Transformatori - teorija i primjena

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

J. J. Winders (2002.), Power Transformers Principles and Applications, Marcel Dekker, Inc.
M. J. Heathcote (2007.), The J & P Transformer Book, Elsevier Ltd

Za studente

Izvedba

ID 154980
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik