Seminar za stjecanje generičkih vještina - Radionice o znanstvenom publiciranju 2

Opis predmeta

"Radionice o znanstvenom publiciranju 2" predstavljaju nastavak seminara za stjecanje generičkih vještina "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja" (u zimskom semestru) i dodatak novih tema komplementarnih seminaru za stjecanje generičkih vještina "Radionice o znanstvenom publiciranju 1", s kojim se naizmjence izvodi u ljetnom semestru. (Napomena: Odslušani navedeni seminari nisu preduvjet za slušanje ovoga.) Radionice se bave odabranim temama vezanima uz publiciranje: (1) Plagijarizam i autoplagijarizam - što bi svakako bilo dobro znati?; (2) Kako se uspješno snaći u gomili literature?; (3) Zašto i kako recenzirati znanstvene članke? Format svake radionice uključuje 60-75 minuta predavanja, nakon čega slijede rasprava i odgovori na pitanja doktoranada o temi radionice ali i drugim problemima koje doktorandi imaju u vezi publiciranja (tijekom sljedećih 45-60 minuta). Broj polaznika je ograničen na 30 kako bi se omogućila bolja interakcija.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11900
  Ljetni semestar
6 ECTS