Geoinformacijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Dr. sc.
Bojan Franc

Opis predmeta

Razvoj GISa. Svijest o prostoru i kartografske podloge GISa. Koordinatni sustavi, kartografske projekcije, geodetski datumi. Rasterski i vektorski formati podataka. Izvori i prikupljanje podataka. Modeliranje geoprostornih informacija. Osnovni koncepti baza podataka za GIS. Objektno-relacijski i objektni modeli podataka. GIS projekt. GIS analize. Distribuirani GIS. Web kartografija i WebGIS. Koncept mobilnog GISa. Integracija GIS s ostalim informacijskim sustavima. Primjeri izvedenih projekata.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti profila (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. opisati razvoj geoinformacjskih sustava
 2. reproducirati kartografsku podlogu geoinformacijskih sustava
 3. objasniti izvore i vrste prostornih podataka
 4. primijeniti znanja iz modeliranja prostornih podataka
 5. primijeniti prostorne analize
 6. dizajnirati geoinformacijske sustave

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i međuispita. Drugi ciklus nastave sadržava 6 tjedana direktne nastave i završni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenje od 2 sata.

Samostalni zadaci

Studenti nakon uvodnog predavanja u kojem se objašnjavaju funkcionalnosti programa QGIS u manjim grupama rješavaju problemske zadatke iz GIS projekata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni razvoj, Komponente geoinformacijskih sustava
 2. Primjene, Kartografsko mjerilo, Redukcija podataka
 3. Geodetski datum, Kartografske projekcije, Geografski koordinatni sustavi
 4. Vrste prostornih podataka, Izvori prostornih podataka
 5. Geodetsko mjerenje, Geodetsko pozicioniranje
 6. Kvaliteta podataka, Izvori pogrešaka, Ispravljanje pogrešaka
 7. Modeliranje objekata
 8. Međuispit
 9. Geoprostorne baze podataka
 10. Geoprostorne baze podataka, Topološki objekti
 11. Topološke relacije, Topološka analiza
 12. Interoperabilnost GIS-a
 13. Internet GIS, Mobilni GIS
 14. Upravljanje GIS projektima
 15. Završni ispit

Literatura

(.), A Gentle Introduction to GIS (dokumentacija QGIS),
(.), QGIS Training Manual,
(.), QGIS User Guide,
(.), Geoprostorne baze podataka, Zagreb: Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2006 (Sveučilišni udžbenik),
Škrlec, Franc, Zidar (2021.), Geoinformacijski sustavi. (interna skripta), FER
Zdravko Galić (2016.), Spatio-Temporal Data Streams, Springer

Za studente

Izvedba

ID 222967
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan