Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom




  doc. dr. sc. Luka Humski

  Docent, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

  The Applicability of Functional Clustering in Analyzing Historical Floods of the Sava River in Zagreb

  Lacko, Martina ; Potočki, Kristina ; Pintar, Damir ; Humski, Luka ; Bojanjac, Dario
  Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
  Sixth International Workshop on Data Science

  The Challenges of NoSQL Data Warehousing

  Petricioli, Lucija ; Humski, Luka ; Vrdoljak, Boris
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
  2021 International conference on E-business technologies (EBT)

  Data Set Synthesis Based on Known Correlations and Distributions for Expanded Social Graph Generation

  Petricioli, Lucija ; Humski, Luka ; Vranic, Mihaela ; Pintar, Damir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
  IEEE Access

  Oblikovanje obogaćenoga društvenoga grafa na temelju koncepta udaljenosti

  Humski, Luka
  Doktorske disertacije, 2019.

  Analysis of Facebook Interaction as Basis for Synthetic Expanded Social Graph Generation

  Humski, Luka ; Pintar, Damir ; Vranić, Mihaela
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  IEEE access

  Exploratory analysis of pairwise interactions in online social networks

  Humski, Luka ; Pintar, Damir ; Vranić, Mihaela
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije

  Determination of Friendship Intensity between Online Social Network Users Based on Their Interaction

  Krakan, Sanja ; Humski, Luka ; Skočir, Zoran
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku

  Analiza društvenih mreža – primjeri iz prakse

  Dalbelo Bašić, Bojana ; Vranić, Mihaela ; Pintar, Damir ; Humski, Luka
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
  Hrvatska aktuarska konferencija 2017.

  Applying the Binary Classification Methods for Discovering the Best Friends on an Online Social Network

  Stupalo, Maja ; Ilić, Juraj ; Humski, Luka ; Skočir, Zoran ; Pintar, Damir ; Vranić, Mihaela
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  14th International Conference on Telecommunications ConTEL 2017

  Applying the Multiclass Classification Methods for the Classification of Online Social Network Friends

  Sever, Nikolina ; Humski, Luka ; Ilić, Juraj ; Skočir, Zoran ; Pintar, Damir ; Vranić, Mihaela
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  2017 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks

  Proof of Concept for Comparison and Classification of Online Social Network Friends Based on Tie Strength Calculation Model

  Ilić, Juraj ; Humski, Luka ; Pintar, Damir ; Vranić, Mihaela ; Skočir, Zoran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  6th interantional conference on information society and technology

  Automated extraction and visualization of learning concept dependencies using Q-matrices and exam results

  Vranić, Mihaela ; Pintar, Damir ; Humski, Luka
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  24th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks - SoftCOM 2016

  University Social Network Benefits Analysis and Proposed Framework

  Vranić, Mihaela ; Pintar, Damir ; Humski, Luka ; Skočir, Zoran ; Škopljanac-Mačina, Frano ; Brstilo, Ivana ; Đuho, Nika ; Klasnić, Kristina ; Mališa, Snježana ; Žuković, Ana Marija
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  24th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks - SoftCOM 2016

  The potential of SEPA Credit Transfer implementation in Croatia

  Ptiček, M. ; Vrdoljak, B. ; Humski, L. ; Skočir, Z. ; Bolanča, G. ; Gašparić, Ž.
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  Mipro 2015.

  Using the interaction on social networks to predict real life friendship

  Majić, Maja ; Skorin, Jurica ; Humski, Luka ; Skočir, Zoran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
  International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (22 ; 2014)

  Poslovi analize i primjene podatkovnih modela za poslovnu inteligenciju

  Skočir, Zoran ; Vrdoljak, Boris ; Banek, Marko ; Pintar, Damir ; Vranić, Mihaela ; Humski, Luka
  , 2014.

  Web aplikacija za kreiranje SEPA CT naloga za plaćanje

  Skočir, Zoran ; Vrdoljak, Boris ; Humski, Luka ; Ptiček, Marina
  , 2014.

  Analiza odabranih područja elektroničkog poslovanja

  Skočir, Zoran ; Vrdoljak, Boris ; Humski, Luka ; Celija, Ivan ; Ptiček, Marina ; Vukorepa, Ivan
  , 2014.

  Programski sustav za napredno elektroničko potpisivanje u formatu XML

  Skočir, Zoran ; Vrdoljak, Boris ; Humski, Luka ; Celija, Ivan
  , 2014.

  Programski sustav za transformaciju i slanje e- računa

  Skočir, Zoran ; Vrdoljak, Boris ; Humski, Luka ; Vukorepa, Ivan
  , 2014.

  Model predviđanja akcijskog udjela prodajnih mjesta u promocijama

  Alajković, Adrian ; Banek, Marko ; Dalbelo Bašić, Bojana ; Humski, Luka ; Kalpić, Damir ; Karan, Mladen ; Milojević, Jelena ; Pintar, Damir ; Pleša, Marina ; Skočir, Zoran ; Vranić, Mihaela ; Vrdoljak, Boris
  , 2014.

  Treba li Hrvatskoj registar korisnika e-računa?

  Vrdoljak, Boris ; Humski, Luka ; Skočir, Zoran
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
  12. konferencija o elektroničkom poslovanju e- biz2013

  Building Implicit Corporate Social Networks: the Case of a Multinational Company

  Humski, Luka ; Štriga, Darko ; Podobnik, Vedran ; Vrdoljak, Boris ; Banek, Marko ; Skočir, Zoran ; Lovrek, Ignac
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  12th International Conference on Telecommunications

  Data Warehouse for FER e-Invoice System

  Humski, Luka ; Lažegić, Igor ; Skočir, Zoran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  Mipro 2012 - 35. međunarodni skup

  Scenario Modeling and Verification for Business Processes

  Blašković, Bruno ; Skočir, Zoran ; Humski, Luka
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  6th KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications

  Concept, Development and Implementation of FER e- Invoice System

  Humski, Luka ; Vrdoljak, Boris ; Skočir, Zoran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  SoftCOM 2012 - 20. International Conference od Software, Telecomunications & Computer Networks

  Sigurnost sustava FER e-račun

  Humski, Luka ; Skočir, Zoran ; Vrdoljak, Boris
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  MIPRO 2012. - 35. međunarodni skup

  Poslovna inteligencija i elektroničko poslovanje

  Bagić, Igor ; Banek, Marko ; Batur, Vesna ; Humski, Luka ; Javor, Igor ; Jurić, Damir ; Kraljević, Hrvoje ; Krpan, Mate ; Kušek, Mario ; Lovrek, Ignac ; Ljubičić, Hrvoje ; Paić-Karega, Marko ; Pejaković, Ivo ; Pintar, Damir ; Podobnik, Vedran ; Skočir, Zoran ; Sović, Dalibor ; Stipetić, Hrvoje ; Štriga, Darko ; Vranić, Mihaela ; Vrdoljak, Boris ; Vuković, Marin
  , 2012.

  Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost u području elektroničkog poslovanja na FER-u

  Skočir, Zoran ; Vrdoljak, Boris ; Humski, Luka
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
  2. Finina konferencija o elektroničkom poslovanju

  Volleyball Information System

  Humski, Luka ; Skočir, Zoran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  International conference on Telecommunications (11 ; 2011)

  Životopis

  Luka Humski rođen je u Zagrebu, gdje je završio Osnovnu školu Vladimira Nazora (2002.) te III. gimnaziju (2006.). Na FER-u je završio preddiplomski (2009.), diplomski (2011.) i poslijediplomski doktorski studij (2019.). Pohađao je i uspješno završio edukaciju Filozofskog fakulteta Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika – OSMISLI. Diplomski i doktorski studij završio je uz najveću pohvalu (lat. summa cum laude). Nagrađen je priznanjem Josip Lončar za prvu godinu diplomskog studija, brončanom plaketom Josip Lončar za uspjeh na cjelokupnom diplomskom studiju, a dobitnik je i treće nagrade na natječaju za najbolji studentski računalni program FER-a.

  Od 2011. godine zaposlen je na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na FER-ovim studijskim programima na hrvatskom jeziku: Osnove elektrotehnike (prijediplomski studij), Upravljanje podacima i Tehnologije elektroničkog poslovanja (diplomski studij) te Sigurnost elektroničkog poslovanja (poslijediplomski specijalistički studij). Predavanja iz Osnova elektrotehnike održava i na FER-ovu studiju na engleskom jeziku. Osim na FER-u, predavanja iz Osnova elektrotehnike održavao je / održava i na Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku te na engleskom jeziku na mentoriranom studiju FER/Algebra. Nastavu iz Sigurnosti informacijskih sustava (diplomski studij) izvodi na Metalurškom fakultetu u Sisku.

  Vodio je izradu više desetaka seminara, završnih i diplomskih radova te u suautorstvu sa studentima objavio nekoliko radova. Njegov nastavni rad odlično je ocijenjen kroz studentske ankete. Primjerice, u anketi „Ocijenite svog nastavnika” za predmet Osnove elektrotehnike u akademskoj godini 2020./2021. prosječne ocjene Luke Humskog po postavljenim pitanjima u intervalu su od 4,86 do 5,0.

  U istraživačkom smislu bavi se analizom i obradom podataka, dubinskom analizom podataka, strojnim učenjem te elektroničkim poslovanjem. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih publikacija objavljenih na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima te u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima. Recenzira radove za međunarodne znanstvene časopise i konferencije. Sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih projekata. Član je programskog odbora jedne međunarodne znanstvene konferencije. Također, član je Tehničkog odbora za e-račun pri Hrvatskom zavodu za norme (HZN/TO 573).

  Obavljao je ili još uvijek obavlja sljedeće zadaće: član Fakultetskog vijeća FER-a i više odbora/povjerenstava, član Studentskog zbora FER-a, potpredsjednik Odbora za znanstvena i sportska natjecanja FER-a, predstavnik studenata FER-a u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik studenata u Vijeću tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu te pomoćnik prorektorice za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu.

  Aktivan je i izvan akademske zajednice. Odbojkaški je sudac nacionalnoga ranga, a bio je i član Upravnog odbora Hrvatskog odbojkaškog saveza.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Poslijediplomski specijalistički

  Kompetencije

  • Computational and artificial intelligence
   Machine learning
  • Computers and information processing
   Big Data applications Knowledge management Data handling Data processing Data analysis Data warehouses Web 2.0 Data mining
  • Mathematics
   Machine learning algorithms Prediction algorithms
  • Professional communication
   Relational databases Data processing
  • Systems, man, and cybernetics
   Data visualization
  • Communications technology
   Web 2.0

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  2011.
  Godina doktoriranja:
  2019.
  Na zavodu od:
  2011.