Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Ana Šarčević, mag. ing.

    Istraživač, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski