Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Mario Filipašić, mag. ing.

    Asistent, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski