Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  prof. dr. sc. Ivica Pavić

  Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

  Deep Reinforcement Learning-Based Approach for Autonomous Power Flow Control Using Only Topology Changes

  Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica ; Puljiz, Mate ; Brcic, Mario
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Energies

  Modeling and open source implementation of balanced and unbalanced harmonic analysis in radial distribution networks

  Antić, Tomislav ; Thurner, Leon ; Capuder, Tomislav ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Electric power systems research

  Idejno rješenje korištenja FACTS uređaja u TS Konjsko u svrhu povećanja prijenosne moći EES-a, prigušenja oscilacija snage i povećanja granica prijelazne stabilnosti

  Pavić, Ivica ; Damjanović Ivana ; Šešok, Anica
  , 2021.

  Analiza frekvencijskog odziva u TS Šijana i Poreč

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2021.

  Ugradnja kondenzatorskih baterija u svrhu sprječavanja naponskog sloma prijenosne elektroenergetske mreže Istre

  Levačić, Goran ; Đikić, Branimir ; Lasić, Mate ; Pavić, Ivica
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
  15. savjetovanju HRO CIGRE

  AVR and PSS Coordination Strategy by Using Multi- objective Ant Lion Optimizer

  Špoljarić, T. ; Pavić, I.
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
  43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) EVP Koprivnica na prijenosnu mrežu

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2020.

  Kompenzacija jalove snage i Q-V analiza u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2020.

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja GTE Zagocha

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2020.

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) EVP Matulji i EVP Sušak na prijenosnu mrežu

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2020.

  Poslovni model proizvodnje i prodaje električne energije nove Biorafinerije Sisak

  Pavić, Ivica ; Šešok, Anica ; Damjanović, Ivana ; Žutobradi ć, Srđan ; Đikić, Branimir ; Ćosić, Željko
  , 2020.

  OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAICS ACTIVE POWER CURTAILMENT IN LOW VOLTAGE NETWORKS BY USING ARTIFICIAL BEE COLONY METHOD

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Stojkov, Marinko ; Trupinić, Kruno
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
  25th International Conference on Electricity Distribution CIRED

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) za povećanje snage EVP Mrzlo Polje i EVP Zdenčina

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana ; Filipović- Grčić, Božidar
  , 2019.

  New algorithm for identifying network topology based on artificial neural networks

  Jerčić, Roko ; Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
  2nd International Colloquium on Smart Grid Metrology (SMAGRIMET), 2019

  Studija proračuna kratkog spoja u prijenosnoj mreži EES-a Hrvatske za nazivnu 2020., 2025. i 2030. godinu

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  Koordinirana regulacija napona i tokova snaga u HE Senj i TS 220/110 kV Senj

  Đikić, Branimir ; Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  Analiza tokova snaga i naponskih prilika u lokalnoj mreži Rijeke i otočnoj vezi prema Krku

  Đikić, Branimir ; Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) EVP Plase i EVP Moravice na prijenosnu mrežu

  Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana
  , 2019.

  Optimizacija naponske regulacije ograničavanjem radne snage fotonaponskih elektrana u niskonaponskim mrežama metodom umjetnih kolonija pčela

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Stojkov, Marinko ; Trupinić, Kruno
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  6 (12). Savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistrubucijske konferencije HO CIRED

  Identifying Network Topology Using Travelling Wave Reflections of the Test Signal

  Jerčić, Roko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Tehnički vjesnik-Technical Gazette

  Performance analysis of an ant lion optimizer in tuning generators' excitation controls in multi machine power system

  Špoljarić, Tomislav ; Pavić, Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  MIPRO 2018, 41st International Convention

  Analiza frekvencijskog odziva 220 kV čvorišta Konjsko

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano
  , 2018.

  Lightning caused overvoltages on power transformers recorded by on-line transient overvoltage monitoring system

  Keitoue, Samir ; Murat, Ivan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Župan, Alan ; Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  SECOND SEERC CONFERENCE 2018: ENERGY TRANSITION AND INNOVATIONS IN ELECTRICITY SECTOR

  Harmonic Performance Analysis of Static Var Compensator Connected to the Power Transmission Network

  Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Župan, Alan
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  SECOND SEERC CONFERENCE 2018: ENERGY TRANSITION AND INNOVATIONS IN ELECTRICITY SECTOR

  Preliminarna analiza mogućnosti priključenja (PAMP) EVP Zdenčina i EVP Mrzlo Polje na prijenosnu mrežu

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana ; Milković, Aleksandar
  , 2018.

  Preliminarna analiza mogućnosti priključenja (PAMP) EVP Ludina i EVP Novska na prijenosnu mrežu

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana ; Milković, Aleksandar
  , 2018.

  Harmonijska analiza utjecaja SVC-a na prijenosnu mrežu

  Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  13. CIGRE simpozij o sustavu vođenja EES-a

  Journal of Energy special issue: Papers from second regional CIGRE conference SEERC 2018 “Energy transition and innovations in electricity sector”

  Filipović-Grčić, Božidar ; Pavić, Ivica
  Drugi radovi u časopisima, 2018.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Lightning caused overvoltages on power transformers recorded by on-line transient overvoltage monitoring system

  Keitoue, Samir ; Murat, Ivan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Župan, Alan ; Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Energija

  Harmonic Performance Analysis of Static Var Compensator Connected to the Power Transmission Network

  Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Župan, Alan
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Energija

  Podloge za proračun kratkog spoja u prijenosnoj mreži EES-a Hrvatske za nazivnu 2020., 2025. i 2030. godinu

  Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana
  , 2018.

  Basis for the development of new toolbox for short-circuit studies in EMTP-RV

  Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2018.

  Analiza prijelaznih pojava prilikom pogona SVC postrojenja u TS Konjsko

  Filipović-Grčić, Božidar ; Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica
  , 2018.

  Modelling of three-phase electric arc furnace for estimation of voltage flicker in power transmission network

  Tomasović Teklić, Ana ; Filipović-Grčić, Božidar ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Electric power systems research

  Smanjenje razina sklopnih prijelaznih elektromagnetskih pojava u 400 kV mreži primjenom tehnike kontroliranog sklapanja

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Tomašević, Frano ; Bojić, Srećko ; Župan, Alan
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. savjetovanje HRO CIGRÉ, Šibenik, 5. – 8. studenoga 2017.

  Improved three-phase power flow method for calculation of power losses in unbalanced radial distribution network

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Trupinić, Kruno
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  24th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution (CIRED)

  Improvement of backward/forward sweep power flow method by using modified breadth-first search strategy

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Stojkov, Marinko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  IET generation transmission & distribution

  Modeliranje visokonaponskih regulacijskih poprečnih prigušnica

  Damjanović, Ivana ; Pavić, Ivica ; Tomašević, Frano
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. Savjetovanje HRO CIGRE

  Zamjena autotransformatora u TS 220/110 kV Sisak i analiza potrebitosti autotransformatora T3 u TS 220/110 kV Mraclin

  Pavić, Ivica ; Damjanović, Ivana ; Tomašević, Frano
  , 2017.

  Monitoring of transient overvoltages on the power transformers and shunt reactors – field experience in the Croatian power transmission system

  Filipović-Grčić, Božidar ; Franc, Bojan ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Keitoue Samir ; Murat, Ivan ; Ivanković, Igor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  4th International Colloquium "Transformer Research and Asset Management"

  Detection of high impedance faults in power transmission network with nonlinear loads using artificial neural networks

  Teklić, Ljupko ; Filipović-Grčić, Božidar ; Pavić, Ivica ; Jerčić, Roko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  International Colloquium on Lightning and Power Systems

  Sensitivity Analysis of Method for Harmonic State Estimation in the Power System

  Bečirović, Vedad ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Electric power systems research

  Monitoring of transient overvoltages on the power transformers and shunt reactors – field experience in the Croatian power transmission system

  Filipović-Grčić, Božidar ; Franc, Bojan ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Keitoue Samir ; Murat, Ivan ; Ivanković, Igor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Procedia engineering

  Podloge za idejno rješenje koordinirane regulacije napona i jalove snage EES-a Hrvatske i Slovenije

  Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Tomašević, Frano ; Damjanović, Ivana
  , 2017.

  Model trofaznog proračuna tokova snaga za potrebe računanja tehničkih gubitaka u distribucijskoj mreži

  Alinjak, Tomislav ; Pavić, Ivica ; Trupinić, Kruno
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE - HO CIRED ; 5. (11.) savjetovanje

  Control variable selection for the corrective control of voltages and reactive power flows

  Tomašević, Frano ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  2016 51st International Universities Power Engineering Conference (UPEC)

  Application of Line Surge Arresters for Voltage Uprating and Compacting of Overhead Transmission Lines

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
  Electric power systems research

  Utjecaj priključenja električnih kotlova snage 2x30 MW u EL-TO Zagreb na strujno-naponske prilike u prijenosnoj mreži

  Pavić, Ivica ; Tomašević, Frano ; Filipović-Grčić, Božidar ; Mišura, Josip
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  12. simpozij HRO CIGRÉ o sustavu vođenja EES-a Split, 14. – 16. studenoga 2016.

  Analysis of surge arresters failures in the installation of broadcasting transmitter

  Milardić, Viktor ; Pavić, Ivica ; Tokić, Amir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  International Conference on Power Systems Transients (IPST2015)

  Voltage conditions estimation in frequency domain of power systems based on measuring power quality

  Becirovic, Vedad ; Pavic, Ivica ; Curevac, Semra ; Hanjalic, Selma ; Nikolic, Bojan ; Dozic, Naida
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
  5th International Youth Conference on Energy

  Analiza oštećenja odvodnika prenapona u postrojenju odašiljača

  Milardić, Viktor ; Pavić, Ivica ; Štrbac, Goran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  12. savjetovanja HRO Cigre

  Application of artificial neural networks for external network equivalent modeling

  Pavić, Ivica ; Tomašević, Frano ; Damjanović, Ivana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
  Journal of Energy

  Analiza utjecaja električnih kotlova na tokove snaga, struje kratkog spoja i sustav uzemljenja u EL-TO Zagreb

  Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Tomašević, Frano
  , 2015.

  Primjena regenerativnog kočenja na elektrificiranim prugama HŽ Infrastrukture izmjeničnog sustava vuče 25 kV 50 Hz

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar
  , 2014.

  Preliminarna analiza mogućnosti priključenja elektrovučnih podstanica na pruzi Zagreb (Horvati) – Rijeka (Krasica) na prijenosnu elektroenergetsku mrežu

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Mandić, Milivoj
  , 2013.

  Power system state estimation based on PMU measurements vs SCADA measurements

  Kirinčić, Vedran ; Skok, Srđan ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
  International review on modelling and simulations

  Development of Measurement System for Analyzing the Power Quality

  Bečirović, Vedad ; Nikolić, Bojan ; Turković, Irfan ; Pavić, Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion

  The Development of Flickermeter According to Standard IEC61000-4-15 and Modeling Consumers Which Produce Flickers in the Power Network

  Bečirović, Vedad ; Nikolić, Bojan ; Turković, Irfan ; Pavić, Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion

  ELEKTROMAGNETSKI UTJECAJ 2x110 kV DALEKOVODA NA OKOLNE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE I VODOVE

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  10. savjetovanje HRO CIGRÉ

  Developing a Smart Grid with a Measured and Balanced Approach Regarding Time and Scope

  Šimić, Zdenko ; Pavić, Ivica ; Havelka, Juraj
  Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
  Journal of green engineering

  Proračun Struja Kratkog Spoja Prema Normi IEC 60909

  Nikolovski, Srete ; Pavić, Ivica
  , 2011.

  Selection of Surge Protective Devices for Low-Voltage Systems Connected to Overhead Line

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  IEEE transactions on power delivery

  Voltage Unbalance Analysis in Power Systems Supplying Eletrical Railways

  Pavić, Ivica ; Bobetko, Tin ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  International review of electrical engineering

  Električki parametri i proračun raspodjele struja kratkog spoja duž DV 2x400 kV Ernestinovo (Hrvatska) – Pécs (Mađarska)

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2010.

  Power Flow Redistribution in Croatian Power System Network using Phase-Shifting Transformer

  Pavić, Ivica ; Tešnjak, Sejid ; Špoljarić, Tomislav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
  POWERGRID Europe 2010

  Mjere za smanjenje struje kratkog spoja u industrijskoj mreži Belišće d.d.

  Sipl, Dalibor ; Pavić, Ivica ; Varžić, Ninoslav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  9. savjetovanje hrvatskog ogranka CIGRÉ

  Analiza prorade zaštite transformatora TR2 u TS 110/35/10 kV "Makarska" pri prekidu faznog vodiča uz istodobni nastup jednopolnoga kratkog spoja na DV 110 kV "Kraljevac – Makarska"

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor
  , 2009.

  Energy stresses of station surge arresters due to temporary overvoltages

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  , 2009.

  Hybrid State Estimation Model Based on PMU and SCADA measurements

  Skok, Srđan ; Pavić, Ivica ; Barta, Atila ; Ivanković, Igor ; Baranović, Neven ; Čerina, Zdeslav: Matica, Renata
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  2nd International Conference, Monitoring of Power System Dynamics Performance

  Metoda određivanja NTC i ATC vrijednosti pomoću NetVision-DAM sustava

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj ; Barta, Atila ; Mijatović, Nenad ; Delimar, Marko
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  8. savjetovanje HRO Cigre

  Perspektive integracije ETSO i SETSO ITC mehanizma i Hrvatske u jedinstveni ITC mehanizam

  Brkić, Silvio ; Međimorec, Damjan ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  8. savjetovanje HRO Cigre

  Mjere za smanjivanje gubitaka u mreži

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Mijatović, Nenad ; Barta, Atila ; Radić, Šime ; Delimar, Marko ; Peharda, Domagoj
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  8. savjetovanje HRO CIGRÉ

  Analiza nesimetričnog opterećenja prijenosne mreže 110 kV i uvjeta paralelnog rada elektrovučnih podstanica 110/25 kV na pruzi Moravice-Rijeka-Šapjane

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Marušić, Ante ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj
  , 2007.

  Naponski plan u programskom sustavu Netvision - DAM

  Hebel, Zdravko ; Mijatović, Nenad ; Radić, Šime ; Peharda, Domagoj ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
  7. simpozij o sustavu vođenja EES-a

  Prenaponska zaštita objekata spojenih na nadzemnu niskonaponsku mrežu

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Substituting DC 3 kV Electric Railway Distribution System with 25 kV AC System

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj ; Dokaza, Zlatko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  SCIENTIFIC CONFERENCE on ELECTRIC TRACTION

  Sudjelovanje HEP - OPS u CBT mehanizmu

  Međimorec, Damjan ; Brkić, Silvio ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  7. savjetovanje HO Cigré

  Primjena uredbe 1228/2003/EC o uvjetima pristupa mreži za prekograničnu razmjenu električne energije

  Blagajac, Snježana ; Međimorec, Damjan ; Brkić, Silvio ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Peharda, Domagoj
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  7. savjetovanja HO Cigré

  Tehnički gubici električne energije u prijenosnoj mreži Hrvatske

  Bobetko, Milan ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Barta, Atila ; Peharda, Domagoj ; Delimar, Marko
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  7. savjetovanje HO Cigré

  Power Flows and Transmission Losses in the Croatian Network after the UCTE Reconnection

  Toljan, Ivica ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Barta, Atila ; Delimar, Marko ; Peharda, Domagoj
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  EUROCON 2005

  Mogućnost priključka trećeg bloka u TE Plomin u elektroenergetski sustav

  Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 2005.

  Mogućnost priključka plinsko-parnog bloka snage 250 MW u TE Sisak u elektroenergetski sustav

  Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 2005.

  Povećanje prijenosne moći mreže 220 kV na području Zagreba

  Pavić, Ivica ; Vlajčević, Robert ; Ivanković, Igor
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2004.
  6. simpozij HO CIGRE

  Power System Topology Identification Using Neural Networks, Part III – Unsupervised parts of the power system

  Delimar, Marko ; Pavić, Ivica ; Hebel, Zdravko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
  Seventh IASTED International Multi-Conference Power and Energy Sytems

  DISTRIBUIRANI VIŠEKORISNIČKI PROGRAMSKI SUSTAV ZA NADGLEDANJE SIGURNOSTI RADA EES-a

  Debeljuh, Vlatko ; Barta, Atila ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2003.
  Šesto savjetovanje HK CIGRÉ

  KUTNA REGULACIJA NA TRANSFORMATORU 400/220 kV U TS KONJSKO

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Cvetković, Zorko
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2003.
  Šesto savjetovanje HK CIGRÉ

  Power System Topology Identification Using Neural Networks, Part II – Node Procesing

  Delimar, Marko ; Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  IASTED International Conference Power and Energy Systems

  Hemorrhagic fever with renal syndrome in the Primorsko-goranska county, Croatia in 2002

  Poljak, Ivica ; Rački, B ; Miletić, Bojan ; Trošelj-Vukić, Biserka ; Pavić, Ivica ; Vučemilović, A ; Markotić, Alemka ; Avšič-Županc, T
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
  3rd Croatian Congress on Infectious Diseases with international participation.

  Double-Circuit Line Adaptive Protection Based on Kohonen Neural Network Considering Different Operation and Switching Modes

  Skok, Srđan ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  LESCOPE 2002

  Adaptivna distantna zaštita dvostrukog prijenosnog voda za različita pogonska i uklopna stanja

  Skok, Srđan ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  V Savjetovanje o sustavu vođenja HK Cigre

  Preusmjeravanje tokova u prijenosnoj mreži HEP-a uz pomoć kutne regulacije u transformatoru 400/220 kV u TS Žerjavinec

  Filipović-Grčić, Božidar ; Ivanković, Igor ; Pavić, Ivica ; Tešnjak, Sejid
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  Simpozij HK CIGRE o sustavu vođenja elektroenergetskog sistema (5 ; 2002)

  Proračun tokova snaga s kutnom regulacijom na mrežnom transformatoru 400/220 kV u TS Žerjavinec

  Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  , 2002.

  Power System Topology Identification Using Neural Networks, Part I - Line Processing

  Delimar, Marko ; Hebel, Zdravko ; Pavić Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
  IASTED International Conference Power and Energy Systems

  UTJECAJ NEPREPLETENOSTI DALEKOVODA NA STRUJNU I NAPONSKU NERAVNOTEŽU

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Babuder, Maks ; Vižintin, Stane ;
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2001.
  5. savjetovanje HK CIGRE

  Efficacy of pefloxacin in patients with acute infectious diarrhea.

  Trošelj-Vukić, Biserka ; Morović, Miro ; Poljak, Ivica ; Miletić, Bojan ; Pavić, Ivica ; Milotić, Irena
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
  IInd Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation

  A low risk for tick borne diseases in the population of Gorski Kotar, Croatia

  Poljak, Ivica ; Trošelj-Vukić, Biserka ; Morović, Miro ; Miletić, Bojan ; Pavić, Ivica ; Milotić, Irena ; Ružić-Sabljić, Eva ; Vučemilović, Anita
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
  IInd Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation.

  Two-Phase Load Modelling in Three-Phase Load Flow

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko
  Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
  Journal of Computing and Information Technology - CIT

  Modern Technology in Control Center Operation

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko ; Kajganić, Boris ; Barta, Atila
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
  IEEE International Conference on Electric Power Engineering - PowerTech

  Analiza elektroenergetskih mreža

  Hebel, Zdravko ; Babić, Srđan ; Pavić, Ivica ; Kajganić, Boris ; Barta, Atila ; Delimar, Marko
  Drugi radovi u časopisima, 1999.
  EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika

  Newton-Raphson Power Flow - A Numerical Experiment

  Hebel, Zdravko ; Pavić, Ivica ; Delimar, Marko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
  20th International Conference on Information Technology Interfaces

  Analiza rada i podešenje zaštita IEES “ Podravina” INA – “ Molve” – Đurđevac

  Maljković, Zlatko ; Marušić, Ante ; Erceg, Gorislav ; Gašparac, Ivan ; Pavić, Ivica ; Kuterovac, Ljiljana ; Kuzle, Igor ; Vražić, Mario ; Pavlica, Milutin ; Skok, Srđan
  , 1998.

  Septic arthritis and osteomyelitis (seven case reports)

  Pavic, Ivica ; Miletic, Bojan ; Troselj-Vukic, Biserka ; Poljak, Ivica ; Morovic, Miro
  Druga sudjelovanja na skupovima, 1998.
  Ist Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation.

  Izbor parametara glavne električne opreme kombi blokova na području EES-a grada Zagreba

  Tešnjak, Sejid ; Stojsavljević, Milan ; Dizdarević, Nijaz ; Mehmedović, Muharem ; Nemec, Darko ; Pavić, Ivica ; Vargović, Emil
  , 1994.

  Matematički modeli i metode proračuna u sustavu 2x25 kV, 50 Hz električnih željeznica

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Harmat, Bela
  Znanstveni i pregledni radovi, 1992.
  Elektrotehnika : znanstveno-stručan časopis Hrvatskoga elektroinženjerskog saveza i udruženih izdavača

  Istraživanje prijelazne stabilnosti hidroelektrana u lancu

  Babić, Srđan ; Tešnjak, Sejid ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 1990.
  Energija

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Circuits and systems
   Phase shifters Phase transformers
  • Power engineering and energy
   Power system control Bidirectional power flow Load flow control SCADA systems Reactive power control Voltage control Automatic voltage control Power engineering computing Power system simulation Automatic generation control Distributed power generation Hybrid power systems Industrial power systems Power distribution Power distribution faults Power distribution lines Smart grids Power quality Traction power supplies Power system analysis computing Power system dynamics Power system faults Power system harmonics Power harmonic filters Power system management Load flow Power system planning Power system stability Power transmission Common Information Model (electricity)  Flexible AC transmission systems Static VAr compensators Transmission lines Reactive power Transformers Phase transformers Power transformers
  • Computational and artificial intelligence
   Backpropagation Supervised learning