Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  prof. dr. sc. Viktor Milardić

  Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

  Konzultacije:

  Svaki radni dan, po dogovoru emailom.

  Konverzija AC nadzemnih vodova u DC

  Hart, Domagoj ; Xemard, Alain ; Uglešić, Ivo ; Dolnec, Tibor ; Levačić, Goran ; Poullain, Serge ; Rubinić, Zoran ; Milardić, Viktor ; Mesić, Miroslav
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
  15. savjetovanje HRO CIGRE

  Evaluation of Methodology for Lightning Impulse Voltage Distribution over High-Voltage Windings of Inductive Voltage Transformers

  Trkulja, Bojan ; Drandić, Ana ; Milardić, Viktor ; Žiger, Igor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
  Energies

  Determination of single-phase transformer saturation characteristic by using Nelder–Mead optimization method

  Tokić, Amir ; Kasumović, Mensur ; Pejić, Marina ; Milardić, Viktor ; Cetin Akinci, Tahir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
  Electrical engineering

  Nesimetrična izolacija dvosistemskog dalekovoda

  Milardić, Viktor ; Šešok, Anica ; Tokić, Amir
  Drugi radovi u zbornicima skupova, 2019.
  14. savjetovanje BH K/O Cigre

  Nesimetrična izolacija dvosistemskom 110 kV dalekovodu

  Milardić, Viktor ; Šešok, Anica
  Drugi radovi u zbornicima skupova, 2019.
  14. savjetovanje HRO Cigre

  Model odvodnika prenapona u simulacijama atmosferskih prenapona

  Tokić, Amir ; Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2019.
  14. savjetovanje HRO Cigre

  Conversion of RMS into Instantaneous Transformer Saturation Characteristics – Implementation in MATLAB/SPS-ST

  Tokić, Amir ; Milardić, Viktor ; Kasumović, Mensur ; Demirović, Damir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  International Review of Electrical Engineering (IREE)

  Udari munje, sustavi za lociranje i odvodnici prenapona

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
  , 2019.

  Analiza atmosferskih pražnjenja na lokacijama vjetroelektrana i prenapona uzrokovanih direktnim udarima munje u lopaticu vjetroagregata

  Stipetić, Nina ; Filipović-Grčić, Božidar ; Franc, Bojan ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Pletikosa, Nikola
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
  14. savjetovanje HRO Cigre

  Problematika i događaji iz domena kvaliteta električne energije. Značaj i aktualnost. Norme i Standardi. Praktična iskustva iz Hrvatske.

  Milardić, Viktor
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
  Kvalitet električne energije

  Prenaponska zaštita niskonaponskih instalacija

  Milardić, Viktor ; Tokić, Amir ; Bago, Drago
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  1. savjetovanje BH O/K CIRED

  Mogućnosti primjene SLAP-a u planiranju i vođenju pogona elektrana HEP-Proizvodnje

  Robina, Tomislav ; Švarc, Nenad ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  13. Simpozij o sustavu vođenja EES-a

  Studija značaja obzirom na razine emitiranih elektromagnetskih polja za tipske transformatorske stanice VN/SN

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško ; Stipetić, Nina
  , 2018.

  The insulation of medium voltage networks with isolated neutral

  Filipović-Grčić, Božidar ; Stipetić, Nina ; Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo
  , 2018.

  Led sijalice kao izvori viših harmonika

  Tokić, Amir ; Kasumović, Mensur ; Bago, Drago ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  1. SAVJETOVANJE BH K/O CIRED, Mostar, 14.-16. listopad 2018.

  Lightning impulse voltage distribution over voltage transformer windings — Simulation and measurement

  Trkulja, Bojan ; Drandić, Ana ; Milardić, Viktor ; Župan, Tomislav ; Žiger, Igor ; Filipović-Grčić, Dalibor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Electric power systems research

  Problematika elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Tokić, Amir
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. Savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE

  NESIMETRIČNA IZOLACIJA NA DVOSISTEMSKOM 220 KV DALEKOVODU

  Milardić, Viktor ; Tokić, Amir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. savjetovanje HRO CIGRÉ

  KVALITATIVNO MODELIRANJE INDEKSA POUZDANOSTI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

  Mikulecky, Filip ; Milardić, Viktor
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. savjetovanje HRO CIGRE

  PROJEKT OPTIMIZACIJE NAPAJANJA ELEKTRIČNE VUČE IZ PRIJENOSNE MREŽE U SVRHU POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

  Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. savjetovanje HRO CIGRÉ

  The study of improving the lightning performance of the double circuit 220 kV line Plomin-Pehlin

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Mesić, Miroslav ; Šojat, Zdravko ; Klobas Zaviša
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  International Colloquium on Lightning and Power Systems Ljubljana 2017

  Tipiziranje elektroenergetskih objekata i izrada studije značaja korištenih tipskih izvora elektromagnetskih polja

  Milešević, Boško ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik

  Application of Lightning Locating System for Improvement of Medium Voltage Power Systems Planning and Operation

  Bago, Drago ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Betz, Hans Dieter
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  CIGRE International Colloquium on Lightning and Power Systems

  Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja u identifikaciji kvarova TK mreže uzrokovanih atmosferskim prenaponima

  Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Budimirović, Milan
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  MIPRO 2016 - 39th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics

  Lightning overvoltage performance of 110 kV air-insulated substation

  Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
  Electric power systems research

  Analiza prenaponske zaštite dvosistemskog 220 kV voda primjenom linijskih odvodnika prenapona - izbor, način ugradnje i raspored linijskih odvodnika prenapona za DV 2x220 kV Plomin – Pehlin / Plomin-Melina

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Puharić, Milan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Franc, Bojan
  , 2016.

  Studija značaja tipskih elektroenergetskih postrojenja distribucijske mreže, nazivnog napona iznad 1 kV, obzirom na razine emitiranih elektromagnetskih polja

  Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Klaić, Zvonimir ; Kraus, Zorislav ; Primorac, Mario
  , 2016.

  Simulation of three-phase transformer inrush currents by using backward and numerical differentiation formulae

  Tokić, Amir ; Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Jukan, Admir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
  Electric power systems research

  Analiza oštećenja lopatica vjetroagregata uslijed udara munje

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Franc, Bojan ; Ivković, Branimir
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  12. savjetovanja HRO Cigre

  Raspodjela struja i magnetski utjecaj sustava električne željeznice

  Milešević, Boško ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  12. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik, 8. – 11. studenoga 2015.

  Kvalitet električne energije

  Tokić, Amir ; Milardić, Viktor
  Autorske knjige, 2015.

  Analysis of surge arresters failures in the installation of broadcasting transmitter

  Milardić, Viktor ; Pavić, Ivica ; Tokić, Amir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  International Conference on Power Systems Transients (IPST2015)

  Analiza oštećenja odvodnika prenapona u postrojenju odašiljača

  Milardić, Viktor ; Pavić, Ivica ; Štrbac, Goran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  12. savjetovanja HRO Cigre

  Analysis of measurement and simulation results of freight train power supply

  Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  12th International Conference MET'2015 MODERN ELECTRIFIED TRANSPORT

  Odabir nazivnog napona odvodnika prenapona za efikasnu zaštitu od prenapona

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Tokić, Amir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  12. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik, 8. – 11. studenoga 2015.

  Primjena regenerativnog kočenja na elektrificiranim prugama izmjeničnog sustava vuče 25 kV, 50 Hz

  Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  12. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik, 08. - 11. studenoga 2015.

  Usklađivanje izolacijskih svojstava dalekovoda u AC i DC sustavu prijenosa električne energije

  Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško ; Milardić, Viktor
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
  Usklađivanje izolacijskih svojstava dalekovoda u AC i DC sustavu prijenosa električne energije (edukacija za Dalekovod proizvodnju d.o.o.)

  Zaštita telekomunikacijskih mreža i vodova od elektromagnetskih utjecaja dalekovoda 2X110 kV Konjsko – Ogorje

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
  , 2015.

  Analysis of Electromagnetic Transients in Secondary Circuits due to Disconnector Switching in 400 kV Air-Insulated Substation

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Dalibor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  Electric power systems research

  Prenaponska zaštita obiteljske kuće

  Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2014.
  4. savjetovanje HO CIRED

  Mjerenje opterećenja i kvalitete električne energije na 25 kV i 110 kV razini pri vožnji i regenerativnom kočenju električne lokomotive Siemens Taurus 1116 s GTO pretvaračima

  Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  , 2014.

  Design and testing of 25 kV AC electric railway power supply systems

  Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
  Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku

  Analiza prenaponske zaštite 110 kV dalekovoda primjenom EMTP programa

  Milardić, Viktor ; Kristijan, Špoljarić ; Maja, Frištić
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  11.savjetovanje HRO CIGRE

  Prenaponska zaštita niskonaponske instalacije

  Milardić, Viktor ; Igor, Babić
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  11.savjetovanja HRO Cigre

  Problematika treperenja napona u prijenosnoj mreži HOPS-a

  Vlajčević, Robert ; Milardić, Viktor
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  11.savjetovanje HRO Cigre

  Analiza mjernih i simulacijskih rezultata napajanja vuče teretnog vlaka

  Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor ; Plavec, Eduard
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  11.savjetovanje HRO CIGRE

  Analysis of Electromagnetic Transients in Secondary Circuits due to Disconnector Switching in 400 kV Air-Insulated Substation

  Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Dalibor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  International Conference on Power Systems Transients (IPST)

  The Protection against Lightning of an Overhead Line Uprated from 225 kV to 400 kV

  Xémard, Alain ; Dennetière, Sébastien ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Grand, Philippe ; Sauvegrain, François, Stevenin, Pierre, Mesić, Miroslav
  Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
  Journal of Energy and Power Engineering

  Correlation between Lightning Impacts and Outages of Transmission Lines

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Betz, Hans-Dieter ; Piliškić, Silvija ; Nuhanović, Razim ; Tokić, Amir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  CIGRE C4 Colloquium on Power Quality and Lightning

  Optimal Line Surge Arresters Installation Using Lightning Location System

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Xemard, Alain
  Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
  International Review of Electrical Engineering-IREE

  Study of Electromagnetic Fields from AC 25 kV/50 Hz Contact Line System

  Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
  International Review on Modelling and Simulations

  Study of Time Correlation Between Lightning Data Recorded by LLS and Relay Protection

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Piliškić, Silvia
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  31th International Conference on Lightning Protection ICLP 2012

  Viši strujni i naponski harmonici i kompenzacija jalove električne energije

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Petrović, Ivan ; Vašak, Mario ; Mikac ; Stjepan
  , 2012.

  Method for Optimization of Energy Consumption of Electrical Trains

  Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
  International Review of Electrical Engineering (IREE)

  Prenaponska zaštita generatora izravno spojenih na SN mrežu

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Milešević, Boško ; Delbianco, Luciano
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  10. savjetovanje HRO Cigre

  Utjecaj elektromagnetskog polja kontaktne mreže elektrificiranih željeznica na okoliš

  Uglešić, Ivo ; Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  10. savjetovanja HO CIGRE

  Prenaponska zaštita u niskonaponskoj instalaciji

  Siručić, Midhat ; Tokić, Amir ; Milardić, Viktor
  Drugi radovi u zbornicima skupova, 2011.
  10. savjetovanje BHK CIGRE

  ELEKTROMAGNETSKI UTJECAJ 2x110 kV DALEKOVODA NA OKOLNE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE I VODOVE

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  10. savjetovanje HRO CIGRÉ

  Energy Stress of Surge Arresters Due to Temporary Overvoltages

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Xemard, Alain ; Guerrier, Arnaud
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  International Conference on Power Systems Transients (IPST)

  Evaluation of energy stress on line arresters

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Tokić, Amir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Provjera ispravnosti primjenjih mjera zaštite od atmosferskih prenapona i udara munje na otvorenim rasklopnim postrojenjima 110 kV i 220 kV u HE na Neretvi

  Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Tokić, Amir
  , 2011.

  Surge Protection of Generators Directly Connected to a Medium Voltage Network

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
  30th International Conference on Lightning Protection ICLP 2010

  Conversion of RMS to Instantaneous Saturation Curve: Inrush Current and Ferroresonance Cases

  Tokić, Amir ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Štumberger, Gorazd
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
  The 14th International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering

  Transients Caused by Sequential Circuit Breaker Tripping Issued by Busbar Protection

  Uglešić, Ivo ; Ivanković, Igor ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  Journal of energy

  Selection of Surge Protective Devices for Low-Voltage Systems Connected to Overhead Line

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  IEEE transactions on power delivery

  Voltage Unbalance Analysis in Power Systems Supplying Eletrical Railways

  Pavić, Ivica ; Bobetko, Tin ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  International Review of Electrical Engineering

  Establishment of a new lightning location system in Croatia

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Horvat, Jasna
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
  CIGRE C4 International Colloquium on Lightning and Power Systems

  Prva iskustva sa sustavom za lociranje munja u Hrvatskoj

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Horvat, Jasna
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
  9. simpozij o sustavu vođenja EES-a

  Protection against lightning of an overhead line uprated from 225 kV to 400 kV

  Xémard, A ; Dennetiére, S ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Sauvegrain, F ; Stevenin, P ; Mesić, Miroslav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  International Conference on Power System Transients

  Design and testing of 25 kV 50 Hz traction power system

  Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  International Scientific Conference "Modern Electric Traction" (9 ; 2009)

  POTROŠNJA ENERGIJE ELEKTRIČNE ŽELJEZNICE

  Mandić, Milivoj ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Raspodjela potencijala uzemljivača vjetroparka

  Uglešić, Ivo ; Krepela, Miroslav ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Gudelj, Goran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  9. savjetovanje HRO CIGRÉ

  Design and testing of 25 kV 50 Hz traction power system

  Uglešić, Ivo ; Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor
  Poglavlja u knjigama, 2009.

  Uspostava sustava za lociranje udara munja u RH

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  18. međunarodni simpozij EIS 2009

  Reduction of Flashovers on 220 kV Double-Circuits Line

  Uglešić, Ivo ; Xemard, A ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Filipović-Grčić, Božidar ; Ivanković, Igor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  International Conference on Power Systems Transients (IPST2009)

  Sustav za lociranje udara munja

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  IX SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA CIGRE

  Uspostava sustava za lociranje udara munja u Hrvatskoj

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Franc, Bojan ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milešević, Boško
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  9. savjetovanje HRO CIGRÉ

  Primjena odvodnika prenapona na dvostrukom DV 220 kV

  Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor ; Milešević, Boško ; Mandić, Milivoj
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  9. savjetovanje HRO CIGRÉ

  Transient recovery voltage of 400 kV SF6 circuit breaker when clearing short-line fault

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Ivanković, Igor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  16th International Symposium on High Voltage Engineering, Cape Town, South Africa, 24-28.08.2009.

  Modeling of transmission lines and substations for insulation coordination studies

  Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
  3 days training: "Simulation & Analysis of Power System Transients with EMTP-RV", in cooperation with Graz University of Technology, University of Zagreb and University of Sarajevo, Dubrovnik, Hrvatska, 27.-29.04.2009

  Analiza prorade zaštite transformatora TR2 u TS 110/35/10 kV "Makarska" pri prekidu faznog vodiča uz istodobni nastup jednopolnoga kratkog spoja na DV 110 kV "Kraljevac – Makarska"

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Milardić, Viktor
  , 2009.

  Information Technology in High Voltage Laboratory

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Sadović, Salih ; Sadović, Tarik
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  17th International Expert Meeting

  Preventing Flashover near a Substation by Installing Surge Arresters

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Tokić, Amir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  29th International Conference on Lightning Protection

  Monitoring and Field Testing of High Voltage Metal Oxide Surge Arresters

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Mandić, Milivoj ; Bojić, Srećko ; Dolić, Ivica ;
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  9. Hoeflerjevi dnevi 2008.

  Analiza utjecaja dispozicije 400 kV postrojenja TS Melina na oblik prijelaznog povratnog napona sa strane voda pri prekidanju bliskog kratkog spoja

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  , 2008.

  Prenaponska zaštita u TS 400 kV Melina

  Filipović-Grčić, Božidar ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  , 2008.

  Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS 400/220/110/35 kV Melina

  Uglešić, Ivo ; Filipović-Grčić, Božidar ; Milardić, Viktor
  , 2008.

  Transients Caused by Sequential Circuit Breaker Tripping Issued by Busbar Protection

  Uglešić, Ivo ; Ivanković, Igor ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  International CIGRE Symposium Transient Phenomena in Large Electric Power

  Solving EMC Problems in the Design of New HV Test Laboratory

  Uglešić, Ivo ; Křepela, Miroslav ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  International CIGRE Symposium Transient Phenomena in Large Electric Power Systems

  Switching Surges in Transformer Provoked by Sequential Tripping of Circuit Breakers

  Uglešić, Ivo ; Ivanković, Igor ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  IPST 2007 Conference

  Overhead Surge Protection of Low-voltage Systems Connected to Line

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Revue de L'Electricite et de L'Electronique

  Approach to the Design of HV Test Laboratory Earthing

  Uglešić, Ivo ; Krepela, Miroslav ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  15th International Symposium on High Voltage Engineering

  Izbor uređaja prenaponske zaštite za objekte spojene na NN mrežu

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  8. savjetovnja HRO Cigre

  Elektromagnetska kompatibilnost pri projektiranju novog visokonaponskog laboratorija

  Uglešić, Ivo ; Křepela, Miroslav ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  8. savjetovanje HRO Cigre

  Nadzor i ispitivanje visokonaponskih metal-oksidnih odvodnika prenapona

  Uglešić, Ivo ; Mandić, Milivoj ; Milardić, Viktor ; Radeljak, Krunoslav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  8. savjetovanje HRO Cigre

  Analiza učinkovitosti prenaponske zaštite TS 10/0, 4 kV

  Pavković, Ivan ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  8. savjetovnja HRO Cigre

  Primjena odvodnika prenapona s polimernim kućištem za poboljšanje prenaponskih karakteristika visokonaponskih nadzemnih vodova

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Rubinić, Zoran ; Mirošević, Gordan
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  Savjetovanja HRO CIGRE (8 ; 2007)

  Analiza nesimetričnog opterećenja prijenosne mreže 110 kV i uvjeta paralelnog rada elektrovučnih podstanica 110/25 kV na pruzi Moravice-Rijeka-Šapjane

  Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica ; Filipović-Grčić, Božidar ; Marušić, Ante ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj
  , 2007.

  Izbor uređaja prenaponske zaštite u NN sustavima

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
  12. međunarodni simpozij ELEKTRIČNE INSTALACIJE Dani Josipa Lončara

  Surge Protection of Low-Voltage Systems Connected to Overhead Line

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
  28th Internationl Conference on Lightning Protection

  Prenaponska zaštita objekata spojenih na nadzemnu niskonaponsku mrežu

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Pavić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Dielektrička ispitivanja visokonaponskih kondenzatora

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  7. savjetovanje HO Cigre

  Prenaponska zaštita niskonaponskih uređaja

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj ; Jurin, Goran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  7. savjetovanja HO CIGRE

  Konstrukcije dalekovoda za udovoljavanje posebnih uvijeta zaštite okoliša

  Uglešić, Ivo ; Hutter, Sandra ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj ; Mirošević, Gordan
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  7. savjetovanje HO CIGRE

  Proračun elektromagnetskog polja elektroenergetskih objekata

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Mandić, Milivoj
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  7. savjetovanje HO CIGRE

  Metoda izbora uređaja prenaponske zaštite u niskonaponskim sustavima

  Milardić, Viktor
  Doktorske disertacije, 2005.

  Lightning Protection of Telecomminication Electronic Devices

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Jurin, Goran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
  27th International Conference on Lightning Protection

  Electromagnetic Disturbances of the Secondary Circuits in Gas Insulated Substation due to Disconnector Switching

  Uglešić, Ivo ; Hutter, Sandra ; Milardić, Viktor ; Ivanković, Igor ; Filipović-Grčić Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
  International Conference on Power Systems Transients - IPST 2003 Hong Kong (New Orleans)

  PRENAPONSKA ZAŠTITA 110 kV KABELA ISPRED POSTROJENJA

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2003.
  6. savjetovnja HK Cigre

  DECREASE OF INFLUENCE OF TRANSIENT GROUNDING POTENTIAL RISE ON THE SECONDARY CIRCUITS IN THE HIGH -VOLTAGE SWITCHGEAR INSTALLATION

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  26th International Conference on Lightning Protection

  INFLUENCE OF EMC DISTURBANCES ON PROTECTION OPERATION IN METAL ENCLOSED HV SUBSTATION

  Uglešić, Ivo ; Hutter, Sandra ; Milardić, Viktor ; Filipović-Grčić, Božidar ; Ivanković, Igor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  7. Hoflerjevi dnevi

  Prorada zaštite sabirnica usljed sklopnih operacija u metalom oklipljenom visokonaponskom postrojenju

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor ; Hutter, Sandra ; Ivanković, Igor ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  Simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sistema (5 ; 2002)

  Prenaponi strmog čela u sekundarnim krugovima visokonaponskih rasklopnih postrojenja

  Milardić, Viktor
  Magistarski radovi, 2001.

  Gromobranska zaštita VN rasklopnih postrojenja

  Milardić, Viktor ; Uglešić, Ivo ; Piliškić, Silvia
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2001.
  5 savjetovanje HK CIGRE

  Zahtjevi pri projektiranju uzemljivača rasklopnog postrojenja s obzirom na sekundarnu opremu

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2001.
  5. savjetovanje HK CIGRE

  Study of transients due to switching of shunt reactor designet for 400 kV croatian network

  Uglešić, Ivo ; Krepela, Miroslav ; Milardić, Viktor ; Hutter, Sandra ; Filipović-Grčić, Božidar
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
  CIGRE SC 33 CONFERENCE - DEVELOPMENT OF INSULATION COORDINATION AND POWER SYSTEMS RELIABILITY IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES

  Zaštitne zone i elektromagnetska kompatibilnost

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
  1. savjetovanja elektromagnetska kompatibilnost i elektroenergetski sustavi

  Posebni problemi visokonaponskih plinom izoliranih rasklopnih postrojenja

  Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1999.
  Četvrto savjetovanje HK CIGRE

  Simulation of the Lightning Stroke into Transmission Line by Monte Carlo Method

  Skok, Srđan ; Uglešić, Ivo ; Milardić, Viktor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
  Applied Modeling and Simulation

  Kompetencije

  • Electromagnetic compatibility and interference
   Electromagnetic compatibility Electromagnetic fields Electromagnetic transients EMTP Power system transients Surges
  • Engineering – general
   Railway engineering Railway safety Electrical engineering
  • Control systems
   Corona Flashover Cable insulation Power cable insulation
  • Education
   Power engineering education Student experiments Systems engineering education
  • Industry applications
   Electrical accidents Railway accidents Electrical engineering industry Electricity supply industry Power system interconnection Lightning protection
  • Instrumentation and measurement
   Current-voltage characteristics Breakdown voltage Dielectric measurement Power measurement Transmission line measurements Voltage measurement
  • Power engineering and energy
   Wind energy High-voltage techniques Power system simulation Wind energy generation Wind energy integration Wind power generation Power distribution Power distribution faults Power distribution lines Power grids Power supplies Power demand Power quality Traction power supplies Power system faults Power system harmonics Power system measurements Power system protection Electrical safety Substation protection Surge protection Power transmission Common Information Model (electricity)  Transmission lines Substations Substation protection Transformers Current transformers Instrument transformers Power transformers Wind energy integration
  • Product safety engineering
   Electrical safety Fault protection Grounding Substation protection Surge protection Arresters Lightning protection

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  1995.
  Godina magistriranja:
  2001.
  Godina doktoriranja:
  2005.
  Na zavodu od:
  1998.

  Povijest zaposlenja

  HEP DP Elektra Bjelovar 1995.-1997.

  FER 1998.-