prof. dr. sc. Željko Tomšić

Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

Funkcija: Profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

  Uredničke knjige
 
Proceedings of the 11th International Conference of the Croatian Nuclear Society / Šimić, Zdenko; Tomšić, Željko; Grgić, Davor (ur.).
Proceedings of the 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON 2004, Dubrovnik, May 12-15, 2004 / Matijašević, Maja; Pejčinović, Branimir; Tomšić, Željko; Butković, Željko (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Environmental Cost Studies and Their Application in Environmental Protection Planning For Electricity Production // Handbook of Research on Advancements in Environmental Engineering / Nediljka Gaurina-Medjimurec (ur.).
IAEA TECDOC SERIES-TECDOC-1750: Alternative Contracting and Ownership Approaches for New Nuclear Power Plants. Chapter Sharing NPP Krsko between Croatia and Slovenia // IAEA TECDOC SERIES-TECDOC-1750: Alternative Contracting and Ownership Approaches for New Nuclear Power Plants, / International Atomic Energy (ur.).
ELEKTROFILTAR // Hrvatska enciklopedija / Brozović, Dalibor (ur.).
Gorivni članak // Hrvatska enciklopedija / Brozović, Dalibor (ur.).
BIOEN- nacionalni energetski program- PROHES, Energetski institut "Hrvoje Požar", AZP-Grafis Samobor, Zagreb. // BIOEN - Program korištenja biomase i otpada / Granić, Goran (ur.).
 
  Udžbenici i skripta
 
Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji / Tomšić, Željko (ur.).
Elektrane i okoliš / Elezović, Nenad (ur.).
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Design and Evaluation of Policy Instruments for Energy Efficiency Market. // IEEE Transactions on Sustainable Energy. 8 (2017) , 1; 354-362 (članak, znanstveni).
Energy efficiency policy evaluation by moving from techno-economic towards whole society perspective on energy efficiency market. // Renewable & sustainable energy reviews. 70 (2017) ; 968-975 (pregledni rad, znanstveni).
The Concept of an Integrated Performance Monitoring System for Promotion of Energy Awareness In Buildings. // Energy and buildings. 98 (2015) ; 82-91 (članak, znanstveni).
Portfolio Theory Application In Wind Potential Assessment, Renewable Energy. // Renewable energy. 76 (2014) ; 494-502 (članak, znanstveni).
Legislation Framework for Croatian Renewable Energy Sources Development. // Thermal science. 11 (2007) , 3; 27-42 (članak, znanstveni).
Potential and use of renewable energy sources in Croatia. // Renewable Energy. 31 (2006) , 12; 1867-1872 (članak, znanstveni).
External Costs of Electricity Production: Case Study Croatia. // Energy policy. 33 (2005) , 11; 1385-1395 (članak, znanstveni).
Probabilistic analysis of electrical energy costs comparing: production costs for gas, coal and nuclear power plants. // Energy Policy. 33 (2005) , 1; 5-13 (članak, znanstveni).
Feasibility analisys of wind-energy utilization in Croatia. // Energy. 24 (1999) , 3; 239-246 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Modelling CO2 emissions impacts on Croatian power system. // Thermal science. 14 (2010) , 3; 655-669 (članak, znanstveni).
Modelling CO2 emissions impacts on Croatian power system. // Thermal science. 14 (2010) ; 655-669 (članak, znanstveni).
Energy Efficiency in Croatian Residential and Service Sector – Analysis of Potentials, Barriers and Policy Instruments. // WSEAS transactions on advances in engineering education. 4 (2007) , 12; 259-264 (članak, znanstveni).
Eksterni troškovi proizvodnje električne energije i politika zaštite okoliša. // Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede. 55 (2006.) , 2; 128-163 (članak, znanstveni).
Croatian power system and the Kyoto Protocol. // World Resource Review. 12 (2000) , 1; 44-58 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Upravljanje energijom u industrijskim mikromrežama u tržišnim uvjetima. // Bosanskohercegovačka elektrotehnika. 10 (2016) ; 78-88 (članak, stručni).
ISPLATIVOST POTICAJNE OTKUPNE CIJENE ZA PROJEKTE VJETROELEKTRANA U REPUBLICI HRVATSKOJ. // Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede. 57 (2008) , 2; 178-199 (pregledni rad, stručni).
Moguća uloga naprednog nuklearnog reaktora IRIS u hrvatskom elektroenergetskom sustavu. // Elektroenergetika. 3 (2006.) , 2; 15-22 (članak, ostalo).
Suradnja Norveške i Hrvatske u području gospodarenja energijom i zaštite okoliša. // TECHNE list udruženja inženjera i Politehničkog studija u Puli. 4 (2003) , 8; 19-21 (prikaz, stručni).
Buduće emisije ugljičnog dioksida iz hrvatskog elektroenergetskog sustava. // Energija - časopis Hrvatske elektroprivrede. 49 (2000) , 6; 423-431 (članak, stručni).
Proizvodnja energije iz slame i kukuruzovine u Istočnoj Hrvatskoj. // Energija. 46 (1997) , 6; 383-388 (članak, stručni).
Proizvodnja energije iz slame i kukuruzovine u Istočnoj Hrvatskoj. // Energija. 46 (1997) , 6; 383-389 (članak, stručni).
Tehnički, energetski i ekonomski aspekti korištenja prirodnog plina u elektroenergetici. // Energija. 46 (1997) , 3; 145-154 (članak, ostalo).
Vrednovanje šteta po okoliš u elektroenergetici. // Energija. 46 (1997) , 4; 219-228 (članak, ostalo).
Primjena Sunčane energije u elektroenergetici. // Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede. NA (1996) , 1; 13-21 (članak, ostalo).
Analiza i planiranje elektroenergetskog sustava pomoću računala - programski paket DECADES. // Energija. 45 (1996) , 5; 227-235 (članak, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 
Model for the techno-economic analysis of common work of wind power and CCGT power plant to offer constant level of power in the electricity market // World Renewable Energy Congress XVII – WREC 17.
Nuclear Power as an Option in Electrical Generation Planning for Small Economy and small Electricity Grid // 9th International Conference on Nuclear Option In Countries With Small and Medium Electricity Grids / Davor Grgić, Zdenko Šimić, Igor Vuković (ur.).
Iskustva Republike Hrvatske iz oblasti energetike u kontekstu pristupanja EU // .
Status of the Croatian Nuclear Energy Programme (CRONEP) // .
Long-range Energy Programme Planning and Strategy Development for Sustainable Development: Case Study for Croatian Electrical Energy System on Comparing Sustainable Energy Mixes for Electricity Generation // .
Marginal Costs of Electricity Generation IAEA tools - MESSAGE // .
Generation System Reliability Sensitivity Studies Energy Decision Making // .
Energy and electricity planning program // .
Major Issues in Energy and Electricity Long-term Planning // .
FP7 and Croatian participation in the field Energy // .
OIE I Energetska Učinkovitost u pregovorima o pristupanju EU za poglavlje Energetika // .
Experience from sharing of the Krsko NPP between Croatia and Slovenia // .
Case Study: Croatian experience with IAEA's tools // .
Što nakon privremenog zatvaranja poglavlja 15 o energetici? Što donosi treći paket energetskih zakona? // .
Nuclear option in countries with small and medium electricity grid // .
Green energy in Europe and Croatia: current and future competitiveness of renewable and traditional technologies // .
Overview of National Energy Supply/Demand, Status of Considering/Using NP, and Key Communication Challenges Regarding NP // .
Status of the Croatian Nuclear Energy Programme (CRONEP) // .
Joint Ownership of Krsko Nuclear Power Plant Slovenia - Croatia // .
Ugovor o Zajednici za energiju // .
Introductory speech // Workshop on the Benefits and EU Requirements for Croatia's Regional Electricity Market Integration.
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 
Razvoj politike poticanja obnovljivih izvora energije u okviru pretpristupnih pregovora s EU // .
Eneregetski sektor u Hrvatskoj: stanje zakonodavstva i mogućnosti povećanja energetske sigurnosti // "Energetska i procesna postrojenja".
Stanje i razvoj pravno-institucijskog okvira za poticanje obnovljivih izvora energije (OIE) u Republici Hrvatskoj // 2. međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije.
Nuclear Power as an Option in Electrical Generation Planning for Croatia // International Conference Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, Conference Proceedings / Knapp, Vladimir ; Čavlina, Nikola (ur.).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Modelling heterogenity of household energy consumption and its influence on development of low-emission energy strategy // .
Low Carbon Development Strategy for Croatian Electricity Sector Until year 2070. // .
Possible Role of NPP in Long Term Low Carbon Development Strategy – Case Study Croatia // Proceeding of 11th International Conference of the Croatian Nuclear Society.
Design and evaluation of energy efficiency policy instruments // 11th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems (SDEWES) : Conference proceedings / Ban, Marko ; Duić, Neven ; Costa, Mario ; Schneider, Daniel Rolph ; Guzovic, Zvonimir ; Eveloy, Valerie ; Kilki, $iir ; Klemes, Jii'f Jaromfr ; Pukšec, Tomislav ; Varbanov, Petar ; Vujanović, Milan (ur.).
Analiza upotrebe mikro-kogeneracijskih uređaja u tehnologiji gorivnih članaka, na prirodni plin, u kućanstvima i uslužnom sektoru // Zbornik radova 31.Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin.
Techno-Economic analysis of common work of Wind and CCGT plant by offering continues level of power to electricity market // 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference / Marko Ban, Neven Duic, Mario Costa, Daniel Rolph Schneider, Zvonimir Guzovic, Valerie Eveloy, $iir Kilki, Jii'f Jaromfr Klemes, Tomislav Puksec, Petar Varbanov, Milan Vujanovic (ur.).
Possible Role of NPP in Long Term Low Carbon Development Strategy – Case Study Croatia // Proceedings of the 11th International Conference of the Croatian Nuclear Society / Zdenko Šimić, Željko Tomšić, Davor Grgić (ur.).
Low Carbon Development Strategy for Croatian Electricity Sector Until year 2070 // First South East European Regional CIGRÉ Conference.
Power generation mix optimization using mean-lower partial moments (LPM) portfolio theory // .
Optimiranje proizvodnje energije mikro Optimiranje proizvodnje energije mikro kogeneracijskog sustava u uvjetima otvorenog energetskog tržišta // PROCEEDINGS: 12th Natural Gas, Heat and Water Conference, 5th International Natural Gas, Heat and Water Conference / Pero RAOS, Tomislav GALETA, Marija SOMOLANJI, Josip STOJŠIĆ, Zlatko TONKOVIĆ (ur.).
Overview of Foresight Methods in Energy Supply // Conference proceeding IEEE ENERGYCON 2014 conferenc.
Power System Optimization Using Mean-LPM Portfolio Theory, // Conference proceeding IEEE ENERGYCON 2014 conferenc.
From Market Uncertainty to Policy Uncertainty for Investment in Power Generation: Real Options for NPP on Electricity Market // Conference proceeding 10th International Conference on Nuclear Option In Countries With Small and Medium Electricity Grids / Nikola Čavlina, Davor Grgić, Dubravko Pevec (ur.).
From Market Uncertainty to Policy Uncertainty for Investment in Power Generation: Real Options for NPP on Electricity Market // 10th International Conference on Nuclear Option In Countries With Small and Medium Electricity Grid / Nikola, Čavlina ; Davor, Grgić ; Dubravko, Pevec (ur.).
VIRTUALNE ELEKTRANE KAO MODEL ZA KONKURENTNOST VIRTUALNE ELEKTRANE KAO MODEL ZA KONKURENTNOST MALIH PROIZVOĐAČA I ORGANIZATORA VIRTUALNE ELEKTRANE NA TRŽIŠTIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA // CIRED Conference 2014.
Evaluating accuracy and uncertainty of wind speed estimation by using multiple wind measurements on a site // IEEE EUROCON 2013 / Kuzle, Igor ; Capuder, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje (ur.).
Evaluating accuracy and uncertainty of wind speed estimation by using multiple wind measurements on a site // IEEE Catalog Number CFP13EUR-USB / Igor Kuzle, Tomislav Capuder, Hrvoje Pandžić (ur.).
Konkurentnost malih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora i mikrokogeneracije na tržištu električne energije // Zbornik radova / Ilijaš, Branko (ur.).
Nuclear Power Plant Competitiveness and Impacts of CO2 price in Croatia // .
Mapping the Road for Successful Implementation of Energy Efficiency Policy - Case: Croatia // 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.
Securing energy supply by harnessing negajoules // .
Factors Guiding the Development of Photovoltaics Usage in Croatia // / Guzović, Zvonimir ; Duić, Neven ; Ban, Marko ; (ur.).
Use of biomass in Croatia: options for CO2 mitigation // .
Use of Solar Thermal Systems in Camping Sites – Project Solcamp // Conference Proceedings of The 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon).
Energy efficiency in Croatian residential and service sector – analysis of potentials, barriers and policy instruments // Proceedings of the WSES International Conference Energy and Environment / Krope et al. (ur.).
PROFITABILITY EVALUATION OF RENEWABLE ELECTRICITY PROJECTS // Međunarodni kongres "Energija i okoliš" 2008 - Vol.2 / Franković, Bernard (ur.).
Evaluation of energy efficiency policy instruments effectivness – Case study Croatia // Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Power and Energy Systems 2007 / Milanovic, J. (ur.).
The role of Croatian agency for energy efficiency and renewable energy sources // International Congress Energy and the Environment 2006, 20th Scientific Conference on Energy and the Envoronment / Bernard Franković (ur.).
Stanje i razvoj pravno.institucijskog okvira za poticanje obnovljivih izvora energije (OIE) i kogeneracije u Republici Hrvatskoj // Proceedings of International Congress Energy and the Environment 2006, 20th Scientific Conference on Energy and the Envoronment / Franković, Bernard (ur.).
IRIS - napredni nuklearni reaktor srednje snage s poboljšanom sigurnošću i ekonomičnošću // Pregled referata 7. savjetovanje HO CIGRÉ.
Evaluation of Investments in New Power Generation Using Dynamic and Stochastic Analyses // 8th International Conference on Probability Methods Applied to Power Systems.
Perspectives of Renewable Energy Use in Croatia // MELECON 2004 : proceedings of the 12th Mediterranean Electrotechnical Conference ; Vol. III / Matijašević, Maja (ur.).
Analysis of Power Plants Competitiveness Using Stochastic Methods // MELECON 2004 Conference Proceedings Volume III / Matijašević, Maja etal. (ur.).
Multi-Criteria Evaluation of Nuclear Option // Conference Proceedings 4th International Conference of Croatian Nuclear Society on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids / Knapp, Vladimir; Debrecin, Nenad (ur.).
The Role of Nuclear Energy in Meeting the Kyoto Protocol Commitments of the Croatian Power Sector // Conference Proceedings 4th International Conference of Croatian Nuclear Society on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids / Knapp, Vladimir; Debrecin, Nenad (ur.).
External Costs of Electricity - Case Study Croatia // 18th World Energy Congress, Energy Markets: The challenges of the New Millenium, Technical Papers / Brandt, Roberto D. (ur.).
External costs associated with the Croatian power system // Power-Gen Europe 2000.
Impact pathway methodology in estimating external costs of electricity generation (case study Croatia) // Proceedings of the International Transdisciplinarity 2000 Conference, Workbook II: Mutual Learning Sessions / Scholz, Ronald W. ; Haeberli, Rudolf ; Bill, Alain ; Welti, Myrtha (ur.).
External Costs of Electricity: An Attempt to Make Power Generation a Fair Game (Case Study Croatia) // Interdisciplinary Environmental Review / Hickey, Kevin L. ; Kantarelis, Demetri (ur.).
External Costs of Electricity: from Air Emissions to Health Damage // Environmental Impact Assessment Prague 2000, Conference Proceedings / Houdek, Lubomir (ur.).
Nuclear Power Fights Greenhouse Threat // ENC '98 Transactions, Vol. III / Dee, Robert ; Durret, Louis-Francois (ur.).
Airborne Pollution in Croatian Power System Development Scenarios // Energy and the Environment, Vol. I / Franković, Bernard (ur.).
Airborne Pollution in Croatian Power System Development Scenarios // Fuels and Environmental Control.
Possibilities for carbon dioxide emission reduction resulting from nuclear power use // International Conference Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids / Knapp, Vladimir ; Čavlina, Nikola (ur.).
Limits of Sustainable Energy Development in Croatia // Fuels and Environmental Control.
Role of Nuclear Option in Sustainable Power System Planning in Croatia // ENC '98 Transactions, Vol. III / Dee, Robert ; Durret, Louis-Francois (ur.).
Assessment of environmental impact of nuclear and other options for electricity generation in Croatia // Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grid / Knapp, Vladimir ; Čavlina, Nikola (ur.).
Overvoltage Protection Of The New Croatian 400 Kv Substation // European EMTP-ATP / NEPOZNAT (ur.).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Analysis and recommendations for the establishment of biomethane production in Croatia // Conference proceedings: Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016).
Perspektive korištenja sunčeve energije na tržišnim principima // 12. savjetovanje HRO CIGRÉ/12th HRO CIGRÉ Session.
Obnovljivi izvori energije i ostale energetske tehnologije kao mjera za smanjivanje utjecaja gradskih toplinskih otok // 12. savjetovanje HRO CIGRÉ/12th HRO CIGRÉ Session.
Implementacija naprednih elektroenergetskih mreža i smjernice za provođenje analize dobiti i troškova implantacije naprednih sustava // 12. savjetovanje HRO CIGRÉ/12th HRO CIGRÉ Session.
Procjena učinka mjera u energetici za niskougljični razvoj grada Zagreba // 12. savjetovanje HRO CIGRÉ/12th HRO CIGRÉ Session.
VIRTUALNE ELEKTRANE KAO MODEL ZA KONKURENTNOST MALIH PROIZVOĐAČA I ORGANIZATORA VIRTUALNE ELEKTRANE NA TRŽIŠTIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA // 4. CIRED Conference.
Cost-Benefit Analysis of Smart Grids Implementation, 23. Forum: Energy day in Croatia // Zbornik radova: 23. Forum: Energy day in Croatia, HED, World Energy Council / Granić, Goran ; Jelavić, Branka (ur.).
PRAĆENJE ENERGETSKOG UČINA I POTROŠNJE VODE U REALNOM VREMENU TE UTVRĐIVANJE OSNOVNE POTROŠNJE // 11.savjetovanje HRO CIGRÉ : zbornik radova / Filipović-Grčić, Božidar (ur.).
Optimiranje centralizirane opskrbe toplinom iz kogeneracijskog postrojenja na obnovljive izvore energije za pokrivanje ogrjevnog i tehnološkog konzuma // Zbornik radova / Ilijaš, Branko (ur.).
Optimalni modeli upravljanja distribuiranim energetskim resursima virtualnih elektrana // Zbornik radova / Ilijaš, Branko (ur.).
Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru – model ISEMIC i kontinuirano prikupljanje podataka u realnom vremenu // Zbornik radova / Ilijaš, Branko (ur.).
Energy Management in the Public Building Sector – ISGE/ISEMIC Model // 35th International ICT Convention - MIPRO 2012.
CO2 Price Impacts on Nuclear Power Plant Competitiveness in Croatia // Proceedings of the 8th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids.
UTJECAJ POTICAJNIH MJERA NA RAZVOJ TEHNOLOGIJA I INDUSTRIJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U EUROPI I SVIJETU // 8. simpozij o sustavu vođenja EES-a - Referati.
Analiza poticajnih mjera za gradnju i korištenje obnovljivih izvora električne energije s naglaskom na biomasu // II. stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj - energija biomase, bioplina i biogoriva" - Zbornik radova / Krajač, Tomislav (ur.).
ANALIZA POTICAJNIH MJERA ZA GRADNJU I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE // 8. savjetovanje HRO CIGRE - Referati.
Financial incentives for RES penetration in Croatia: The Role of Environmental Protection and Energy Efficiency Fund // "Enhancing implementation in WB Countries" : VBPC Workshop Proceedings / Golob, Robert ; Glamočanin, Vlastimir (ur.).
Economic evaluation of wind power projects // "RES project implementation" : VBPC Workshop Proceedings.
Overview and recommendations for RES policies in Croatia based on the Australian experience // VBPC Workshop Proceedings "Regional aspects of RES promotion mechanisms" / Golob, Robert ; Rajaković, Nikola (ur.).
Wind power // "Guidelines for RES technologies" : VBPC Workshop Proceedings / Golob, Robert ; Podesser, Erich (ur.).
Technical Design of Photovoltaic and Wind Power for a Tourist Centre at an Adriatic Island // "Technical design of RES-plants for isolated regions" : VBPC Workshop Proceedings / Golob, Robert ; Podesser, Erich (ur.).
Croatian Regulatory Framework to Support Renewable Energy Sources Penetration // "Country Experiences in Regulatory Framework to Support RES Penetration" : VBPC Workshop Proceedings / Golob, Robert ; Georgilakis, Pavlos (ur.).
Modelling and fault analysis of different wind generator technologies // "Operation and Control of RES" : VBPC Workshop Proceedings / Golob, Robert ; Popović, Dragan (ur.).
Hrvatski zakoni o energetici i program za regionalne i europske integracije // Radionica u organizaciji Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, EU i WB: Prilagodba hrvatskog elektroenergetskog sektora u procesu pridruživanja EU i uloga regionalnog tržišta električne energije.
Review of Mining Activity in Republic of Croatia // Proceedings of 11th Meeting of European mining Professional Administrations.
Strategy and Regulation for Strategy and Regulation for Renewable Energy Sources Renewable Energy Sources in the Republic of Croatia // 5th Balkan Power Conference Proceedings / n.a. (ur.).
Nuclear Power Plants And Sustainable Development On A Liberalized Market // Proceedings of the 4th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids.
Possibilities for CO2 emission reduction resulting from nuclear power use // Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grid / Knapp, Vladimir ; Čavlina, Nikola (ur.).
The role of nuclear power in sustainable development of the Croatian power system // Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grid / Knapp, Vladimir ; Čavlina, Nikola (ur.).
Advanced Coal Combustion Technologies and their Environmental Impact // Utilisation of Coal for Energy / Čerepnalkovski, Trajče (ur.).
Napredne tehnologije za izgaranje ugljena i njihov utjecaj na okoliš // Zaštita zraka '97 / Vančina, Franjo (ur.).
Key factors for choosing emission control technologies in a coal plant (Case study: Coal TPP Plomin, Croatia)Sector // Utilisation of Coal for Energy / Čerepnalkovski, Trajče (ur.).
Environmental Impact of Coal Thermopower Plants // Energija i okoliš, svezak I / Franković, Bernard (ur.).
Potentials of New Renewable Energy Sources in Croatian Electric Power System // Energija i okoliš, svezak II / Franković, Bernard (ur.).
An Advanced Methodology for Assessment of Different Electrical Energy Development Strategy // Proceedings of the 5th International Symposium on New Technologies.
Case Study Croatia // Proceedings of the Second Research Coordination Meeting on "Case Studies to Assess and Compare the Potential Role of Nuclear Power and Other Options in Reducing the Emissions and Residuals from Electricity Generation".
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 
Techno-Economic analysis of common work of Wind and CCGT plant by offering continues level of power to electricity market // .
STATUS AND COMPARISON OF RENEWABLE ENERGY SUPPORT SYSTEMS IN CROATIA AND SOME NEIGHBOURING EU COUNTRIES (SLOVENIA, HUNGARY, ROMANIA AND BULGARIA) // Europski poslovni forum o obnovljivim izvorima energije - Zbornik radova (European Business Forum on Renewable Energy Sources - Proceedings) / Štih, Krešimir (ur.).
Sigurnost i utjecaj na okoliš elektroenergetskih postrojenja // Djelovanje u izvanrednim situacijama / Aničić, Dražen; Molak, Branimir (ur.).
Smanjenje emisije ugljičnog dioksida u Hrvatskoj uporabom nuklearne energije // Budućnost energetike nakon Kyota / Jelavić, Branka (ur.).
Tackling Disagreements in Sustainable Planning of the Croatian Power System // KOREMA Proceedings / Mikuličić, Vladimir (ur.).
Zakoni tržišta spašavaju klimu? // Budućnost energetike nakon Kyota / Jelavić, Branka (ur.).
Emissions, Internal and External Costs of a Thermal Power Plant Fuelled with Heavy Oil and Natural Gas // KOREMA Proceedings / Mikuličić, Vladimir (ur.).
Postupak procjene utjecaja termoelektrana na okoliš i tehnologije za kontrolu dimnih plinova // Treće savjetovanje Hrvatskog komiteta CIGRE, Grupa 37 / Velebir, Vesna (ur.).
Communication and Education in Establishing Development Strategy of the Croatian Electricity Sector // Multidisciplinarity and International Co-operation in Environmental Education / Boileau, Herve (ur.).
Sadašnja i buduća raspoloživost energenata za proizvodnju električne energije // Treće savjetovanje Hrvatskog komiteta CIGRE, Grupa 37 / Velebir, Vesna (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Low Carbon Development Strategy for Croatian Electricity Sector Until year 2070 // .
Possible Role of NPP in Long Term Low Carbon Development Strategy – Case Study Croatia // .
Preparation of Radioactive Inventory Data for Severe Accident and Consequence Calculation Codes // Proceedings of the 11th International Conference of the Croatian Nuclear Society / Zdenko Šimić, Željko Tomšić, Davor Grgić (ur.).
Energy management in the public sector - case study educational and research institutions // The World Sustainable Energy Days (WSED).
Energy management in the public building sector – measuring, collecting, analyzing, verification and monitoring of energy and water consumption in buildings (ISGE/ISEMIC model) // The World Sustainable Energy Days (WSED), Wels, Austria.
Definiranje inteligentnog Informacijskog sustava za praćenje i verifikaciju gospodarenja energijom u gradovima // 20. Forum: Teći paket i ostale direktive iz energetike 20th forum: Third package and other energy directives / Jelavić, Branka (ur.).
Modeliranje elektroenergetskog sustava uz trgovanje emisijama // .
Gradnja LNG terminala U Hrvatskoj // .
Zakonodavstvo u HR i usklađivanje s direktivama EU // .
IRIS - napredni nuklearni reaktor srednje snage s poboljšanom sigurnošću i ekonomičnošću // Zbornik sažetaka 7. savjetovanja HO CIGRE 2005 / Tomiša, Irena (ur.).
Renewable Energy Use In Croatia // The 10th International Conference Energy and Society "Energex Inernational Energy Forum" : Book of Abstracts.
Analysis of future Nuclear Power Plants competitiveness by using stochastic methods // International Conference on Innovative Technologies for Nuclear Fuel Cycles and Nuclear Power, 23-27 June 2003, Vienna, Austria, Book of Extended Synopses, IAEA-CN-108 / V. Mahadeva Rao KOORAPATY (ur.).
Croatian power system and the Kyoto protocol // Global Warming / Masami, Iriki (ur.).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Pregovori Hrvatske sa EU u oblasti energetike // Nafta u 2013, EU i Poglavlje 15.
Poticanje energetske učinkovitosti iskustva iz Hrvatske, stanje u EU i budući izazovi // Energetska konferencija, Zagrebački velesajam 2013.
Experience in developing PEES Energy modelling tools and some views on some expectation from tool to assess economic impacts of an NPP programme // .
ISEMIC - Inteligentni informacijski sustav za praćenje i verifikaciju gospodarenja energijom u gradovima // .
ENERGY AND ELECTRICITY IN CROATIA ; // .
Building a National Position on Nuclear Power – Case Study Croatia // .
Implications of Fukushima accident for the consideration of the Nuclear Power Introduction // .
EU FP7 program i hrvatsko sudjelovanje u području Energija // .
Potentials, Utilisation and Legal Status of Bioenergy in Croatia // .
Nuclear Power Plant Competitiveness and Impacts of CO2 Price in Croatia // .
Introduction of Nuclear Power in a Country: Infrastructure and Time // 8th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids.
Experience form Sharing of the Krsko NPP Between Croatia and Slovenia // IAEA INPRO Dialogue Forum on Nuclear Energy Innovations: Multilateral Approaches to Sustainable Nuclear Energy Deployment - Institutional Challenges.
CO2 Price Impacts on Nuclear Power Plant Competitiveness in Croatia // .
Razvoj zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti // .
Techno-economic characteristics of wind energy use - case of Croatia // VBPC 1st Decision Makers Workshop "Best practice transfer in RES technology" : Proceedings.
Renewable energy policy in Croatia: support mechanisms and barriers // VBPC 2nd Decision Makers Workshop "Regulatory framework for RES penetration support" : Proceedings.
 
  Disertacije
 
Metoda za analizu različitih mogućnosti održivog razvoja elektroenergetskog sustava / doktorska disertacija.
 
  Druge vrste radova
 
Metoda "održivog rizika" za kvantificiranje značaja nuklearnih elektrana za održivi razvoj elektroenergetskog sustava (procjenom rizika do održivog razvoja), 2003. (elaborat).
Uloga sustava utrživih zelenih certifikata na otvorenom tržištu električne energije EU te mogućnosti i obveze HEP-a za uključenje u tržište zelenih certifikata, 2002. (elaborat).
Utjecaj propisa i ekonomskih mjera zaštite okoliša na rad i razvoj elektroenergetskog sustava u uvjetima reforme i liberalizacije hrvatskog elektroenergetskog sektora, 2001. (studija).
Case Study for Croatian Electrical Energy System on Comparing Sustainable Energy Mixes for Electricity Generation, Presentation on Technical Committee Meeting/National Workshop/Seminar for Decision Makers on Different Comparative Aspects of Energy Sources for Electricity IAEA Vienna and FER Zagreb, Zagreb, Croatia, 2000. (predavanje).
Electricity and Environment Research, Results & Future Work at Faculty of Electrical Engineering and Computing, Presentation on Technical Committee Meeting/National Workshop/Seminar for Decision Makers on Different Comparative Aspects of Energy Sources for Electricity IAEA Vienna and FER Zagreb, Zagreb, Croatia, 2000. (predavanje).
Case Studies on Comparing Sustainable Energy Mixes for Electricity Generation, "Case study for Croatian electrical energy system on comparing sustainable energy mixes for electricity generation", 1999. (elaborat).
Electric System Analysis Module - ELECSAM, (Part 1), Lecture on "Technical Committee Meeting/Workshop on Exchange of Experience in Enhanced Electricity Planning, Incorporating Comparative Assessment into Decision Support Studies IAEA Vienna and CDTN Brazil, Rio de Janeiro, Brazil, 1999. (predavanje).
Electric System Analysis Module - ELECSAM (Part 2), Lecture on "Technical Committee Meeting/Workshop on Exchange of Experience in Enhanced Electricity Planning, Incorporating Comparative Assessment into Decision Support Studies IAEA Vienna and CDTN Brazil, Rio de Janeiro, Brazil, 1999. (predavanje).
Optimisation and sensitive Studies, Lecture on "Technical Committee Meeting/Workshop on Exchange of Experience in Enhanced Electricity Planning, Incorporating Comparative Assessment into Decision Support Studies IAEA Vienna and CDTN Brazil, Rio de Janeiro, Brazil, 1999. (predavanje).
Chain Comparisons in DECPAC, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
Renewable Energy Chains, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy , 1999. (predavanje, prezentacija).
Creating Planning Studies, Cases and Files in DECPAC System-Level Analysis, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
Loss of Load Probability (LOLP) in DECPAC, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
Representation of Fixed System and Candidates in DECPAC, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
Probabilistic Simulation, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
Dynamic Programming. The dynamic Programming Component of DECPAC, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
Sensitivity Studies, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
ENVIRAM - Air Pollution and Control Device Sub-module. Other Impacts, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
Air Pollution Control Devices, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje, prezentacija).
Long Run marginal Costs (LRMC) of Electricity Generation, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje).
Energy and Environmental Information on Internet, Lecture on "IAEA Regional Training Course on Comparative Assessment of Nuclear Power and other Options and Strategies for Electricity Generation in Support of Sustainable Energy Development", International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 1999. (predavanje, prezentacija).
Case Studies on Comparing Sustainable Energy Mixes for Electricity Generation, "CASE STUDY FOR CROATIAN ELECTRICAL ENERGY SYSTEM ON COMPARING SUSTAINABLE ENERGY MIXES FOR ELECTRICITY GENERATION", 1998. (elaborat).
Output reports in DECPAC,Lecture on IAEA Interregional Training Course on Electric System Expansion Planning (WASP-IV/DECPAC), Argonne National Laboratory Illinois, USA, 1998. (predavanje, prezentacija).
Representation of Fixed System and Candiddates in DECPAC, Lecture on IAEA Interregional Training Course on Electric System Expansion Planning (WASP-IV/DECPAC), Argonne National Laboratory Illinois, USA, 1998. (predavanje, prezentacija).
Experience in using DECADES Computer Tools - Experience CROATIA, Lecture on IAEA Interregional Training Course on Electric System Expansion Planning (WASP-IV/DECPAC), Argonne National Laboratory Illinois, USA, 1998. (predavanje, prezentacija).
DECADES Report, 1998. (elaborat).
Planiranje razvoja elektroenergetskog sustava i zaštita okoliša, 1997. (studija).
Case Studies to Assess and Compare the Potential Role of Nuclear Power and Other Options in Reducing the Emissions and Residuals from Electricity Generation, 1996. (studija).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Optimization of power system operation and development under emission tra

Osobni podaci

URL službenih stranica na Webu:
Godina diplomiranja:
1981.
Godina magistriranja:
1990.
Godina doktoriranja:
2001.
Na zavodu od:
1991.