Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  prof. dr. sc. Igor Kuzle

  Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

  Funkcija: Voditelj laboratorija za napredne elektroenergetske mreže

  Izabrane publikacije u 2021. i 2022. godini:

  1. Baškarad, Tomislav; Holjevac, Ninoslav; Kuzle, Igor. Photovoltaic System Control for Power System Frequency Support in Case of Cascading Events, IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. xx, no. x, xxx 2022, pp. xxx-xxx, JCR IF 8.310 (Q1), DOI: 10.1109/TSTE.2022.3197687 (Current Contents, Web of Science) – early access
  2. Šečić, Adnan; Krpan, Matej; Kuzle, Igor. Using Deep Neural Networks for On-Load Tap Changer Audio-based Diagnostics, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 37, no. 4, August 2022, pp. 3038-3050, JCR IF 4.825 (Q1), DOI: 10.1109/TPWRD.2021.3121472
  3. Baškarad, Tomislav; Holjevac, Ninoslav; Kuzle, Igor; Ivanković, Igor. Dynamically Adaptive Method for Under Frequency Load Shedding Protection Scheme Reconfiguration, Electric Power System Research, Vol. 207, June 2022, pp. 1-9, paper no. 107823, JCR IF 3,818 (Q2), DOI: 10.1016/j.epsr.2022.107823
  4. Herenčić, Lin; Kirac, Mislav; Keko, Hrvoje; Kuzle, Igor; Rajšl, Ivan. Automated Energy Sharing in MV and LV Distribution Grids within an Energy Community: A Case for Croatian City of Križevci with a Hybrid Renewable System, Renewable Energy, vol. 191, May 2022, pp. 176-194, JCR IF 8.634 (Q1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.04.044
  5. Zou, Mingzhe; Holjevac, Ninoslav; Đaković, Josip; Kuzle, Igor; Langella, Roberto; Di Giorgio, Vincenzo; Djokic, Sasa, Z. Bayesian CNN-BiLSTM and Vine-GMCM Based Probabilistic Forecasting of Hour-Ahead Wind Farm Power Outputs, IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 13, no. 2, April 2022, pp. 1169-1187, JCR IF 8.310 (Q1), DOI: 10.1109/TSTE.2022.3148718
  6. Barać, Bojana; Krpan, Matej; Capuder, Tomislav; Kuzle, Igor. Modelling and Initialization of a Virtual Synchronous Machine for Power System Fundamental Frequency Simulations, IEEE Access, Vol. 9, December 2021, pp. 160116-160134, JCR IF 3.476 (Q2), DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3130375
  7. Kuzle, Igor; Holjevac, Ninoslav; Zhang, Ning; Kang, Chongqing. Advanced power system and smart integration of renewables, Electric Power Systems Research, Vol. 199, October 2021, pp. 1-7, paper no. 107460, JCR IF 3,818 (Q2), DOI: 10.1016/j.epsr.2021.107460
  8. Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Radovanović, Ana; Milanović, Jovica V. Modelling of Supercapacitor Banks for Power System Dynamics Studies, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 36, No. 5, September 2021, pp. 3987-3996, JCR IF 7.326 (Q1), DOI: 10.1109/TPWRS.2021.3059954
  9. Beus, Mateo; Krpan, Matej; Kuzle, Igor; Pandžić, Hrvoje; Parisio, Alessandra. A Model Predictive Control Approach to Operation Optimization of an Ultracapacitor Bank for Frequency Control, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 36, no. 3, September 2021, pp. 1743-1755, JCR IF 4.877 (Q1), DOI: 10.1109/TEC.2021.3068036
  10. Baškarad, Tomislav; Kuzle, Igor; Holjevac, Ninoslav; Photovoltaic System Power Reserve Determination Using Parabolic Approximation of Frequency Response, IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 12, no. 4, July 2021, pp. 3175-3184, JCR IF 10.275 (Q1), DOI: 10.1109/TSG.2021.3061893

  Detaljni popis na: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Kuzle,%20Igor%20%2815576%29|text|profile

  Životopis

  Igor Kuzle rođen je u Tuzli 1967. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju elektrotehnike na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), 1991., 1997. odnosno 2002. godine. Od srpnja 1992. godine radi na Zavodu za visoki napon i energetiku FER-a čiji je predstojnik od 2014. godine. U siječnju 2015. godine izabran je u zvanje redovitog profesora, a u studenome 2017. izabran je u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Član je dva znanstvena vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj i Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku. Prof. Kuzle je nagrađen Nacionalnom nagradom za znanost za 2017. godinu za svoj doprinos znanosti u području naprednih mreža u prijenosnom sustavu te Nagradom za znanost FER-a za svoj izniman istraživački doprinos u razdoblju od 2010 do 2015. Dobitnik je nagrade HAZU za 2019. godinu za znanstveni doprinos iz primjene različitih koncepata upravljanja naprednim elektroenergetskim mrežama u svrhu povećanja fleksibilnosti elektroenergetskog sustava te omogućavanja masovne integracije obnovljivih izvora energije.
  Sudjelovao je na sedam znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te tri EU FP7 projekta. Trenutno je voditelj istraživačkog HRZZ projekta WINDLIPS i koordinator na dva H2020 projekta (CROSSBOW i IRES-8) te jednom bilateralnom projektu s Republikom Kinom WIND ASP).
  Objavio je 34 rada u časopisima A kategorije i više od 100 radova u zbornicima međunarodnih konferencija u području naprednih mreža i dinamike elektroenergetskog sustava. Također, koautor je preko 200 tehnički studija i elaborata u području energetike od kojih je za njih preko 80 bio i voditelj.
  Prof. Kuzle član je stručne udruge IEEE (2009.-2012. predsjednik Hrvatske sekcije IEEE, 2015.-2016. dopredsjednik za tehničke aktivnosti IEEE Regije 8), član suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) te član stručne udruge CIGRE (2009-2012 član izvršnog odbora hrvatskog ogranka CIGRE). Član je Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu te potpredsjednik za znanost Matičnog odbora za elektrotehniku i računarstvo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Dodatno, član je Odbora za priključak obnovljivih izvora energije Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) te član stručnog savjetodavnog odbora za procjenu utjecaja na okoliš obnovljivih izvora energije Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE). Član je odbora za dodjelu znaka „Hrvatska kvaliteta“ Hrvatske gospodarske komore te je član Hrvatske komore inženjera i ovlašteni inženjer od 1994.
  Bio je predsjedavajući tri međunarodne konferencije (IET MEDPOWER 2018, IEEE Energycon 2014, IEEE Eurocon 2013) i član u više od 50 međunarodnih programskih odbora znanstvenih konferencija. Član je uredničkih odbora osam znanstvenih časopisa (u dva je gostujući urednik) te sudjeluje kao recenzent u većem broju inozemnih časopisa.
  Znanstveni interesi prof. Kuzle uključuju dinamiku elektroenergetskog sustava, održavanje energetske opreme te napredne mreže i integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav.

  Kompetencije

  • Engineering – general
   Maintenance engineering
  • Power engineering and energy
   Electric variables control Power system control Reactive power control Voltage control Automatic generation control Power generation control Wind power generation Power grids Power system dynamics Power system planning Power system stability Reactive power Wind energy integration
  • Computers and information processing
   Internet of Things

  Profesionalni interesi i članstva

  • 2022 – danas, HATZ, redoviti član
  • 2019 – danas, HAZU, član Znanstvenog vijeća za naftno – plinsko gospodarstvo i energetiku
  • 2019 – danas, HAZU, član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj
  • 2019 – danas, Sveučilište u Zagrebu, član Odbora za znanost i međunarodnu suradnju
  • 1993 – danas, HRO CIGRE, član
  • 2008 – 2012, HRO CIGRE, član Izvršnog odbora i predsjednik studijskog odbora C2 (Pogon i vođenje elektroenergetskog sustava)
  • 2012 – danas, HDO, član
  • 2019 – danas, HDO, član Upravnog odbora
  • 2012 – danas,  MZOE, član Savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupcima procjene utjecaja elektrana na okoliš
  • 2012 – danas, HOPS, član Stalne koordinacije za priključenje obnovljivih izvora energije
  • 1994 – danas, HKIE, član komore i ovlašteni inženjer od 1999.
  • 2007 – danas, HGK, član Tehničke komisije za elektrotehničke proizvode (TK-13)
  • 2007 – 2010, HZN, član Odbora za norme
  • 2004 – 2007, HZN, član Tehničkog komiteta HZN/TO E 78
  • 1994 – danas, član IEEE (S 1994, M 1997, SM 2004)

  U društvu IEEE obnašao više funkcija:
  Major Board/Committee:

  • 2021-danas, PES, član Upravnog odbora 
  • 2017-2018, MGA Member Benefits Portfolio Advisory Committee

  Region:

  • 2021-danas, Representative, Power&Energy Chapters in Region 8
  • 2017-2020, Region 8 Awards & Recognition Subcommittee
  • 2015-2016, Region 8 Vice-Chair - Technical Activities
  • 2011-2017, Representative, Industry Application Chapters in Region 8
  • 2010-2015, Representative, Power and Energy Chapters - Central Europe and Scandinavia
  • 2009-2012, Region 8 Committee

  IEEE Croatia Section/Chapters:

  • 2017-2019, Chapter Coordinator
  • 2013-2016, Chair, Section N&A
  • 2012-2015, Chair, Power and Energy Society Chapter
  • 2009-2012, Section Chair
  • 2008-2011, Chair, Industry Applications Society Chapter
  • 2005-2008, Section Vice-Chair

  Student Branches:

  • 2012-present, Branch Chapter Adviser, PES Student Chapter
  • 2012-2017, Branch Chapter Adviser, IAS Student Chapter

  Conferences (in last 5 years):

  • General Chair:
   • CGEE 2022, Turkey
   • IEEE SGSMA 2022, Croatia
   • CGEE 2021, online
   • IEEE SGSMA 2021, online
   • CGEE 2020, Turkey
   • IET MEDPOWER 2018, Croatia
  • Chair of Steering/Publications/Finance/Technical/Scientific/Program Committee
   • IEEE PES ISGT Europe 2022, Serbia
   • ICNERA 2022, China
   • SGGE 2022, Vietnam
   • IEEE PEDG 2020, Croatia
  • Member of Technical/Scientific/Steering Program Committee:
   • ICSGCE 2022, Malaysia
   • CEEGE 2022, Germany
   • EPCE 2022, China
   • IEEE PES ISGT Europe 2021, Finland
   • ICNERA 2021, China
   • IET MEDPOWER 2020, Cyprus
   • EEM 2020, Sweden
   • IEEE ENERGYCON 2020, Tunisia
   • ICSGCE 2020, Malaysia
   • IEEE PES ISGT Europe 2019, Romania
   • IEEE EUROCON 2019, Serbia
   • IEEE PES ISGT Europe 2018, Bosnia and Herzegovina
   • IEEE ENERGYCON 2018, Cyprus

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu:
  URL službenih stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  1991.
  Godina magistriranja:
  1997.
  Godina doktoriranja:
  2002.
  Na zavodu od:
  1992.

  Izabrani projekti

  U posljednih pet godina bio sam voditelj više znanstvenih projekata: 

  • CROSSBOW - CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market, 01.11.2017.-31.03.2021., coordinator for Croatia, H2020 project, http://cordis.europa.eu/project/rcn/211949_en.html
  • WINDLIPS - WIND energy integration in Low Inertia Power System, 01.01.2018.-31.12.2020., coordinator, Croatian Science Foundation&Croatian TSO&HEP Generation Company, http://windlips.com
  • KONPRO 2 - Development of a new generation of numeric protection devices, 02.04.2018.-02.05.2021., coordinator, European Regional Development Fund,  http://www.koncar-inem.hr/en/eu-projects/konpro-2/
  • WIND ASP - Impact of wind power plants unpredictability on ancillary services provision, 01.02.2018.-01.02.2020., coordinator, Croatia - China bilateral project, Ministry of Science and Education, https://www.fer.unizg.hr/zvne/projects/wind-asp
  • IRES-8 - Instigation of Research and Innovation Partnership on Renewable Energy, Energy Efficiency and Sustainable Energy Solutions for Cities, 01.01.2015-13.12.2019., coordinator for Croatia, H2020 project http://www.ires-com/
  • HR-SR - Influence of a Electrical Vehicles Charging Station on Urban Electric Power Distribution Network - Smart Cities Solution, 01.01.2016.-31.12.2017., coordinator, Croatia - Serbia bilateral project, Ministry of Science and Education, https://www.fer.unizg.hr/zvne/projects/hr-sr
  • BIL-IRES-8 - Instigation of Research and Innovation Partnership on Renewable Energy, Energy Efficiency and Sustainable Energy Solutions for Cities, 01.09.2015.-31.08.2017., coordinator, Croatia - China bilateral project, Ministry of Science and Education, https://www.fer.unizg.hr/zvne/projects/bil-ires-8
  • Flex-ChEV - Advanced Infrastructures for Electric Vehicle Charging Stations, SmartGrids ERA-Net, 01.04.2014.-31.03.2016., leader of two work packages, FP7 project, http://flexchev.com/
  • EYE - Empowering Young Explorers, Future and emerging technologies – FET, 11.01.20-30.11.2015., coordinator for Croatia, FP7 project, http://cordis.europa.eu/project/rcn/111195_en.html
  • FENISG - Flexible energy nodes in low carbon smart grid, 01.06.2014.-31.05.2018. coordinator, Croatian Science Foundation, http://fenisg.org/

  Vodio sam ili trenutno vodim više od 90 projekata za subjekte iz privrede.

  Povijest zaposlenja

  Nakon diplomiranja započeo sam suradnju sa Zavodom za visoki napon i energetiku, na kojem sam se i zaposlio 1992. godine u zvanju Zavodskog suradnika.

  • Za mlađeg asistenta na grupi predmeta "Električna postrojenja" izabran sam 23.12.1992.
  • U zvanje asistenta izabran sam 16.12.1997.
  • U zvanje višeg asistenta izabran sam 17.09.2002.
  • U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran sam 15.12.2004. godine.
  • U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor izabran sam 18.01.2010. godine.
  • U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor izabran sam 20.01.2015. godine.
  • U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju izabran sam 28.04.2020. godine.