Magnetska polja i gubici u transformatoru

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Z.Haznadar, Ž.Štih (1997.), Elektromagnetizam 1 i 2, Školska knjiga
John J. Winders (2002.), Transformers Principles and Applications, Marcel Dekker

Za studente

Izvedba

ID 154987
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik