu

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2020.

  AVR and PSS Coordination Strategy by Using Multi- objective Ant Lion Optimizer

  Špoljarić, T. ; Pavić, I.
  , 2020.

  Kompenzacija jalove snage i Q-V analiza u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2020.

  Poslovni model proizvodnje i prodaje električne energije nove Biorafinerije Sisak

  Pavić, Ivica ; Šešok, Anica ; Damjanović, Ivana ; Žutobradi ć, Srđan ; Đikić, Branimir ; Ćosić, Željko
  , 2020.

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja GTE Zagocha

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2020.

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) EVP Koprivnica na prijenosnu mrežu

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2020.

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) EVP Plase i EVP Moravice na prijenosnu mrežu

  Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  Studija proračuna kratkog spoja u prijenosnoj mreži EES-a Hrvatske za nazivnu 2020., 2025. i 2030. godinu

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  New algorithm for identifying network topology based on artificial neural networks

  Jerčić, Roko ; Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  Analiza tokova snaga i naponskih prilika u lokalnoj mreži Rijeke i otočnoj vezi prema Krku

  Đikić, Branimir ; Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  Koordinirana regulacija napona i tokova snaga u HE Senj i TS 220/110 kV Senj

  Đikić, Branimir ; Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) za povećanje snage EVP Mrzlo Polje i EVP Zdenčina

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana ; Filipović- Grčić, Božidar
  , 2019.

  OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAICS ACTIVE POWER CURTAILMENT IN LOW VOLTAGE NETWORKS BY USING ARTIFICIAL BEE COLONY METHOD

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Stojkov, Marinko ; Trupinić, Kruno
  , 2019.

  Lightning caused overvoltages on power transformers recorded by on-line transient overvoltage monitoring system

  Keitoue, Samir ; Murat, Ivan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Župan, Alan ; Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica
  , 2018.

  Performance analysis of an ant lion optimizer in tuning generators' excitation controls in multi machine power system

  Špoljarić, Tomislav ; Pavić, Ivica
  , 2018.

  Harmonijska analiza utjecaja SVC-a na prijenosnu mrežu

  Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar
  , 2018.

  Podloge za proračun kratkog spoja u prijenosnoj mreži EES-a Hrvatske za nazivnu 2020., 2025. i 2030. godinu

  Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana
  , 2018.

  Lightning caused overvoltages on power transformers recorded by on-line transient overvoltage monitoring system

  Keitoue, Samir ; Murat, Ivan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Župan, Alan ; Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica
  , 2018.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Identifying Network Topology Using Travelling Wave Reflections of the Test Signal

  Jerčić, Roko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj
  , 2018.
  Tehnički vjesnik = Technical gazette

  Harmonic Performance Analysis of Static Var Compensator Connected to the Power Transmission Network

  Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Župan, Alan
  , 2018.

  Journal of Energy special issue: Papers from second regional CIGRE conference SEERC 2018 “Energy transition and innovations in electricity sector”

  Filipović-Grčić, Božidar ; Pavić, Ivica
  , 2018.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Preliminarna analiza mogućnosti priključenja (PAMP) EVP Ludina i EVP Novska na prijenosnu mrežu

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana ; Milković, Aleksandar
  , 2018.

  Harmonic Performance Analysis of Static Var Compensator Connected to the Power Transmission Network

  Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Župan, Alan
  , 2018.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Optimizacija naponske regulacije ograničavanjem radne snage fotonaponskih elektrana u niskonaponskim mrežama metodom umjetnih kolonija pčela

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Stojkov, Marinko ; Trupinić, Kruno
  , 2018.

  Basis for the development of new toolbox for short-circuit studies in EMTP-RV

  Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2018.

  Analiza prijelaznih pojava prilikom pogona SVC postrojenja u TS Konjsko

  Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica
  , 2018.

  Preliminarna analiza mogućnosti priključenja (PAMP) EVP Zdenčina i EVP Mrzlo Polje na prijenosnu mrežu

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana ; Milković, Aleksandar
  , 2018.

  Analiza frekvencijskog odziva 220 kV čvorišta Konjsko

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano
  , 2018.

  Monitoring of transient overvoltages on the power transformers and shunt reactors – field experience in the Croatian power transmission system

  Filipović-Grčić, Božidar ; Franc, Bojan ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Keitoue Samir ; Murat, Ivan ; Ivanković, Igor
  , 2017.

  Zamjena autotransformatora u TS 220/110 kV Sisak i analiza potrebitosti autotransformatora T3 u TS 220/110 kV Mraclin

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano
  , 2017.

  Modelling of three-phase electric arc furnace for estimation of voltage flicker in power transmission network

  Tomasović Teklić, Ana ; Filipović-Grčić, Božidar ; Pavić, Ivica
  , 2017.
  Electric power systems research

  Improvement of backward/forward sweep power flow method by using modified breadth-first search strategy

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Stojkov, Marinko
  , 2017.
  Iet generation transmission & distribution

  Improved three-phase power flow method for calculation of power losses in unbalanced radial distribution network

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Trupinić, Kruno
  , 2017.

  Monitoring of transient overvoltages on the power transformers and shunt reactors – field experience in the Croatian power transmission system

  Filipović-Grčić, Božidar ; Franc, Bojan ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Keitoue Samir ; Murat, Ivan ; Ivanković, Igor
  , 2017.
  Procedia engineering

  Podloge za idejno rješenje koordinirane regulacije napona i jalove snage EES-a Hrvatske i Slovenije

  Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Tomašević, Frano ; Damjanović, Ivana
  , 2017.

  Modeliranje visokonaponskih regulacijskih poprečnih prigušnica

  Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica ; Tomašević, Frano
  , 2017.

  Sensitivity Analysis of Method for Harmonic State Estimation in the Power System

  Bečirović, Vedad ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar
  , 2017.
  Electric power systems research

  Detection of high impedance faults in power transmission network with nonlinear loads using artificial neural networks

  Teklić, Ljupko ; Filipović-Grčić, Božidar ; Pavić, Ivica ; Jerčić, Roko
  , 2017.

  Smanjenje razina sklopnih prijelaznih elektromagnetskih pojava u 400 kV mreži primjenom tehnike kontroliranog sklapanja

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Tomašević, Frano ; Bojić, Srećko ; Župan, Alan
  , 2017.

  Model trofaznog proračuna tokova snaga za potrebe računanja tehničkih gubitaka u distribucijskoj mreži

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Trupinić, Kruno
  , 2016.

  Application of Line Surge Arresters for Voltage Uprating and Compacting of Overhead Transmission Lines

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2016.
  Electric power systems research

  Utjecaj priključenja električnih kotlova snage 2x30 MW u EL-TO Zagreb na strujno-naponske prilike u prijenosnoj mreži

  Pavić, Ivica ; Tomašević, Frano ; Filipović-Grčić, Božidar ; Mišura, Josip
  , 2016.

  Control variable selection for the corrective control of voltages and reactive power flows

  Tomašević, Frano ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko
  , 2016.

  Analiza oštećenja odvodnika prenapona u postrojenju odašiljača

  Milardić, Viktor ; Pavić, Ivica ; Štrbac, Goran
  , 2015.

  Analysis of surge arresters failures in the installation of broadcasting transmitter

  Milardić, Viktor ; Pavić, Ivica ; Tokić, Amir
  , 2015.

  Voltage conditions estimation in frequency domain of power systems based on measuring power quality

  Becirovic, Vedad ; Pavic, Ivica ; Curevac, Semra ; Hanjalic, Selma ; Nikolic, Bojan ; Dozic, Naida
  , 2015.

  Application of artificial neural networks for external network equivalent modeling

  Pavić, Ivica ; Tomašević, Frano ; Damjanović, Ivana
  , 2015.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Analiza utjecaja električnih kotlova na tokove snaga, struje kratkog spoja i sustav uzemljenja u EL-TO Zagreb

  Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Tomašević, Frano
  , 2015.

  Primjena regenerativnog kočenja na elektrificiranim prugama HŽ Infrastrukture izmjeničnog sustava vuče 25 kV 50 Hz

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar
  , 2014.

  Preliminarna analiza mogućnosti priključenja elektrovučnih podstanica na pruzi Zagreb (Horvati) – Rijeka (Krasica) na prijenosnu elektroenergetsku mrežu

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Mandić, Milivoj
  , 2013.

  Development of Measurement System for Analyzing the Power Quality

  Bečirović, Vedad ; Nikolić, Bojan ; Turković, Irfan ; Pavić, Ivica
  , 2012.

  Širokopojasni prijenos podataka putem elektroenergetske mreže

  Vidić, Dario
  , 2012.

  Power system state estimation based on PMU measurements vs SCADA measurements

  Kirinčić, Vedran ; Skok, Srđan ; Pavić, Ivica
  , 2012.
  International review on modelling and simulations

  The Development of Flickermeter According to Standard IEC61000-4-15 and Modeling Consumers Which Produce Flickers in the Power Network

  Bečirović, Vedad ; Nikolić, Bojan ; Turković, Irfan ; Pavić, Ivica
  , 2012.

  Proračun Struja Kratkog Spoja Prema Normi IEC 60909

  Nikolovski, Srete ; Pavić, Ivica
  , 2011.

  ELEKTROMAGNETSKI UTJECAJ 2x110 kV DALEKOVODA NA OKOLNE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE I VODOVE

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško
  , 2011.

  Developing a Smart Grid with a Measured and Balanced Approach Regarding Time and Scope

  Šimić, Zdenko ; Pavić, Ivica ; Havelka, Juraj
  , 2011.
  Journal of green engineering

  Power Flow Redistribution in Croatian Power System Network using Phase-Shifting Transformer

  Pavić, Ivica ; Tešnjak, Sejid ; Špoljarić, Tomislav
  , 2010.

  Modeliranje nadzemnog voda za proračune elektroenergetskih mreža

  Vidić, Dario
  , 2010.

  Selection of Surge Protective Devices for Low-Voltage Systems Connected to Overhead Line

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2010.
  IEEE transactions on power delivery

  Voltage Unbalance Analysis in Power Systems Supplying Eletrical Railways

  Pavić, Ivica ; Bobetko, Tin ; Milardić, Viktor
  , 2010.
  International review of electrical engineering

  Električki parametri i proračun raspodjele struja kratkog spoja duž DV 2x400 kV Ernestinovo (Hrvatska) – Pécs (Mađarska)

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2010.

  Analiza prorade zaštite transformatora TR2 u TS 110/35/10 kV "Makarska" pri prekidu faznog vodiča uz istodobni nastup jednopolnoga kratkog spoja na DV 110 kV "Kraljevac – Makarska"

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor
  , 2009.

  Mjere za smanjenje struje kratkog spoja u industrijskoj mreži Belišće d.d.

  Sipl, Dalibor ; Pavić, Ivica ; Varžić, Ninoslav
  , 2009.

  Energy stresses of station surge arresters due to temporary overvoltages

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2009.

  Hybrid State Estimation Model Based on PMU and SCADA measurements

  Skok, Srđan ; Pavić, Ivica ; Barta, Atila ; Ivanković, Igor ; Baranović, Neven ; Čerina, Zdeslav: Matica, Renata
  , 2008.

  Mjere za smanjivanje gubitaka u mreži

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Mijatović, Nenad ; Barta, Atila ; Radić, Šime ; Delimar, Marko ; Peharda, Domagoj
  , 2007.

  Analiza nesimetričnog opterećenja prijenosne mreže 110 kV i uvjeta paralelnog rada elektrovučnih podstanica 110/25 kV na pruzi Moravice-Rijeka-Šapjane

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Marušić, Ante ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj
  , 2007.

  Perspectives of Intergration of ETSO and SETSO ITC Mechanisms and Croatia into Single ITC Mechanism

  Brkić, Silvio ; Međimorec, Damjan ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj
  , 2007.

  Metoda određivanja NTC i ATC vrijednosti pomoću NetVision-DAM sustava

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj ; Barta, Atila ; Mijatović, Nenad ; Delimar, Marko
  , 2007.

  Prenaponska zaštita objekata spojenih na nadzemnu niskonaponsku mrežu

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2006.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Naponski plan u programskom sustavu Netvision - DAM

  Hebel, Zdravko ; Mijatović, Nenad ; Radić, Šime ; Peharda, Domagoj ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko
  , 2006.

  Mogućnost priključka plinsko-parnog bloka snage 250 MW u TE Sisak u elektroenergetski sustav

  Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 2005.

  Power Flows and Transmission Losses in the Croatian Network after the UCTE Reconnection

  Toljan, Ivica ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Barta, Atila ; Delimar, Marko ; Peharda, Domagoj
  , 2005.

  Mogućnost priključka trećeg bloka u TE Plomin u elektroenergetski sustav

  Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 2005.

  Primjena uredbe 1228/2003/EC o uvjetima pristupa mreži za prekograničnu razmjenu električne energije

  Blagajac, Snježana ; Međimorec, Damjan ; Brkić, Silvio ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj
  , 2005.

  Sudjelovanje HEP - OPS u CBT mehanizmu

  Međimorec, Damjan ; Brkić, Silvio ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj
  , 2005.

  Nove tehnologije u vođenju elektroenergetske mreže

  Marčić, Danko
  , 2005.

  Tehnički gubici električne energije u prijenosnoj mreži Hrvatske

  Bobetko, Milan ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Barta, Atila ; Peharda, Domagoj ; Delimar, Marko
  , 2005.

  Substituting DC 3 kV Electric Railway Distribution System with 25 kV AC System

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj ; Dokaza, Zlatko
  , 2005.

  Analiza sigurnosti elektroenergetskog sustava

  Klarić, Stipe
  , 2004.

  Povećanje prijenosne moći mreže 220 kV na području Zagreba

  Pavić, Ivica ; Vlajčević, Robert ; Ivanković, Igor
  , 2004.

  Utjecaj viših harmonika na uređaje za kompenzaciju jalove snage

  Marčec, Tomislav
  , 2004.

  Prijelazne pojave prilikom sklapanja kondenzatorskih baterija

  Sipl, Dalibor
  , 2004.

  Power System Topology Identification Using Neural Networks, Part III – Unsupervised parts of the power system

  Delimar, Marko ; Pavić, Ivica ; Hebel, Zdravko
  , 2003.

  PHASE-SHIFTING TRANSFORMER 400/220 kV IN TS KONJSKO

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Cvetković, Zorko
  , 2003.

  Distributed multiuser programming system for monitoring security of EES

  Debeljuh, Vlatko ; Barta, Atila ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica
  , 2003.

  Adaptivna distantna zaštita dvostrukog prijenosnog voda za različita pogonska i uklopna stanja

  Skok, Srđan ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 2002.

  Preusmjeravanje tokova u prijenosnoj mreži HEP-a uz pomoć kutne regulacije u transformatoru 400/220 kV u TS Žerjavinec

  Filipović-Grčić, Božidar ; Ivanković, Igor ; Pavić, Ivica ; Tešnjak, Sejid
  , 2002.

  Hemorrhagic fever with renal syndrome in the Primorsko-goranska county, Croatia in 2002

  Poljak, Ivica ; Rački, B ; Miletić, Bojan ; Trošelj-Vukić, Biserka ; Pavić, Ivica ; Vučemilović, A ; Markotić, Alemka ; Avšič-Županc, T
  , 2002.

  Power System Topology Identification Using Neural Networks, Part II – Node Procesing

  Delimar, Marko ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica
  , 2002.

  Double-Circuit Line Adaptive Protection Based on Kohonen Neural Network Considering Different Operation and Switching Modes

  Skok, Srđan ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 2002.

  Proračun tokova snaga s kutnom regulacijom na mrežnom transformatoru 400/220 kV u TS Žerjavinec

  Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 2002.

  Power System Topology Identification Using Neural Networks, Part I - Line Processing

  Delimar, Marko ; Hebel, Zdravko ; Pavić Ivica
  , 2001.

  UTJECAJ NEPREPLETENOSTI DALEKOVODA NA STRUJNU I NAPONSKU NERAVNOTEŽU

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Babuder, Maks ; Vižintin, Stane ;
  , 2001.

  A low risk for tick borne diseases in the population of Gorski Kotar, Croatia

  Poljak, Ivica ; Trošelj-Vukić, Biserka ; Morović, Miro ; Miletić, Bojan ; Pavić, Ivica ; Milotić, Irena ; Ružić-Sabljić, Eva ; Vučemilović, Anita
  , 2000.

  Efficacy of pefloxacin in patients with acute infectious diarrhea.

  Trošelj-Vukić, Biserka ; Morović, Miro ; Poljak, Ivica ; Miletić, Bojan ; Pavić, Ivica ; Milotić, Irena
  , 2000.

  Modern Technology in Control Center Operation

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko ; Kajganić, Boris ; Barta, Atila
  , 1999.

  Analiza elektroenergetskih mreža

  Hebel, Zdravko ; Babić, Srđan ; Pavić, Ivica ; Kajganić, Boris ; Barta, Atila ; Delimar, Marko
  , 1999.
  EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika

  Two-Phase Load Modelling in Three-Phase Load Flow

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko
  , 1999.
  CIT. Journal of computing and information technology

  Septic arthritis and osteomyelitis (seven case reports)

  Pavic, Ivica ; Miletic, Bojan ; Troselj-Vukic, Biserka ; Poljak, Ivica ; Morovic, Miro
  , 1998.

  Newton-Raphson Power Flow - A Numerical Experiment

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko
  , 1998.

  Analiza rada i podešenje zaštita IEES “ Podravina” INA – “ Molve” – Đurđevac

  Maljković, Zlatko ; Marušić, Ante ; Erceg, Gorislav ; Gašparac, Ivan ; Pavić, Ivica ; Kuterovac, Ljiljana ; Kuzle, Igor ; Vražić, Mario ; Pavlica, Milutin ; Skok, Srđan
  , 1998.

  Izbor parametara glavne električne opreme kombi blokova na području EES-a grada Zagreba

  Tešnjak, Sejid ; Stojsavljević, Milan ; Dizdarević, Nijaz ; Mehmedović, Muharem ; Nemec, Darko ; Pavić, Ivica ; Vargović, Emil
  , 1994.

  Matematički modeli i metode proračuna u sustavu 2x25 kV, 50 Hz električnih željeznica

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Harmat, Bela
  , 1992.
  Elektrotehnika (Zagreb. 1964)

  Istraživanje prijelazne stabilnosti hidroelektrana u lancu

  Babić, Srđan ; Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 1990.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Circuits and systems
   Phase shifters Phase transformers
  • Power engineering and energy
   Power system control Bidirectional power flow Load flow control SCADA systems Reactive power control Voltage control Automatic voltage control Power engineering computing Power system simulation Automatic generation control Distributed power generation Hybrid power systems Industrial power systems Power distribution Power distribution faults Power distribution lines Smart grids Power quality Traction power supplies Power system analysis computing Power system dynamics Power system faults Power system harmonics Power harmonic filters Power system management Load flow Power system planning Power system stability Power transmission Common Information Model (electricity)  Flexible AC transmission systems Static VAr compensators Transmission lines Reactive power Transformers Phase transformers Power transformers
  • Computational and artificial intelligence
   Backpropagation Supervised learning