Materijali i tehnologija proizvodnje transformatora

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

WM. T. MCLYMAN (2004.), TRANSFORMER AND INDUCTOR DESIGN HANDBOOK, Marcel Dekker, Inc
James H. Harlow (2004.), Electric power transformer engineering, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154989
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik