Upravljanje kvalitetom projekta

Opis predmeta

Cilj predmeta je predočiti kako se učinkovitom primjenom specifičnih upravljačkih i tehničkih vještina može postići željena kvaliteta proizvoda, usluga i procesa uz minimalne troškove. Predmet obuhvaća osnovne aspekte kvalitete i njihovu integraciju u procese planiranja, izvršavanja i nadzora projekta. Prikazane su norme koje se odnose na kvalitetu, tehnike i alati za osiguranje, nadzor i poboljšanje kvalitete. Opisani su izazovi vezani iz kvalitetu te primjeri dobrih prakse kako se s tim izazovima suočiti u cilju postizanja zadovoljstva korisnika te poboljšanje poslovnih performansi. Predmet se također bavi troškovima kvalitete s osvrtom na faktore koji negativno utječu na kvalitetu. Stječu se znanja o cjelovitom pristupu upravljanju kvalitetom i metodologiji zasnovanoj na prikupljanju i analizi podataka za postizanje kvalitete i dugoročnog uspjeha izraženima zadovoljstvom korisnika. Naglasak je na upravljanju kvalitetom u kojem svi dionici aktivno doprinose u stvaranju kvalitetnih procesa, proizvoda, usluga i radne kulture.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Izvedba

ID 181876
  Zimski semestar
6 ECTS