Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Ana Drandić, mag. ing.

  Asistent, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2014.
  Na zavodu od:
  2015.