Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Mario Filipašić

    Asistent, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski