Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Davor Kotur

    Laborant, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja