Seminar za stjecanje generičkih vještina - Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj seminara je educirati doktorande području osnova bibliometrije, scientometrije i pisanja znanstvenih članaka. Polaznici će steći temeljna znanja o relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka (Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports, Scopus, Google Scholar), načinima njihovog učinkovitog pretraživanja te postupcima pronalaženja časopisa i članaka u određenom znanstvenom području. Objasnit će se temeljna pravila znanstvenoistraživačke etike. Sustavno će se obraditi koncepcija i izbor teme članka, osnovni elementi znanstvenog članka te postupak njegove predaje, recenzije i objavljivanja u časopisu.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

J. Stojanovski (2003.), Priručnik za pretraživanje online baze podataka, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet
Institute of Medicine, National Academy of Engineering, National Academy of Sciences, Committee on Science, Engineering, and Public Policy (2009.), On Being a Scientist, National Academies Press

Za studente

Izvedba

ID 170488
  Zimski semestar
0 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje