Električno polje i izolacijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Z.Haznadar, Ž.Štih (1997.), Elektromagnetizam 1 i 2, Školska knjiga
R.M. Del Vecchio, B. Poulin, P.T. Feghali, D.M. Shah, R. Ahuja (2010.), Transformer Design Principles, Taylor & Francis

Za studente

Izvedba

ID 154984
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik