Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    prof. dr. sc. Viktor Milardić

    Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

    Konzultacije:

    Svaki radni dan, po dogovoru emailom.

    Sustav za mjerenje struje munje na vjetroagregatima

    Vuković, Franjo ; Miloš, Dominik ; Stipetić, Nina ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Tonković, Franjo
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
    15. simpozij o vođenju EES-a

    Požar i eksplozija u TS Kupjak

    Papić, Nenad ; Komen, Vitomir ; Milardić, Viktor
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
    7.(13.) savjetovanje HO CIRED

    Razvoj ekspertnog sustava za mjerenje parametara udara munja i zaštite lopatica vjetroagregata

    Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Stipetić, Nina ; Miloš, Dominik ; Franc, Bojan ; Pletikosa, Nikola ; Ivković, Branimir
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
    15. savjetovanje BH K/O CIGRE

    Razvoj sustava za mjerenje parametara udara munja u lopatice vjetroagregata

    Stipetić, Nina ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Miloš, Dominik
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
    15. savjetovanje HRO CIGRE

    Utjecaj uzemljivačkih vodiča na razine vrlo brzih prenapona na točkama diskontinuteta za 110 kV SF6 postrojenje EL-TO Zagreb

    Musulin, Katarina ; Bulat, Hrvoje ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Jurić, Mario ; Ivanek, Mislav ;
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
    15. savjetovanje HRO CIGRE

    Konverzija AC nadzemnih vodova u DC

    Hart, Domagoj ; Xemard, Alain ; Uglešić, Ivo ; Dolnec, Tibor ; Levačić, Goran ; Poullain, Serge ; Rubinić, Zoran ; Milardić, Viktor ; Mesić, Miroslav
    Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
    15. savjetovanje HRO CIGRE

    Evaluation of Methodology for Lightning Impulse Voltage Distribution over High-Voltage Windings of Inductive Voltage Transformers

    Trkulja, Bojan ; Drandić, Ana ; Milardić, Viktor ; Žiger, Igor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
    Energies

    Prijelazne pojave pri sklapanju visokonaponskim prekidačima u elektroenergetskom sustavu

    Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor
    , 2020.

    Determination of single-phase transformer saturation characteristic by using Nelder–Mead optimization method

    Tokić, Amir ; Kasumović, Mensur ; Pejić, Marina ; Milardić, Viktor ; Cetin Akinci, Tahir
    Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
    Electrical engineering

    Nesimetrična izolacija dvosistemskog dalekovoda

    Milardić, Viktor ; Šešok, Anica ; Tokić, Amir
    Drugi radovi u zbornicima skupova, 2019.
    14. savjetovanje BH K/O Cigre

    Nesimetrična izolacija dvosistemskom 110 kV dalekovodu

    Milardić, Viktor ; Šešok, Anica
    Drugi radovi u zbornicima skupova, 2019.
    14. savjetovanje HRO Cigre

    Model odvodnika prenapona u simulacijama atmosferskih prenapona

    Tokić, Amir ; Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2019.
    14. savjetovanje HRO Cigre

    Conversion of RMS into Instantaneous Transformer Saturation Characteristics – Implementation in MATLAB/SPS-ST

    Tokić, Amir ; Milardić, Viktor ; Kasumović, Mensur ; Demirović, Damir
    Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
    International Review of Electrical Engineering (IREE)

    Udari munje, sustavi za lociranje i odvodnici prenapona

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
    , 2019.

    Analiza atmosferskih pražnjenja na lokacijama vjetroelektrana i prenapona uzrokovanih direktnim udarima munje u lopaticu vjetroagregata

    Stipetić, Nina ; Filipović-Grčić, Božidar ; Franc, Bojan ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Pletikosa, Nikola
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
    14. savjetovanje HRO Cigre

    Problematika i događaji iz domena kvaliteta električne energije. Značaj i aktualnost. Norme i Standardi. Praktična iskustva iz Hrvatske.

    Milardić, Viktor
    Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
    Kvalitet električne energije

    Prenaponska zaštita niskonaponskih instalacija

    Milardić, Viktor ; Tokić, Amir ; Bago, Drago
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
    1. savjetovanje BH O/K CIRED

    Mogućnosti primjene SLAP-a u planiranju i vođenju pogona elektrana HEP-Proizvodnje

    Robina, Tomislav ; Švarc, Nenad ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
    13. Simpozij o sustavu vođenja EES-a

    Studija značaja obzirom na razine emitiranih elektromagnetskih polja za tipske transformatorske stanice VN/SN

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško ; Stipetić, Nina
    , 2018.

    The insulation of medium voltage networks with isolated neutral

    Filipović-Grčić, Božidar ; Stipetić, Nina ; Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo
    , 2018.

    Led sijalice kao izvori viših harmonika

    Tokić, Amir ; Kasumović, Mensur ; Bago, Drago ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
    1. SAVJETOVANJE BH K/O CIRED, Mostar, 14.-16. listopad 2018.

    Lightning impulse voltage distribution over voltage transformer windings — Simulation and measurement

    Trkulja, Bojan ; Drandić, Ana ; Milardić, Viktor ; Župan, Tomislav ; Žiger, Igor ; Filipović-Grčić, Dalibor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
    Electric power systems research

    Problematika elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Tokić, Amir
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
    13. Savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE

    NESIMETRIČNA IZOLACIJA NA DVOSISTEMSKOM 220 KV DALEKOVODU

    Milardić, Viktor ; Tokić, Amir
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
    13. savjetovanje HRO CIGRÉ

    KVALITATIVNO MODELIRANJE INDEKSA POUZDANOSTI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

    Mikulecky, Filip ; Milardić, Viktor
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
    13. savjetovanje HRO CIGRE

    PROJEKT OPTIMIZACIJE NAPAJANJA ELEKTRIČNE VUČE IZ PRIJENOSNE MREŽE U SVRHU POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

    Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
    13. savjetovanje HRO CIGRÉ

    The study of improving the lightning performance of the double circuit 220 kV line Plomin-Pehlin

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Mesić, Miroslav ; Šojat, Zdravko ; Klobas Zaviša
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
    International Colloquium on Lightning and Power Systems Ljubljana 2017

    Tipiziranje elektroenergetskih objekata i izrada studije značaja korištenih tipskih izvora elektromagnetskih polja

    Milešević, Boško ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
    13. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik

    Application of Lightning Locating System for Improvement of Medium Voltage Power Systems Planning and Operation

    Bago, Drago ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Betz, Hans Dieter
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
    CIGRE International Colloquium on Lightning and Power Systems

    Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja u identifikaciji kvarova TK mreže uzrokovanih atmosferskim prenaponima

    Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Budimirović, Milan
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
    MIPRO 2016 - 39th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics

    Lightning overvoltage performance of 110 kV air-insulated substation

    Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
    Electric power systems research

    Analiza prenaponske zaštite dvosistemskog 220 kV voda primjenom linijskih odvodnika prenapona - izbor, način ugradnje i raspored linijskih odvodnika prenapona za DV 2x220 kV Plomin – Pehlin / Plomin-Melina

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Puharić, Milan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Franc, Bojan
    , 2016.

    Studija značaja tipskih elektroenergetskih postrojenja distribucijske mreže, nazivnog napona iznad 1 kV, obzirom na razine emitiranih elektromagnetskih polja

    Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Klaić, Zvonimir ; Kraus, Zorislav ; Primorac, Mario
    , 2016.

    Simulation of three-phase transformer inrush currents by using backward and numerical differentiation formulae

    Tokić, Amir ; Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Jukan, Admir
    Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
    Electric power systems research

    Analiza oštećenja lopatica vjetroagregata uslijed udara munje

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Franc, Bojan ; Ivković, Branimir
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
    12. savjetovanja HRO Cigre

    Raspodjela struja i magnetski utjecaj sustava električne željeznice

    Milešević, Boško ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
    12. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik, 8. – 11. studenoga 2015.

    Kvalitet električne energije

    Tokić, Amir ; Milardić, Viktor
    Autorske knjige, 2015.

    Analysis of surge arresters failures in the installation of broadcasting transmitter

    Milardić, Viktor ; Pavić, Ivica ; Tokić, Amir
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
    International Conference on Power Systems Transients (IPST2015)

    Analiza oštećenja odvodnika prenapona u postrojenju odašiljača

    Milardić, Viktor ; Pavić, Ivica ; Štrbac, Goran
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
    12. savjetovanja HRO Cigre

    Analysis of measurement and simulation results of freight train power supply

    Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
    12th International Conference MET'2015 MODERN ELECTRIFIED TRANSPORT

    Odabir nazivnog napona odvodnika prenapona za efikasnu zaštitu od prenapona

    Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Tokić, Amir
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
    12. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik, 8. – 11. studenoga 2015.

    Primjena regenerativnog kočenja na elektrificiranim prugama izmjeničnog sustava vuče 25 kV, 50 Hz

    Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
    12. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik, 08. - 11. studenoga 2015.

    Usklađivanje izolacijskih svojstava dalekovoda u AC i DC sustavu prijenosa električne energije

    Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško ; Milardić, Viktor
    Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
    Usklađivanje izolacijskih svojstava dalekovoda u AC i DC sustavu prijenosa električne energije (edukacija za Dalekovod proizvodnju d.o.o.)

    Zaštita telekomunikacijskih mreža i vodova od elektromagnetskih utjecaja dalekovoda 2X110 kV Konjsko – Ogorje

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
    , 2015.

    Analysis of Electromagnetic Transients in Secondary Circuits due to Disconnector Switching in 400 kV Air-Insulated Substation

    Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Dalibor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
    Electric power systems research

    Prenaponska zaštita obiteljske kuće

    Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2014.
    4. savjetovanje HO CIRED

    Mjerenje opterećenja i kvalitete električne energije na 25 kV i 110 kV razini pri vožnji i regenerativnom kočenju električne lokomotive Siemens Taurus 1116 s GTO pretvaračima

    Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    , 2014.

    Design and testing of 25 kV AC electric railway power supply systems

    Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
    Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku

    Analiza prenaponske zaštite 110 kV dalekovoda primjenom EMTP programa

    Milardić, Viktor ; Kristijan, Špoljarić ; Maja, Frištić
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
    11.savjetovanje HRO CIGRE

    Prenaponska zaštita niskonaponske instalacije

    Milardić, Viktor ; Igor, Babić
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
    11.savjetovanja HRO Cigre

    Problematika treperenja napona u prijenosnoj mreži HOPS-a

    Vlajčević, Robert ; Milardić, Viktor
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
    11.savjetovanje HRO Cigre

    Analiza mjernih i simulacijskih rezultata napajanja vuče teretnog vlaka

    Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor ; Plavec, Eduard
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
    11.savjetovanje HRO CIGRE

    Analysis of Electromagnetic Transients in Secondary Circuits due to Disconnector Switching in 400 kV Air-Insulated Substation

    Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Dalibor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
    International Conference on Power Systems Transients (IPST)

    The Protection against Lightning of an Overhead Line Uprated from 225 kV to 400 kV

    Xémard, Alain ; Dennetière, Sébastien ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Grand, Philippe ; Sauvegrain, François, Stevenin, Pierre, Mesić, Miroslav
    Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
    Journal of Energy and Power Engineering

    Correlation between Lightning Impacts and Outages of Transmission Lines

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Betz, Hans-Dieter ; Piliškić, Silvija ; Nuhanović, Razim ; Tokić, Amir
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
    CIGRE C4 Colloquium on Power Quality and Lightning

    Optimal Line Surge Arresters Installation Using Lightning Location System

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Xemard, Alain
    Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
    International Review of Electrical Engineering-IREE

    Study of Electromagnetic Fields from AC 25 kV/50 Hz Contact Line System

    Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
    International Review on Modelling and Simulations

    Study of Time Correlation Between Lightning Data Recorded by LLS and Relay Protection

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Piliškić, Silvia
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
    31th International Conference on Lightning Protection ICLP 2012

    Viši strujni i naponski harmonici i kompenzacija jalove električne energije

    Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Petrović, Ivan ; Vašak, Mario ; Mikac ; Stjepan
    , 2012.

    Method for Optimization of Energy Consumption of Electrical Trains

    Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
    International Review of Electrical Engineering (IREE)

    Prenaponska zaštita generatora izravno spojenih na SN mrežu

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Milešević, Boško ; Delbianco, Luciano
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
    10. savjetovanje HRO Cigre

    Utjecaj elektromagnetskog polja kontaktne mreže elektrificiranih željeznica na okoliš

    Uglešić, Ivo ; Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
    10. savjetovanja HO CIGRE

    Prenaponska zaštita u niskonaponskoj instalaciji

    Siručić, Midhat ; Tokić, Amir ; Milardić, Viktor
    Drugi radovi u zbornicima skupova, 2011.
    10. savjetovanje BHK CIGRE

    ELEKTROMAGNETSKI UTJECAJ 2x110 kV DALEKOVODA NA OKOLNE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE I VODOVE

    Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
    10. savjetovanje HRO CIGRÉ

    Energy Stress of Surge Arresters Due to Temporary Overvoltages

    Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Xemard, Alain ; Guerrier, Arnaud
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
    International Conference on Power Systems Transients (IPST)

    Evaluation of energy stress on line arresters

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Tokić, Amir
    Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
    Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

    Provjera ispravnosti primjenjih mjera zaštite od atmosferskih prenapona i udara munje na otvorenim rasklopnim postrojenjima 110 kV i 220 kV u HE na Neretvi

    Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Tokić, Amir
    , 2011.

    Surge Protection of Generators Directly Connected to a Medium Voltage Network

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
    30th International Conference on Lightning Protection ICLP 2010

    Conversion of RMS to Instantaneous Saturation Curve: Inrush Current and Ferroresonance Cases

    Tokić, Amir ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Štumberger, Gorazd
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
    The 14th International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering

    Transients Caused by Sequential Circuit Breaker Tripping Issued by Busbar Protection

    Uglešić, Ivo ; Ivanković, Igor ; Milardić, Viktor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
    Journal of energy

    Selection of Surge Protective Devices for Low-Voltage Systems Connected to Overhead Line

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
    Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
    IEEE transactions on power delivery

    Voltage Unbalance Analysis in Power Systems Supplying Eletrical Railways

    Pavić, Ivica ; Bobetko, Tin ; Milardić, Viktor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
    International Review of Electrical Engineering

    Establishment of a new lightning location system in Croatia

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Horvat, Jasna
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
    CIGRE C4 International Colloquium on Lightning and Power Systems

    Prva iskustva sa sustavom za lociranje munja u Hrvatskoj

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Horvat, Jasna
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
    9. simpozij o sustavu vođenja EES-a

    Protection against lightning of an overhead line uprated from 225 kV to 400 kV

    Xémard, A ; Dennetiére, S ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Sauvegrain, F ; Stevenin, P ; Mesić, Miroslav
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    International Conference on Power System Transients

    Design and testing of 25 kV 50 Hz traction power system

    Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    International Scientific Conference "Modern Electric Traction" (9 ; 2009)

    POTROŠNJA ENERGIJE ELEKTRIČNE ŽELJEZNICE

    Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
    Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

    Raspodjela potencijala uzemljivača vjetroparka

    Uglešić, Ivo ; Krepela, Miroslav ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Gudelj, Goran
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    9. savjetovanje HRO CIGRÉ

    Design and testing of 25 kV 50 Hz traction power system

    Uglešić, Ivo ; Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor
    Poglavlja u knjigama, 2009.

    Uspostava sustava za lociranje udara munja u RH

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    18. međunarodni simpozij EIS 2009

    Reduction of Flashovers on 220 kV Double-Circuits Line

    Uglešić, Ivo ; Xemard, A ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Filipović-Grčić, Božidar ; Ivanković, Igor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    International Conference on Power Systems Transients (IPST2009)

    Sustav za lociranje udara munja

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    IX SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA CIGRE

    Uspostava sustava za lociranje udara munja u Hrvatskoj

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    9. savjetovanje HRO CIGRÉ

    Primjena odvodnika prenapona na dvostrukom DV 220 kV

    Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Mandić, Milivoj
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    9. savjetovanje HRO CIGRÉ

    Transient recovery voltage of 400 kV SF6 circuit breaker when clearing short-line fault

    Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Ivanković, Igor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
    16th International Symposium on High Voltage Engineering, Cape Town, South Africa, 24-28.08.2009.

    Modeling of transmission lines and substations for insulation coordination studies

    Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor
    Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
    3 days training: "Simulation & Analysis of Power System Transients with EMTP-RV", in cooperation with Graz University of Technology, University of Zagreb and University of Sarajevo, Dubrovnik, Hrvatska, 27.-29.04.2009

    Analiza prorade zaštite transformatora TR2 u TS 110/35/10 kV "Makarska" pri prekidu faznog vodiča uz istodobni nastup jednopolnoga kratkog spoja na DV 110 kV "Kraljevac – Makarska"

    Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor
    , 2009.

    Information Technology in High Voltage Laboratory

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Sadović, Salih ; Sadović, Tarik
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
    17th International Expert Meeting

    Preventing Flashover near a Substation by Installing Surge Arresters

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Tokić, Amir
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
    29th International Conference on Lightning Protection

    Monitoring and Field Testing of High Voltage Metal Oxide Surge Arresters

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Mandić, Milivoj ; Bojić, Srećko ; Dolić, Ivica ;
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
    9. Hoeflerjevi dnevi 2008.

    Analiza utjecaja dispozicije 400 kV postrojenja TS Melina na oblik prijelaznog povratnog napona sa strane voda pri prekidanju bliskog kratkog spoja

    Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    , 2008.

    Prenaponska zaštita u TS 400 kV Melina

    Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    , 2008.

    Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS 400/220/110/35 kV Melina

    Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor
    , 2008.

    Transients Caused by Sequential Circuit Breaker Tripping Issued by Busbar Protection

    Uglešić, Ivo ; Ivanković, Igor ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    International CIGRE Symposium Transient Phenomena in Large Electric Power

    Solving EMC Problems in the Design of New HV Test Laboratory

    Uglešić, Ivo ; Křepela, Miroslav ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    International CIGRE Symposium Transient Phenomena in Large Electric Power Systems

    Switching Surges in Transformer Provoked by Sequential Tripping of Circuit Breakers

    Uglešić, Ivo ; Ivanković, Igor ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    IPST 2007 Conference

    Overhead Surge Protection of Low-voltage Systems Connected to Line

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
    Revue de L'Electricite et de L'Electronique

    Approach to the Design of HV Test Laboratory Earthing

    Uglešić, Ivo ; Krepela, Miroslav ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    15th International Symposium on High Voltage Engineering

    Izbor uređaja prenaponske zaštite za objekte spojene na NN mrežu

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    8. savjetovnja HRO Cigre

    Elektromagnetska kompatibilnost pri projektiranju novog visokonaponskog laboratorija

    Uglešić, Ivo ; Křepela, Miroslav ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    8. savjetovanje HRO Cigre

    Nadzor i ispitivanje visokonaponskih metal-oksidnih odvodnika prenapona

    Uglešić, Ivo ; Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor ; Radeljak, Krunoslav
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    8. savjetovanje HRO Cigre

    Analiza učinkovitosti prenaponske zaštite TS 10/0, 4 kV

    Pavković, Ivan ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    8. savjetovnja HRO Cigre

    Primjena odvodnika prenapona s polimernim kućištem za poboljšanje prenaponskih karakteristika visokonaponskih nadzemnih vodova

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Rubinić, Zoran ; Mirošević, Gordan
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
    Savjetovanja HRO CIGRE (8 ; 2007)

    Analiza nesimetričnog opterećenja prijenosne mreže 110 kV i uvjeta paralelnog rada elektrovučnih podstanica 110/25 kV na pruzi Moravice-Rijeka-Šapjane

    Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Marušić, Ante ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj
    , 2007.

    Izbor uređaja prenaponske zaštite u NN sustavima

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
    12. međunarodni simpozij ELEKTRIČNE INSTALACIJE Dani Josipa Lončara

    Surge Protection of Low-Voltage Systems Connected to Overhead Line

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
    28th Internationl Conference on Lightning Protection

    Prenaponska zaštita objekata spojenih na nadzemnu niskonaponsku mrežu

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
    Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
    Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

    Dielektrička ispitivanja visokonaponskih kondenzatora

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
    7. savjetovanje HO Cigre

    Prenaponska zaštita niskonaponskih uređaja

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj ; Jurin, Goran
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
    7. savjetovanja HO CIGRE

    Konstrukcije dalekovoda za udovoljavanje posebnih uvijeta zaštite okoliša

    Uglešić, Ivo ; Hutter, Sandra ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj ; Mirošević, Gordan
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
    7. savjetovanje HO CIGRE

    Proračun elektromagnetskog polja elektroenergetskih objekata

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
    7. savjetovanje HO CIGRE

    Metoda izbora uređaja prenaponske zaštite u niskonaponskim sustavima

    Milardić, Viktor
    Doktorske disertacije, 2005.

    Lightning Protection of Telecomminication Electronic Devices

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Jurin, Goran
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
    27th International Conference on Lightning Protection

    Electromagnetic Disturbances of the Secondary Circuits in Gas Insulated Substation due to Disconnector Switching

    Uglešić, Ivo ; Hutter, Sandra ; Milardić, Viktor ; Ivanković, Igor ; Filipović-Grčić Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
    International Conference on Power Systems Transients - IPST 2003 Hong Kong (New Orleans)

    PRENAPONSKA ZAŠTITA 110 kV KABELA ISPRED POSTROJENJA

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2003.
    6. savjetovnja HK Cigre

    DECREASE OF INFLUENCE OF TRANSIENT GROUNDING POTENTIAL RISE ON THE SECONDARY CIRCUITS IN THE HIGH -VOLTAGE SWITCHGEAR INSTALLATION

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
    26th International Conference on Lightning Protection

    INFLUENCE OF EMC DISTURBANCES ON PROTECTION OPERATION IN METAL ENCLOSED HV SUBSTATION

    Uglešić, Ivo ; Hutter, Sandra ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Ivanković, Igor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
    7. Hoflerjevi dnevi

    Prorada zaštite sabirnica usljed sklopnih operacija u metalom oklipljenom visokonaponskom postrojenju

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Hutter, Sandra ; Ivanković, Igor ; Filipović-Grčić, Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
    Simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sistema (5 ; 2002)

    Prenaponi strmog čela u sekundarnim krugovima visokonaponskih rasklopnih postrojenja

    Milardić, Viktor
    Magistarski radovi, 2001.

    Gromobranska zaštita VN rasklopnih postrojenja

    Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Piliškić, Silvia
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2001.
    5 savjetovanje HK CIGRE

    Zahtjevi pri projektiranju uzemljivača rasklopnog postrojenja s obzirom na sekundarnu opremu

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 2001.
    5. savjetovanje HK CIGRE

    Study of transients due to switching of shunt reactor designet for 400 kV croatian network

    Uglešić, Ivo ; Krepela, Miroslav ; Milardić, Viktor ; Hutter, Sandra ; Filipović-Grčić, Božidar
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
    CIGRE SC 33 CONFERENCE - DEVELOPMENT OF INSULATION COORDINATION AND POWER SYSTEMS RELIABILITY IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES

    Zaštitne zone i elektromagnetska kompatibilnost

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
    1. savjetovanja elektromagnetska kompatibilnost i elektroenergetski sustavi

    Posebni problemi visokonaponskih plinom izoliranih rasklopnih postrojenja

    Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Stručni radovi u zbornicima skupova, 1999.
    Četvrto savjetovanje HK CIGRE

    Simulation of the Lightning Stroke into Transmission Line by Monte Carlo Method

    Skok, Srđan ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
    Applied Modeling and Simulation

    Nastava

    Kompetencije

    • Electromagnetic compatibility and interference
      Electromagnetic compatibility Electromagnetic fields Electromagnetic transients EMTP Power system transients Surges
    • Engineering – general
      Railway engineering Railway safety Electrical engineering
    • Control systems
      Corona Flashover Cable insulation Power cable insulation
    • Education
      Power engineering education Student experiments Systems engineering education
    • Industry applications
      Electrical accidents Railway accidents Electrical engineering industry Electricity supply industry Power system interconnection Lightning protection
    • Instrumentation and measurement
      Current-voltage characteristics Breakdown voltage Dielectric measurement Power measurement Transmission line measurements Voltage measurement
    • Power engineering and energy
      Wind energy High-voltage techniques Power system simulation Wind energy generation Wind energy integration Wind power generation Power distribution Power distribution faults Power distribution lines Power grids Power supplies Power demand Power quality Traction power supplies Power system faults Power system harmonics Power system measurements Power system protection Electrical safety Substation protection Surge protection Power transmission Common Information Model (electricity)  Transmission lines Substations Substation protection Transformers Current transformers Instrument transformers Power transformers Wind energy integration
    • Product safety engineering
      Electrical safety Fault protection Grounding Substation protection Surge protection Arresters Lightning protection

    Osobni podaci

    Osobna stranica na Webu:
    Godina diplomiranja:
    1995.
    Godina magistriranja:
    2001.
    Godina doktoriranja:
    2005.
    Na zavodu od:
    1998.

    Povijest zaposlenja

    HEP DP Elektra Bjelovar 1995.-1997.

    FER 1998.-