Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  dr. sc. Ana Drandić

  Poslijedoktorand, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

  Influence of Conductor Transposition on Transformer Winding RLC Parameters

  Drandić, Ana ; Trkulja, Bojan ; Štih, Željko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
  5th International Colloquium on Transformer Research and Asset Management

  Fast computation of electric field and capacitance matrix of transformer windings with boundary element method and adaptive cross approximation

  Drandić, Ana ; Trkulja, Bojan
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  IET electric power applications

  Transformer capacitance matrix computation using 3D boundary element method and adaptive cross approximation

  Drandić, Ana ; Trkulja, Bojan
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  International journal of numerical modelling- electronic networks devices and fields

  Proračun električnoga polja u izolaciji namota transformatora primjenom metode rubnih elemenata i adaptivne križne aproksimacije

  Drandić, Ana
  Doktorske disertacije, 2019.

  Integral Equation Methods for Ion Flow Field

  Trkulja, Bojan ; Drandić, Ana ; Štih, Željko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
  ICOSAHOM 2018

  Computation of transformer capacitance matrix with 3D BEM and adaptive cross approximation

  Drandić, Ana ; Trkulja, Bojan
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
  International Symposium on Electric and Magnetic Fields - EMF 2018

  Computation of Self- and Mutual Inductances of Open-core Transformers Using a 3D Integral Equations Approach

  Trkulja, Bojan ; Frljić, Stjepan ; Drandić, Ana ; Žiger, Igor ; Štih, Željko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
  First International Colloquium on Smart Grid Metrology - SMAGRIMET '18

  Computation of electric field inside substations with boundary element methods and adaptive cross approximation

  Drandić, Ana ; Trkulja, Bojan
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Engineering analysis with boundary elements

  Power system neutral point grounding

  Drandić, Ana ; Marušić, Ante ; Drandić, Marino ; Havelka, Juraj
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede

  Transformer electric field calculation using BEM and FEM

  Drandić, Ana ; Trkulja, Bojan
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  4th International Colloquium "Transformer Research and Asset Management", Pula, Croatia, May 10 – 12, 2017 Pula : HRVATSKI OGRANAK CIGRÉ , 2017.

  Development of 3D BEM code for Computation of a Transformer Winding’s Capacitance Matrix

  Trkulja, Bojan ; Drandić, Ana ; Štih, Željko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  4th International Colloquium "Transformer Research and Asset Management", Pula, Croatia, May 10 – 12, 2017Pula : HRVATSKI OGRANAK CIGRÉ , 2017.

  Lightning impulse voltage distribution over voltage transformer windings — Simulation and measurement

  Trkulja, Bojan ; Drandić, Ana ; Milardić, Viktor ; Župan, Tomislav ; Žiger, Igor ; Filipović-Grčić, Dalibor
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Electric power systems research

  Computation of electric field in transformers by boundary element method and fast multipole method

  Drandić, Ana ; Trkulja, Bojan
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
  11th International Conference on Computational Scientific Computing in Electrical Engineering

  Calculation of Power Frequency Electric Field with Boundary Element Methods and Adaptive Cross Approximation

  Trkulja, Bojan ; Drandić, Ana
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
  10th International Symposium on ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS

  Uzemljenje neutralne točke razdjelne mreže

  Ana Drandić
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2014.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Kompetencije

  • Computers and information processing
   Power engineering computing Scientific computing High performance computing
  • Mathematics
   Finite element analysis Method of moments Approximation methods Numerical simulation
  • Electromagnetic compatibility and interference
   Electromagnetic analysis Computational electromagnetics Electromagnetic fields Electromagnetic transients

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2014.
  Godina doktoriranja:
  2019.
  Na zavodu od:
  2015.