Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  dr. sc. Luka Humski

  Asistent, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

    Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
   

  1. Humski, Luka; Pintar, Damir; Vranić, Mihaela.
  Analysis of Facebook Interaction as Basis for Synthetic Expanded Social Graph Generation. // IEEE access. 7 (2019) ; 6622-6636 (članak, znanstveni).
   
    Znanstveni radovi u drugim časopisima
   

  1. Humski, Luka; Pintar, Damir; Vranić, Mihaela.
  Exploratory analysis of pairwise interactions in online social networks. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 58 (2018) , 4; 422-428 (članak, znanstveni).

  2. Krakan, Sanja; Humski, Luka; Skočir, Zoran.
  Determination of Friendship Intensity between Online Social Network Users Based on Their Interaction. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 25 (2018) , 3; 655-662 (članak, znanstveni).
   
    Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
   

  1. Blašković, Bruno; Skočir, Zoran; Humski, Luka.
  Scenario Modeling and Verification for Business Processes // 6th KES International Conference, KES-AMSTA 2012 : proceedings.
  2012. 414-423 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
   
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
   

  1. Sever, Nikolina; Humski, Luka; Ilić, Juraj; Skočir, Zoran; Pintar, Damir; Vranić, Mihaela.
  Applying the Multiclass Classification Methods for the Classification of Online Social Network Friends // 2017 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks / Rožić, Nikola ; Lorenz, Pascal (ur.).
  Split : FESB, Sveučilište u Splitu, 2017. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Stupalo, Maja; Ilić, Juraj; Humski, Luka; Skočir, Zoran; Pintar, Damir; Vranić, Mihaela.
  Applying the Binary Classification Methods for Discovering the Best Friends on an Online Social Network // Proceedings of the 14th International Conference on Telecommunications ConTEL 2017 / Dobrijević, Ognjen ; Džanko, Matija (ur.).
  Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017. 155-161 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  3. Ilić, Juraj; Humski, Luka; Pintar, Damir; Vranić, Mihaela; Skočir, Zoran.
  Proof of Concept for Comparison and Classification of Online Social Network Friends Based on Tie Strength Calculation Model // Proceedings ICIST 2016 / Zdravković, M. ; Trajnović, M. ; Konjović, Z. (ur.).
  Beograd : Society for Information Systems and Computer Networks, 2016. 159-164 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  4. Vranić, Mihaela; Pintar, Damir; Humski, Luka.
  Automated extraction and visualization of learning concept dependencies using Q-matrices and exam results // 24th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks - SoftCOM 2016 / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
  Split : FESB, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  5. Vranić, Mihaela; Pintar, Damir; Humski, Luka; Skočir, Zoran; Škopljanac-Mačina, Frano; Brstilo, Ivana; Đuho, Nika; Klasnić, Kristina; Mališa, Snježana; Žuković, Ana Marija.
  University Social Network Benefits Analysis and Proposed Framework // 24th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks - SoftCOM 2016 / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
  Split : FESB, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  6. Majić, Maja; Skorin, Jurica; Humski, Luka; Skočir, Zoran.
  Using the interaction on social networks to predict real life friendship // 22th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2014) : proceedings.
  Split : FESB, 2014. 1-1 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  7. Humski, Luka; Štriga, Darko; Podobnik, Vedran; Vrdoljak, Boris; Banek, Marko; Skočir, Zoran; Lovrek, Ignac.
  Building Implicit Corporate Social Networks: the Case of a Multinational Company // Proceedings of the 12th International Conference on Telecommunications / Pripuzic, Kresimir ; Banek, Marko (ur.).
  Zagreb : University of Zagreb, 2013. 31-38 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  8. Humski, Luka; Lažegić, Igor; Skočir, Zoran.
  Data Warehouse for FER e-Invoice System // Mipro 2012 - 35. međunarodni skup / Biljanović, Petar (ur.).
  Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 1987-1992 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  9. Humski, Luka; Vrdoljak, Boris; Skočir, Zoran.
  Concept, Development and Implementation of FER e- Invoice System // SoftCOM 2012 - 20. International Conference od Software, Telecomunications & Computer Networks / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
  Split : FESB, 2012. 1-5 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  10. Čičak, Alan; Halambek, Ivan; Hari, Ivo; Humski, Luka; Lažegić, Igor; Previšić, Marko; Rukavina, Goran; Šulc, Matija; Vrdoljak, Boris; Skočir, Zoran.
  Sustav za razmjenu e-računa korištenjem komunikacijske mreže // 34th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics (MIPRO 2011) : proceedings / Golubić, Stjepan ; Mikac, Branko ; Hudek, Vlasta ; Šimunić, Dina (ur.).
  Zagreb : Denona, 2011. 187-192 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  11. Humski, Luka; Skočir, Zoran.
  Volleyball Information System // 11the international conference on Telecommunications (Contel 2011) : proceedings / Plank, Thomas ; Loschnigg, Markus (ur.).
  Graz : Graz University of Technology, 2011. 117-124 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
   

  1. Ptiček, M.; Vrdoljak, B.; Humski, L.; Skočir, Z.; Bolanča, G.; Gašparić, Ž.
  The potential of SEPA Credit Transfer implementation in Croatia // Mipro Proceedings / Biljanović, P. (ur.).
  Rijeka : Grafik, 2015. 1823-1828 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

  2. Humski, Luka; Skočir, Zoran; Vrdoljak, Boris.
  Sigurnost sustava FER e-račun // MIPRO 2012. - 35. međunarodni skup / Biljanović, Petar (ur.).
  Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 1858-1863 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
   
    Sažeci u zbornicima skupova
   

  1. Vrdoljak, Boris; Humski, Luka; Skočir, Zoran.
  Treba li Hrvatskoj registar korisnika e-računa? // Zbornik konferencije o elektroničkom poslovanju e- biz2013 / Polonijo, Mislav (ur.).
  Rijeka : CASE, 2013. 41-41 (predavanje,sažetak,stručni).
   
    Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
   

  1. Dalbelo Bašić, Bojana; Vranić, Mihaela; Pintar, Damir; Humski, Luka.
  Analiza društvenih mreža – primjeri iz prakse // .
  (predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

  2. Skočir, Zoran; Vrdoljak, Boris; Humski, Luka.
  Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost u području elektroničkog poslovanja na FER-u // .
  (predavanje,ppt prezentacija,stručni).
   
    Druge vrste radova
   

  1. Alajković, Adrian; Banek, Marko; Dalbelo Bašić, Bojana; Humski, Luka; Kalpić, Damir; Karan, Mladen; Milojević, Jelena; Pintar, Damir; Pleša, Marina; Skočir, Zoran; Vranić, Mihaela; Vrdoljak, Boris.
  Model predviđanja akcijskog udjela prodajnih mjesta u promocijama, 2014. (elaborat).

  2. Skočir, Zoran; Vrdoljak, Boris; Banek, Marko; Pintar, Damir; Vranić, Mihaela; Humski, Luka.
  Poslovi analize i primjene podatkovnih modela za poslovnu inteligenciju, 2014. (elaborat).

  3. Skočir, Zoran; Vrdoljak, Boris; Humski, Luka; Celija, Ivan.
  Programski sustav za napredno elektroničko potpisivanje u formatu XML, 2014. (elaborat).

  4. Skočir, Zoran; Vrdoljak, Boris; Humski, Luka; Celija, Ivan; Ptiček, Marina; Vukorepa, Ivan.
  Analiza odabranih područja elektroničkog poslovanja, 2014. (elaborat).

  5. Skočir, Zoran; Vrdoljak, Boris; Humski, Luka; Ptiček, Marina.
  Web aplikacija za kreiranje SEPA CT naloga za plaćanje, 2014. (elaborat).

  6. Skočir, Zoran; Vrdoljak, Boris; Humski, Luka; Vukorepa, Ivan.
  Programski sustav za transformaciju i slanje e- računa, 2014. (elaborat).

  7. Bagić, Igor; Banek, Marko; Batur, Vesna; Humski, Luka; Javor, Igor; Jurić, Damir; Kraljević, Hrvoje; Krpan, Mate; Kušek, Mario; Lovrek, Ignac; Ljubičić, Hrvoje; Paić-Karega, Marko; Pejaković, Ivo; Pintar, Damir; Podobnik, Vedran; Skočir, Zoran; Sović, Dalibor; Stipetić, Hrvoje; Štriga, Darko; Vranić, Mihaela; Vrdoljak, Boris; Vuković, Marin.
  Poslovna inteligencija i elektroničko poslovanje, 2012. (elaborat).
   

  Životopis

  Luka Humski završio je na FER-u preddiplomski (2009.), diplomski (2011.) i poslijediplomski doktorski studij (2019.). Diplomski i doktorski studij završio je uz najveću pohvalu (lat. summa cum laude). Nagrađen je priznanjem Josip Lončar za prvu godinu diplomskog studija, brončanom plaketom Josip Lončar za uspjeh na cjelokupnom diplomskom studiju, a dobitnik je i treće nagrade na natječaju za najbolji računalni program FER-a.

  Od 2011. godine zaposlen je na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na svim razinama studija: Osnove elektrotehnike (preddiplomski studij), Upravljanje podacima i Tehnologije elektroničkog poslovanja (diplomski studij) te Sigurnost elektroničkog poslovanja (poslijediplomski specijalistički studij). Vodio je izradu više desetaka seminara, završnih i diplomskih radova te u suautorstvu za studentima objavio nekoliko radova.

  U istraživačkom smislu bavi se analizom društvenih mreža, analizom i obradom podataka, dubinskom analizom podataka, strojnim učenjem te elektroničkim poslovanjem. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih publikacija objavljenih na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima te u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima. Recenzira radove za međunarodne znanstvene časopise i konferencije, a član je i programskog odbora jedne međunarodne znanstvene konferencije.

  Obavljao je ili još uvijek obavlja sljedeće zadaće: član Fakultetskog vijeća FER-a i više odbora/povjerenstava, član Studentskog zbora FER-a, potpredsjednik Odbora za znanstvena i sportska natjecanja FER-a, predstavnik studenata FER-a u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik studenata u Vijeću tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu te pomoćnik prorektorice za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu:
  URL službenih stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  2011.
  Godina doktoriranja:
  2019.
  Na zavodu od:
  2011.