Dan doktorata 2019.

Na Danu doktorata 2019. prezentirano je pet nagrađenih doktorata obranjenih u akademskoj godini 2017./18. te 30 postera o aktualnim istraživanjima doktoranada. Kao počasni govornik, nastupio je FER-ov alumnus dr. sc. Darko Gojanović.

Četvrti u nizu "Dana doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održan je 16. travnja 2019. godine. Nakon uvodnog govora dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, izv. prof. dr. sc. Gordana Gledeca, u programu je sudjelovalo pet nagrađenih doktora znanosti, koji su disertacije obranili u ak. god. 2017./18.: dr. sc. Marko Đurasević, dr. sc. Nikola Hure, dr. sc. Jurica Kundrata, dr. sc. Kruno Lenac i dr. sc. Eduard Plavec te, kao počasni gost, dr. sc. Darko Gojanović, istaknuti hrvatski stručnjak koji je, nakon stjecanja doktorata na (tada) Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1982. godine (na tadašnjem ETF-u), ostvario uspješnu karijeru u području projektiranja procesora u Silicijskoj dolini.

U poster-sekciji, 30 studenata 3. godine doktorskoga studija je kroz izložbu postera predstavilo aktualne rezultate svojih istraživanja. Nagradu za najbolji poster Dana doktorata 2019. dobio je doktorand Zoran Vrhovski (mentori: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i dr. sc. Hrvoje Klobučar), a priznanja za naročito uspješne postere dobili su doktorandi: Anja Babić (mentor: izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković), Tomislav Špoljarić (mentor: prof. dr. sc. Ivica Pavić) i Ivan Krešo (mentor: prof. dr. sc. Siniša Šegvić).

Poslijepodne je održana radionica za doktorande, koju je vodio dr. sc. Nikola Banić. Cilj radionice bio je prenijeti doktorandima pozitivna iskustva i korisne savjete za  istraživanje iz perspektive uspješno završenog doktora znanosti s uspješnom akademskom karijerom.

U nastavku možete naći detaljne informacije o programu i izloženim posterima.

Fotografije s "Dana doktorata" dostupne su u galeriji.

Publikacija "Dan doktorata 2019." sadrži popis obranjenih doktorata u akademskoj godini 2017./2018., podatke o doktorima znanosti te popis izloženih postera.

 

Ranija održavanja:

Osvrte, zbornike i fotografije s Dana doktorata iz prethodnih godina možete pogledati na:

 

Program

 

9.30 - 10.55

Poster sekcija i registracija

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada, prema popisu u nastavku.

11.00 - 12.55

Skupna sekcija

 

Otvaranje Dana doktorata

Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, dekan

 

Prezentacije nagrađenih doktorata

Dr. sc. Marko Đurasević
Automatizirano oblikovanje pravila raspoređivanja za okruženje nesrodnih strojeva
(mentor: prof. dr. sc. Domagoj Jakobović)

Dr. sc. Nikola Hure
Upravljanje vjetroagregatom zasnovano na teoriji skupova
(mentor: prof. dr. sc. Mario Vašak)

Dr. sc. Jurica Kundrata
Projektiranje i modeliranje nizova planarnih zavojnica i analiza elektromagnetske kompatibilnosti rasvjetnih tijela s organskim svjetlećim diodama
(mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić)

Dr. sc. Kruno Lenac
Istodobna lokalizacija mobilnih robota i trodimenzionalno modeliranje nepoznatih složenih prostora u stvarnome vremenu
(mentor: prof. dr. sc. Ivan Petrović)

Dr. sc. Eduard Plavec
Optimiranje elektromagnetskoga okidača za visokonaponski prekidač
(mentor: prof. dr. sc. Ivo Uglešić)

 

Počasni gost

Dr. sc. Darko Gojanović

 

Proglašenje najboljeg postera "Dana doktorata 2019".

Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, predsjednik povjerenstva za odabir najboljeg postera

Završna riječ

Izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković, voditelj doktorskog studija i prodekan za znanost

13.00 - 14.00

Domjenak

14.15 - 15.45

Radionica za doktorande

Dr. sc. Nikola Banić
Fakultet elektotehnike i računarstva

Poster-sekcija

U poster-sekciji, studenti 3. godine doktorskoga studija predstavili su aktualne rezultate svojih doktorskih istraživanja na temama disertacija, koje je Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio u ak. godini 2017./18.

Povjerenstvo za odabir najboljeg postera činili su članovi Odbora za doktorske studije FER-a, u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić - predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić - članica, prof. dr. sc. Zoran Kalafatić - član. Nagradu za najbolji poster Dana doktorata 2019. dobio je doktorand Zoran Vrhovski (mentori: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i dr. sc. Hrvoje Klobučar), a priznanja za naročito uspješne postere dobili su doktorandi: Anja Babić (mentor: izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković), Tomislav Špoljarić (mentor: prof. dr. sc. Ivica Pavić) i Ivan Krešo (mentor: prof. dr. sc. Siniša Šegvić).

Čestitamo nagrađenima!

Posteri su navedeni u tablici u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

  Doktorand Tema Mentor(i)
1.

Anja Babić

 

Hiperheuristički pristup ostvarivanju dugoročne autonomije u heterogenome roju pomorskih robota

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Nikola Mišković
2. Boris Crnobrnja

Održivi razvoj nuklearne energetike utemeljen na raspoloživim količinama plutonija za pogon brzih oplodnih reaktora

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Krešimir Trontl
3. Dejan Čakija

Optimiranje odabira i rasporeda zaštitnih elemenata u projektiranju sustava tehničke zaštite

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Željko Ban
4. Rebeka Čorić

Rješavanje problema raspoređivanja primjenom značajki krajolika dobrote genetskoga programiranja

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Domagoj Jakobović
5. Leon Dragić

Arhitekture sustava za odlučivanje o načinu pravovremenoga videotranskodiranja na raznorodnim računalima visokih performanci

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mario Kovač
6. Neven Drljević

Model sustava za potporu učenju s proširenom stvarnošću u ranom osnovnoškolskom obrazovanju

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Ivica Botički
7. Dominik Džaja

Kvantitativna i kvalitativna procjena ljudskoga pokreta tijekom tjelovježbe uporabom inercijskih i magnetskih senzora

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ratko Magjarević
8. Mateja Đumić

Oblikovanje prioritetnih pravila za problem raspoređivanja s ograničenim sredstvima

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Domagoj Jakobović
9. Krešimir Friganović

Računalno otkrivanje fibrilacije atrija iz višekanalnoga elektrokardiograma

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mario Cifrek, doc. dr. sc. Alan Jović
10. Ivan Gogić

Učinkovito raspoznavanje izraza lica primjenom stabala odlučivanja i neuronskih mreža

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić, dr. sc. Jörgen Ahlberg
11. Hrvoje Grganić

Metodologija klasifikacije prostora u nuklearnoj elektrani zasnovane na elektromagnetskoj kompatibilnosti

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Davor Grgić
12. Goran Jelen

Višeagentski sustav za kontekstno usmjeravanje flote električnih vozila 

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Vedran Podobnik
13. Roko Jerčić

Utvrđivanje topologije elektroenergetske mreže na temelju analize putujućih valova

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivica Pavić
14.

Ivan Krešo

 

Konvolucijska arhitektura za učinkovitu semantičku segmentaciju velikih slika

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Siniša Šegvić
15. Dubravko Krušelj

Izravno upravljanje momentom asinkronoga stroja temeljeno na određivanju optimalnoga vektora napona prema kriteriju smanjenja valovitosti momenta

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Damir Sumina
16. Nedim Osmić

Planiranje gibanja bespilotne letjelice s obzirom na procjenu rizika od kvarnih stanja

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivan Petrović
17. Kristina Pandžić

Višerazinski optimizacijski modeli za planiranje i pogon spremnika energije

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Igor Kuzle
18. Ivan Pavić

Određivanje optimalnoga rasporeda nabave energije te pružanja rezerve kroz upravljivo punjenje i pražnjenje flote električnih vozila

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Igor Kuzle
19. Marija Majda Perišić

Višeagentski sustav za simulaciju ponašanja tima u razvoju proizvoda

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Vedran Podobnik, izv. prof. dr. Mario Štorga
20. Silvia Piliškić

Smanjenje broja ispada nadzemnih visokonaponskih vodova uzrokovanih atmosferskim pražnjenjima primjenom odvodnika prenapona

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivo Uglešić
21. Igor Piljić

Sustav za pravovremeno videotranskodiranje na raznorodnim arhitekturama za računarstvo visokih performanci

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mario Kovač
22. Aleksander Radovan

Optimiranje tokova energije u mikromreži s fotonaponskim sustavom temeljeno na kratkoročnom predviđanju Sunčeve dozračenosti

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Željko Ban
23.

Tomislav Špoljarić

 

Određivanje parametara uzbudnoga sustava generatora višeciljnom optimizacijom i pronalaženje skupa rješenja minimalnih oscilacija

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivica Pavić
24. Velimir Švedek

Algoritmi raspodjele resursa u relejnim mrežama zasnovanima na frekvencijskom multipleksu ortogonalnih podnosilaca s višestrukim pristupom

(poster, pdf)

Doc. dr. sc. Željko Ilić
25. Robert Vaser

Algoritmi za de novo sastavljanje velikih genoma

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mile Šikić
26. Ivan Vican

Metoda klasifikacije fetalnih fonokardioloških signala primjenom empirijske dekompozicije modova i psihoakustičkih parametara

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Kristian Jambrošić
27.

Zoran Vrhovski

 

Sustav za procjenu i kompenzaciju razlike duljina nogu radi postavljanja ljudskoga tijela u ravnotežu

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, dr. sc. Hrvoje Klobučar
28. Dunja Vučić

Prilagodba kodiranja videa vođena poboljšanjem iskustvene kvalitete višekorisničkih audiovizualnih daljinskih sastanaka na pokretnim uređajima

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. Lea Skorin-Kapov
29. Damir Zidar

Jednodimenzijska periodična struktura koja oponaša elektromagnetska svojstva trodimenzijskih prijenosnih struktura

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Silvio Hrabar
30. Dubravko Žigman

Optimalno upravljanje mikromrežom u otočnom radu na temelju minimizacije troškova proizvodnje

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Tomislav Tomiša

Pubblikacija

Publikacija "Dan doktorata 2019." sadrži popis obranjenih doktorata u akademskoj godini 2017./2018., podatke o doktorima znanosti te popis izloženih postera.


Repozitorij