Dan doktorata 2021: Virtualna poster-sekcija

Virtualna poster-sekcija u okviru Dana doktorata 2021. održat će se, putem platforme SpatialChat, u utorak 6. srpnja 2021. u razdoblju od 9.30 do 12.30 sati.

Pristup je kroz web-preglednik (ne traži se dodatna instalacija), a omogućena je audio i video komunikacija ovisno o blizini, što znači da možete vidjeti i razgovarati s osobama ako/kada su vam blizu. Također možete koristiti i grupni chat za razmjenu poruka.

Samo virtualno okruženje sastoji se od 20 "prezentacijskih soba" u kojima su izloženi posteri koje su, uz pomoć mentora, pripremiti doktorandi 3. godine doktorskoga studija. Sobe su označene brojevima i nazvane prema imenu autora. U programu Dana doktorata možete naći popis svih postera.

Autori postera trebaju odrediti razdoblje od 30 minuta unutar navedenog vremenskog okvira kada su raspoloživi za razgovor i raspravu o svom posteru, objaviti ga u chat prozoru u sobi u kojoj je izložen njihov poster te tada biti uz svoj poster.

U nastavku su navedene detaljne upute za pristup. Posjetitelji virtualne poster-sekcije moći će glasati za najbolji poster po izboru publike.

Za najbolji poster po izboru publike možete glasati ovdje (pri dnu ove stranice). Glasanje je otvoreno do 13.00 sati.

 

Upute po koracima

1. Pristup virtualnoj poster-sekciji je putem poveznice: https://spatial.chat/s/DanDoktorataFER.

2. Za prijavu upišite svoje (stvarno) ime u polje “Full Name”. Klikom na avatar, možete dodati svoju profilnu sliku. U polju "About" možete se kratko predstaviti - na primjer, ako ste autor(ica) postera, upišite broj i naziv svog postera; ako ste doktorski ili diplmski student(ica), upišite znanstveno polje interesa ili smjer studija; ako ste nastavnik, upišite s kojeg zavoda dolazite. Klinite na "Continue” za završetak ovog koraka.

 

3. U sljedećem koraku spajanja odaberite provjerite kameru i mikrofon (dodajte ovlasti, prema potrebi) i kliknite na “Join Space”. Kamera i mikrofon mogu se (po želji) uključivati ili isključivati i kasnije. Kada je kamera uključena, prikazuje se video, a kada je kamera isključena, profilna slika.

 

4. Kad uđete u virtualni prostor, možete pomicati svoj avatar (krug sa slikom/videom s kamere ili profilnom slikom) kako biste promijenili položaj unutar sobe, ili se premjestili iz jedne sobe u drugu. S drugim sudionicima možete komunicirati i putem chata. Svaka soba ima odvojen chat.