Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Mirna Gržanić, mag. ing.

  Asistent, Zavod za visoki napon i energetiku

  The future of energy

  Kuzle, Igor ; Gržanić, Mirna ; Holjevac, Ninoslav ; Capuder, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje ;
  Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
  International journal of electrical power & energy systems

  Tehno-ekonomska analiza baterijskog spremnika na Visu

  Kuzle, Igor ; Capuder, Tomislav ; Holjevac, Ninoslav ; Pandžić, Hrvoje ; Pavić, Ivan ; Zidar, Matija ; Gržanić, Mirna ; Miletić, Marija
  , 2020.

  Decentralized Platform for Investments and Operation of Energy Communities

  Hrga, Alen ; Gržanić, Mirna ; Zgang, Ning ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
  IEEE Sustainable Power & Energy Conference Grid Modernization for Energy Revolution

  Podjela troškova električne energije između članova fleksibilne energetske zajednice

  Gržanić, Mirna ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
  14. savjetovanje HRO CIGRE

  Uloga baterijskih spremnika u niskougljičnim elektroenergetskim sustavima

  Krpina, Lucija ; Capuder, Tomislav ; Gržanić, Mirna
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
  14. savjetovanje HRO CIGRE

  Distribution Network Model Platform: A First Case Study

  Gržanić, Mirna ; Flammini, Marco ; Prettico, Giuseppe
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  Energies

  The value of prosumers’ flexibility under different electricity market conditions: case studies of Denmark and Croatia

  Gržanić, Mirna ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
  IEEE PES GTD

  PREGLED POSTOJEĆIH REGULATIVNIH OKVIRA ZA INTEGRACIJU SPREMNIKA ENERGIJE U EES – PREDNOSTI I BARIJERE

  Gržanić, Mirna ; Luburić, Zora ; Tomšić, Željko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  13. simpozij o sustavu vođenja EES-a

  Pregled postojećih regulatornih okvira za integraciju spremnika energije u EES – prednosti i barijere

  Gržanić, Mirna ; Luburić, Zora ; Tomšić, Željko
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  13. simpozij o sustavu vođenja EES-a, HRO CIGRE

  DSO and Aggregator Sharing Concept for Distributed Battery Storage System

  Gržanić, Mirna ; Capuder, Tomislav ; Krajcar, Slavko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe)

  Optimal sizing of battery storage units integrated into fast charging EV stations

  Salapić, Vjekoslav ; Gržanić, Mirna ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON)

  Bi-level Modelling Approach to Coordinated Operation of Wind Power Plant and PV-Storage Energy Community

  Gržanić, Mirna ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON)

  Model zajedničkog sudjelovanja aktivnih kupaca i obnovljivih izvora na tržištu eletkričnom energijom

  Gržanić, Mirna ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  6.(12.) savjetovanje HO CIRED-a

  Financial Transmission and Storage Rights

  Gržanić, Mirna ; Delimar, Marko ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Optimizacija uklopnog stanja i naponskih prilika u 35 kV mreži Elektre Koprivnica

  Bolfek, Martin ; Matišić, Zdravko ; Gržanić, Mirna ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. savjetovanje HRO CIGRÉ

  KONVEKSNI OPTIMIZACIJISKI MODELI ZA POGON I PLANIRANJE NAPREDNIH DISTRIBUCIJSKIH MREŽA

  Gržanić, Mirna ; Zidar, Matija ; Capuder, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. savjetovanje HRO CIGRÉ

  Modeliranje kvarova u elektroenergetskim mrežama

  Gržanić Mirna
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2014.

  Kompetencije

  • Engineering – general
   Electrical engineering Electrical engineering computing Research and development