Seminar za stjecanje generičkih vještina - Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja

Opis predmeta

Cilj seminara je educirati doktorande području osnova bibliometrije, scientometrije i pisanja znanstvenih članaka. Polaznici će steći temeljna znanja o relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka (Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports, Scopus, Google Scholar), načinima njihovog učinkovitog pretraživanja te postupcima pronalaženja časopisa i članaka u određenom znanstvenom području. Objasnit će se temeljna pravila znanstvenoistraživačke etike. Sustavno će se obraditi koncepcija i izbor teme članka, osnovni elementi znanstvenog članka te postupak njegove predaje, recenzije i objavljivanja u časopisu.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11681
  Zimski semestar
6 ECTS