Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    prof. dr. sc. Dušan Vujević

    U mirovini, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja