Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  doc. dr. sc. Goran Grdenić

  Docent, Zavod za visoki napon i energetiku

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Power electronics
   Power conversion Voltage-source converters
  • Power engineering and energy
   Power system control Power system simulation Power grids Power system analysis computing Power system stability Power transmission HVDC transmission Transmission lines

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2014.
  Godina doktoriranja:
  2019.