Elektroenergetika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Važnost energije, opskrbe energijom, energijskih ograničenja u pretvorbi. Oblici i izvori energije, klasifikacija oblika energije. Obnovljivi i neobnovljivi izvori. Pretvorbe primarnih oblika u prikladnije oblike i pretvorba električne energije u druge oblike. Inženjerska termodinamika i kružni procesi. Fosilna i nuklearna goriva, korištenje solarne termičke i geotermalne energije. Korištenje energije vode i vjetra. Fotonapon, gorive ćelije i ostale direktne pretvorbe u električnu energiju. Električna energija i elektroenergetski sustav: proizvodnja, prijenos, razdioba i uporaba električne energije. Planiranje potrošnje električne energije. Energijska učinkovitost i skladištenje električne energije. Utjecaj na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i uporabe energije (onečišćenje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj i energija.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(4. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti fizikalnu podlogu energetskih procesa u elektroenergetskim postrojenjima
 2. opisati izravne i neizravne pretvorbe energije u električnu energiju i korisne oblike energije
 3. analizirati otvorene, zatvorene, povratljive i nepovratljive sustave i procese
 4. izračunati stupanj djelovanja, eksergiju, idealni i realni rad energetskih procesa
 5. analizirati osnovne parametre energetskih procesa u termoelektranama (fosilne, geotermalne, nuklearne, solarne) i hidroelektranama
 6. analizirati osnovne parametre energetskih procesa u solarnim i vjetroelektranama
 7. objasniti rad trofaznog sustava u prijenosu i distribuciji elektricne energije
 8. odabrati raspored rada elektrana ovisno o zahtjevima elektroenergetskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus sadržava 7 tjedana i međuispit, a drugi 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 4 sata.

Auditorne vježbe

Auditorne se vježbe održavaju svaki tjedan s opterećenjem od jednog sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 6 % 0 % 6 %
Međuispit: Pismeni 0 % 38 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 56 %
Ispit: Pismeni 0 % 94 %

Tjedni plan nastave

 1. Prvi i drugi zakon termodinamike
 2. Procesi s idealnim plinom. Carnotov ciklus
 3. Maksimalni rad. Entropija
 4. Toplinska efikasnost, Rankinov ciklus s parnom turbinom
 5. Joulov ciklus s plinskom turbinom
 6. Sagorijevanje fosilnih goriva, Generatori pare (izvedba, pogon, efluenti )
 7. Analiza parnih i plinskih turbina (materijali, konstrukcija, efikasnost)
 8. Međuispit
 9. Jednadžbe očuvanja mase, količine gibanja i energije
 10. Analiza vodnih turbina
 11. Analiza vjetrenih turbina, solarne elektrane
 12. Termoelektrični efekt i piezoelektričnost, Gorivne ćelije, primjena i efikasnost, Punjive baterije, reverzibilne hidroelektrane
 13. Trofazni sustavi, Sustav simetričnih komponenti, Vektorski i fazorski dijagrami, Proračun kratkih spojeva, Osnovne komponente i topologija elektroenergetskog sustava
 14. Međuovisnost potrošnje energije. ekonomskog razvoja i utjecaja na okoliš, Uloga energetske učinkovitosti u održivom razvoju, Indikatori potrošnje energije. određivanje potrošnje i Sankyjev dijagram toka energije (energetska analiza), Osnovni tipovi potrošnje energije, Pokazatelji energetskih performansi, Pokazatelji utjecaja na okoliš, Energija. okoliš i razvoj društva, Svjetske rezerve. proizvodnja i potrošnja energije, Modeliranja puta održivog razvoja, Indikatori održivog razvoja
 15. Završni ispit

Literatura

Hrvoje Požar (1992.), Osnove energetike 1, 2, 3, Školska knjiga
Mikuličić, V.; Šimić, Z.; Grgić, D. (2011.), Energijske tehnologije (tekst na web stranici predmeta),
Alexandra von Meier (2006.), Electric Power Systems, Wiley-IEEE Press
R. K. Rajput (2011.), Engineering Thermodynamics, Laxmi Publications pvt Ltd

Za studente

Izvedba

ID 251569
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
30 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan