Seminar za stjecanje generičkih vještina - Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Izvedba

ID 170488
  Zimski semestar
0 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje