Ispitivanje transformatora

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

James H. Harlow (2004.), Electric power transformer engineering, CRC Press
I. Dasgupta (2009.), Power Transformers Quality Assurance, New Age International

Za studente

Izvedba

ID 154986
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik