Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    dr. sc. Stjepan Frljić

    Viši asistent, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski