Dan doktorata 2018.

Na Danu doktorata FER-a prezentirano je pet nagrađenih doktorata obranjenih u akademskoj godini 2016./17. te 28 postera o aktualnim istraživanjima doktoranada. Kao počasni govornik, nastupio je FER-ov alumnus dr. sc. Damir Kalpić.

Treći u nizu "Dana doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održan je 10. svibnja 2018. godine. Nakon uvodnog govora dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Mislava Grgića, u programu je sudjelovalo pet nagrađenih doktora znanosti, koji su disertacije obranili u ak. god. 2016./17.: dr. sc. Josip Ćesić, dr. sc. Petar Gabrić, dr. sc. Zlatko Hanić, dr. sc. Marinko Kovačić i dr. sc. Đula Nađ te, kao počasni govornik, dr. sc. Damir Kalpić, umirovljeni profesor FER-a, koji je doktorirao 1982. godine na (tada) Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu.

U poster-sekciji, 28 studenata 3. godine doktorskoga studija je kroz izložbu postera predstavilo aktualne rezultate svojih istraživanja. Nagradu za najbolji poster Dana doktorata 2018. dobio je doktorand Tin Bariša (mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Sumina), a priznanja za naročito uspješne postere dobili su doktorandi Nikolina Frid (mentor: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk) i Dalibor Purković (mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš).

Godine 2018. prvi put je održana i izvrsno posjećena i prihvaćena radionica za doktorande. Voditelj radionice bio je dr. sc. Nikola Banić, poslijedoktorand na FER-u. Cilj radionice bio je prenijeti doktorandima pozitivna iskustva i korisne savjete za  istraživanje iz perspektive uspješno završenog doktora znanosti s uspješnom akademskom karijerom.

U nastavku možete naći detaljne informacije o programu i izloženim posterima.

Fotografije s "Dana doktorata" dostupne su u galeriji.

Publikacija "Dan doktorata 2018." sadrži popis obranjenih doktorata u akademskoj godini 2016./2017., podatke o doktorima znanosti te popis izloženih postera.

 

Ranija održavanja:

Osvrte, zbornike i fotografije s Dana doktorata iz prethodnih godina možete pogledati na:

 


Program "Dana doktorata 2018."

U nastavku je dan pregled i prikaz održanog programa.

Program

10.00 - 11.00

Poster sekcija i registracija

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada, prema popisu u nastavku.

11.00 - 12.30

Skupna sekcija

 

Otvaranje Dana doktorata

prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan

 

Prezentacije nagrađenih doktorata

Dr. sc. Josip Ćesić
Praćenje više gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim skupovima i Lievim grupama
(mentor: prof. dr. sc. Ivan Petrović)

Dr. sc. Petar Gabrić
Metodologija eksperimentalnog istraživanja dielektričkih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji transformatora
(mentori: prof. dr. sc. Damir Ilić i dr. sc. Antun Mikulecky)

Dr. sc. Zlatko Hanić
Proračun stacionarnih stanja sinkronih strojeva primjenom strujno ovisnih funkcija ulančanih tokova
(mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić)

Dr. sc. Marinko Kovačić
Metoda optimiranja trorazinskoga pretvarača za pomoćna napajanja tračničkih vozila
(mentor: prof. dr. sc. Viktor Šunde)

Dr. sc. Đula Nađ
Vođenje i upravljanje autonomnim podvodnim agentima uz akustički potpomognutu navigaciju
(mentor: izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković)

 

Počasni gost

Dr. sc. Damir Kalpić
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Završna riječ

prof. dr. sc. Gordan Gledec, voditelj doktorskog studija i prodekan za znanost

12.30 - 14.00

Proglašenje najboljeg postera "Dana doktorata 2018".

Domjenak

14.00 - 15.30

Radionica za doktorande

Dr. sc. Nikola Banić
Fakultet elektotehnike i računarstva

Poster-sekcija

U poster-sekciji, 28 studenata 3. godine doktorskoga studija predstavilo je aktualne rezultate svojih doktorskih istraživanja na temama disertacija, koje je Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio u ak. godini 2016./17.

Povjerenstvo za odabir najboljeg postera, sastavljeno of članova Odbora za doktorske studije FER-a, djelovalo je u sastavu: prof. dr. sc. Ratko Magjarević (predsjednik), prof. dr. sc. Sonja Grgić, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić.

Povjerenstvo je kao najbolji odabralo poster doktoranda Tina Bariše (mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Sumina) te, dodatno, dodijelilo dva priznanja za uspješne postere doktorandima Nikolini Frid (mentor: izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk) i Daliboru Purkoviću (mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš). Čestitamo nagrađenima!

Posteri su navedeni u tablici u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

  Doktorand Tema disertacije Mentor(i)
1.

Tin Bariša

Bezsenzorsko modelsko prediktivno izravno upravljanje strujama sinkronoga vjetrogeneratora sa stalnim magnetima

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Damir Sumina
2. Tin Bobetko

Metoda određivanja optimalne topologije prijenosne elektroenergetske mreže zasnovana na umjetnim neuronskim mrežama

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivica Pavić
3. Maria Brbić

Učenje reprezentacije za podatke iz jednog i više pogleda

(poster, pdf)

Dr. sc. Ivica Kopriva
4. Mate Čobrnić

Projektiranje transformacijskih i kvantizacijskih računskih blokova za videokompresiju optimiranih za učinkovito izvođenje na heterogenim višeprocesorskim računalima visokih performanci

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mario Kovač
5. Krešimir Čunko

Samoprilagodljiv model za otkrivanje transakcija kartične prijevare u stvarnom vremenu

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Dragan Jevtić
6. Bojan Franc

Korelacija ispada visokonaponskih dalekovoda i atmosferskih pražnjenja

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivo Uglešić
7.

Nikolina Frid

Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platforma zasnovana na elementarnim operacijama

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Vlado Sruk
8. Ninoslav Holjevac

Modeliranje i vrednovanje fleksibilnih višeenergijskih sustava u niskougljičnom okolišu

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Igor Kuzle
9. Matija Horvat

Razrješavanje adresa u geoprostorno-naslovljivoj računalnoj mreži

(poster, pdf)

Doc. dr. sc. Dejan Škvorc
10. Krešimir Jozić

Platformski neovisna udaljena vizualizacija volumnih medicinskih podataka

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Željka Mihajlović
11. Goran Levačić

Model za određivanje frekvencijskoga odziva prijenosne elektroenergetske mreže

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivo Uglešić
12. Marko Magerl

Metodologija za ponašajno modeliranje blokova integriranih sklopova za primjene u elektromagnetskoj kompatibilnosti

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Adrijan Barić
13. Filip Mandić

Upravljanje autonomnim površinskim plovilima u svrhu lokalizacije podvodnoga vozila korištenjem jednostrukih akustičkih mjerenja udaljenosti

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Nikola Mišković
14. Anita Martinčević

Hijerarhijsko modelsko prediktivno upravljanje temperaturom u zonama zgrade

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mario Vašak
15. Anton Marušić

Optimiranje uzemljivača visokonaponskih postrojenja s obzirom na dopušteni napon dodira

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Sead Berberović
16. Marko Matosović

Integralni model procjene utjecaja heterogenosti kućanstava na implementaciju politika energetske učinkovitosti

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Željko Tomšić
17. Danijel Mlinarić

Proširenje modela dinamičkog ažuriranja softvera na promjenu hijerarhije klasa i detekciju fenomena izvođenja

(poster, pdf)

Doc. dr. sc. Boris Milašinović
18. Hrvoje Novak

Koordinirano višerazinsko modelsko prediktivno upravljanje energijom u željezničkim elektrovučnim sustavima

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mario Vašak
19. Saša Ostojić

Prilog diferencijalnoj elektromiografskoj dijagnostici križobolje i radikulopatije

(poster, pdf)

 

Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Doc. dr. sc. Stanislav Peharec

20. Ivan Pavičić

Povećanje kapaciteta prijenosne mreže kompaktiranjem nadzemnih vodova i visokotemperaturnih užadi s malim provjesom

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivica Pavić
21. Zvonimir Pavlić

Automatizirana sinteza programske potpore prilagođene području primjene zasnovana na vertikalnom odvajanju temeljnoga i prilagodnoga sloja

(poster, pdf)

Doc. dr. sc. Dejan Škvorc
22. Matija Piškorec

Statističko zaključivanje o egzogenome i endogenome širenju informacija u društvenim mrežama

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Mile Šikić
Dr. sc. Tomislav Šmuc
23.

Dalibor Purković

Energetski učinkovit bežični senzorski sustav velikoga dometa

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
24. Branko Radojević

Uravnoteživanje dolaznoga prometa mrežnih poslužitelja zasnovano na središnjem sustavu odlučivanja

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mario Žagar
25. Mirko Stanić

Biometrijska autentifikacija na temelju oblikovnih značajki uha primjenom metode slučajnih šuma

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Gordan Gledec
Prof. dr. sc. Miroslav Bača
26. Marko Šprem

Optička komunikacija zasnovana na višestrukoj uporabi valne duljine i usrednjivanju modulacije

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Dubravko Babić
27. Tomislav Štefanec

Kontekstno pregovaranje o protokolima aplikacijskoga sloja u Internetu stvari

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mario Kušek
28. Josip Tošić

Dinamička adaptivna zaštita distributivnih mreža primjenom metoda inteligentnoga pretraživanja

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ante Marušić

 

Radionica za doktorande

Popodnevna radionica bila je namijenjena doktorandima FER-a. Voditelj radionice bio je dr. sc. Nikola Banić, jedan od govornika na Danu doktorata 2017. godine, a danas zaposlen kao poslijedoktorand na FER-u. Cilj radionice bio je sadašnjim doktorandima prenijeti pozitivna iskustva i korisne savjete za doktorsko istraživanje iz perspektive uspješno završenog doktora znanosti s akademskom karijerom.

 


Publikacija

Publikacija "Dan doktorata 2018." sadrži popis obranjenih doktorata u akademskoj godini 2016./2017., podatke o doktorima znanosti te popis izloženih postera.

 


Repozitorij