Toplinske i mehaničke pojave u transformatoru

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

D. Pustaić, H. Wolf, Z. Tonković (2006.), Mechanics III - Introduction in the analytical mechanics with basic of the theory of vibration, Golden marketing - Tehnička knjiga
JP Holman (2010.), Heat Transfer 10th Ed., Mc Graw-Hill

Za studente

Izvedba

ID 154990
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik