Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom



    Ivica Kunšt, dipl. ing.

    Stručni suradnik, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski