Upravljanje kvalitetom projekta

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj predmeta je predočiti kako se učinkovitom primjenom specifičnih upravljačkih i tehničkih vještina može postići željena kvaliteta proizvoda, usluga i procesa uz minimalne troškove. Predmet obuhvaća osnovne aspekte kvalitete i njihovu integraciju u procese planiranja, izvršavanja i nadzora projekta. Prikazane su norme koje se odnose na kvalitetu, tehnike i alati za osiguranje, nadzor i poboljšanje kvalitete. Opisani su izazovi vezani iz kvalitetu te primjeri dobrih prakse kako se s tim izazovima suočiti u cilju postizanja zadovoljstva korisnika te poboljšanje poslovnih performansi. Predmet se također bavi troškovima kvalitete s osvrtom na faktore koji negativno utječu na kvalitetu. Stječu se znanja o cjelovitom pristupu upravljanju kvalitetom i metodologiji zasnovanoj na prikupljanju i analizi podataka za postizanje kvalitete i dugoročnog uspjeha izraženima zadovoljstvom korisnika. Naglasak je na upravljanju kvalitetom u kojem svi dionici aktivno doprinose u stvaranju kvalitetnih procesa, proizvoda, usluga i radne kulture.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Kenneth Rose (2005.), Project Quality Management, J. Ross Publishing
Paul A. Keller, Thomas Pyzdek (2013.), The Handbook for Quality Management, Second Edition, McGraw-Hill Education
(2017.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition, Project Management Institute

Za studente

Izvedba

ID 181876
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik