Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  nasl. prof. dr. sc. Dubravko Sabolić

  Vanjski suradnik, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

  Konzultacije:

  Prema dogovoru, u bilo koje vrijeme. Javiti se na e-mail: dubravko.sabolic@hops.hr ili na mob. +38598415104.

  Životopis

  - Doktorirao u rujnu 2004. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (područje: telekomunikacije).

  - Doktorirao u veljači 2016. na Ekonomskom fakultetu u Splitu (područje: mikroekonomija).

  - Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; redoviti profesor (tehničke znanosti, polje: elektrotehnika).

  - Znanstveni suradnik (društvene znanosti, polje: ekonomija).

  - Od srpnja 1994. radi u prijenosnom sustavu Hrvatske elektroprivrede.

  - Vodio je nadzor više velikih investicijskih projekata u izgradnji telekomunikacijske infrastrukture HEP-a.

  - Od travnja 2007. do lipnja 2012. - Direktor društva HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.

  - Danas je zadužen za kontrolu regulatorne usklađenosti u poduzeću Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

  - Ovlašteni inženjer, upisan u Imenik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike od 2000. godine.

  - Nastavne aktivnosti: Sveučilište u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i računarstva (Management u inženjerstvu, 2005. i 2006., Inženjerska ekonomika, od 2007. do danas); Ekonomski fakultet (poslijedipl.spec. studij Gospodarski i pravni okvir poslovanja u Europskoj uniji, kolegij Pravo konkurencije, od 2014. do danas). Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Elektrotehnički fakultet (Tržište električnom energijom, 2009. i 2010.). Sveučilište u Splitu: Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti (Modul financijsko-računovodstvena forenzika, kolegij Zaštita tržišnog natjecanja, 2016. i 2017.). Sveučilište u Rijeci: Ekonomski fakultet (poslijedipl.spec. studij MBA Ekonomija energetskog sektora, nositelj kolegija Tržišno natjecanje u energetskom sektoru).

  - Znanstvene aktivnosti: objavio dvije znanstvene knjige, dva priručnika/skripte, te oko stotinu stručnih i znanstvenih radova.

  - Od prosinca 2001. do rujna 2004. - odlukom Hrvatskog Sabora, član Vijeća za telekomunikacije, regulatornog tijela za telekomunikacijsku industriju.

  - Od listopada 2005. do prosinca 2011. - odlukom Vlade RH, član Radne skupine za pripremu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (poglavlje 10. - Informacijsko društvo).

  - Od travnja 2007. do prosinca 2011. - odlukom Vlade RH, član Radne skupine za pripremu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (poglavlje 15. - Energetika).

  - Od travnja 2006. do prosinca 2011. - odlukom Vlade RH član Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo, savjetodavnog tijela Vlade, kao predstavnik gospodarstva.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1993.
  Godina magistriranja:
  1996.
  Godina doktoriranja:
  2004.