Seminar za stjecanje generičkih vještina - Radionice o znanstvenom publiciranju 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Radionice o znanstvenom publiciranju 2 predstavljaju nastavak seminara za stjecanje generičkih vještina Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja u zimskom semestru i dodatak novih tema komplementarnih seminaru za stjecanje generičkih vještina Radionice o znanstvenom publiciranju 1, s kojim se naizmjence izvodi u ljetnom semestru. Napomena odslušani navedeni seminari nisu preduvjet za slušanje ovoga. Radionice se bave odabranim temama vezanima uz publiciranje: 1. Plagijarizam i autoplagijarizam što bi svakako bilo dobro znati? 2. Kako se uspješno snaći u gomili literature? 3. Zašto i kako recenzirati znanstvene članke?

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Za studente

Izvedba

ID 170572
  Ljetni semestar
0 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje