Dan doktorata 2020.

Peti u nizu "Dana doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održan je u online obliku, zbog pandemije koronavirusa. U programu je sudjelovalo petero doktoranada nagrađenih fakultetskim nagradama za doktorske disertacije obranjene u akademskoj godini 2018./19.

Peti u nizu "Dana doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održao se u online obliku, u četvrtak 19. studenoga 2020. od 13 do 15 sati,  putem platforme Microsoft Teams.

Skup je prvenstveno bio namijenjen studentima doktorskoga studija Elektrotehnika i računarstvo na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, ali je bio otvoren za sve zainteresirane.

Program je činilo uvodno predavanje, panel s dobitnicima srebrne plakete "Josip Lončar" i nagrade "Končar" za disertacije obranjene u akademskoj godini 2018./19.  te proglašenje pobjednika/ce natjecanja za najbolji poster, uz prezentaciju pobjedničkog postera.

U programu su sudjelovali dr. sc. Tin Bariša, dr. sc. Maria Brbić i dr. sc. Ninoslav Holjevac, koji su koji su za svoje doktorske disertacije bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za posebno istaknutu doktorsku disertaciju, te dr. sc. Hrvoje Novak i dr. sc. Igor Žiger, koji su primili nagradu "KONČAR" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća s primjenom u industriji. Oni su sa sadašnjim doktorandima podijelili svoja iskustva o doktorskom istraživanju te karijeri nakon završetka doktorskog studija.

U nastavku možete naći informacije o programu, a niže na ovoj stranici i "elektroničku galeriju" postera.

Publikacija "Dan doktorata 2020." sadrži popis obranjenih doktorata u akademskoj godini 2018./2019., podatke o doktorima znanosti te popis izloženih postera.

 

Ranija održavanja:

Osvrte, zbornike i fotografije s Dana doktorata iz prethodnih godina možete pogledati na:

 

 

 

Program

 

PROGRAM "DANA DOKTORATA 2020."
19. studenoga 2020. od 13 do 15 sati

Poveznice: [dodaj u kalendar] [prati uživo (MS Teams)]

Otvaranje Dana doktorata

Prof. dr. sc. Gordan Gledec, dekan

Uvodno predavanje

Dr. sc. Ninoslav Holjevac
Izrada disertacije: osobno iskustvo i poneki savjet

Panel diskusija s nagrađenim doktorandima

Dr. sc. Tin Bariša
Bezsenzorsko modelsko prediktivno izravno upravljanje strujama sinkronoga vjetrogeneratora sa stalnim magnetima
(mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Sumina)

Dr. sc. Maria Brbić
Učenje reprezentacije za podatke iz jednog i više pogleda
(mentor: nasl. izv. prof. dr. sc. Ivica Kopriva, Institut Ruđer Bošković)

Dr. sc. Ninoslav Holjevac
Modeliranje i vrednovanje fleksibilnih višeenergijskih sustava u niskougljičnom okolišu
(mentor: prof. dr. sc. Igor Kuzle)

Dr. sc. Hrvoje Novak
Koordinirano višerazinsko modelsko prediktivno upravljanje energijom u željezničkim elektrovučnim sustavima
(mentor: prof. dr. sc. Mario Vašak)

Dr. sc. Igor Žiger
Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike snage s otvorenom jezgrom
(mentor: prof. dr. sc. Željko Štih)

Proglašenje najboljeg postera "Dana doktorata 2020".

Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, predsjednik povjerenstva za odabir najboljeg postera

Prezentacija najboljeg postera "Dana doktorata 2020".

Juraj Peršić, mag. ing.
Ekstrinzično i vremensko umjeravanje heterogenih eksterocepcijskih senzorskih sustava mobilnih robota
(mentor: prof. dr. sc. Ivan Petrović)

Završna riječ

Prof. dr. sc. Nikola Mišković, voditelj doktorskog studija i prodekan za znanost

 

Galerija postera

U nastavku predstavljamo "elektroničku galeriju" s 24 postera o aktualnim rezultatima doktorskih istraživanja na temama disertacija odobrenima u ak. godini 2018./19.

Postere su u ožujku 2020. godine pripremili studenti 3. godine doktorskoga studija. Prikazani rezultati obuhvaćaju raspon od ranih rezultata istraživanja i nedavno obranjene teme do ozbiljnijih rezultata koji su već rezultirali publikacijama, i koji bi već ove godine mogli dovesti do završetka disertacije.

Svi posteri sudjelovali su u natjecanju za najbolji poster. Povjerenstvo za odabir najboljeg postera činili su članovi Odbora za doktorske studije FER-a: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić - predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić - članica i prof. dr. sc. Zoran Kalafatić - član.

Povjerenstvo je u prvom krugu odabralo 6 finalista, čija su imena označena zvjezdicom. Nakon drugog kruga, u kojem su finalisti usmeno prezentirali poster pred povjerenstvom, najboljim posterom proglašen je onaj Juraja Peršića, a dodatno je priznanje za 2. mjesto dobio Ivan Ralašić. Pobjednički poster prezentiran je uživo u programu Dana doktorata.

Posteri su navedeni u tablici u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

 

  Doktorand Tema Mentor(i)
1. Domagoj Alagić

Radni okvir za izgradnju semantičkih reprezentacija riječi i rečenica zasnovan na leksičkoj zamjeni

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder
2.

Josip Bačmaga
*

Karakterizacija gubitaka zavojnica snage i elektromagnetskih emisija brzih sinkronih prekidačkih pretvornika

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Adrijan Barić
3. Ivica Bašić
*

Metodologija za ocjenu ugroženosti bazena za istrošeno gorivo u nuklearnoj elektrani s tlakovodnim reaktorom

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Davor Grgić
4. Stjepan Begušić

Procjena latentnih faktora iz visokodimenzionalnih financijskih vremenskih nizova primjenom nenadziranoga učenja

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar
5. Filip Boltužić

Računalni postupci dubinske argumentativne analize tvrdnji u internetskim raspravama

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder
6. Petar Franček

Optimizacija pobude piezokeramičkih ultrazvučnih pretvarača u nelinearnim i termički promjenjivim radnim uvjetima

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Antonio Petošić,
prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić
7. Marko Išlić

Centralizirana zaštita razgranatoga odvoda u distribucijskom elektroenergetskom sustavu korištenjem umjetnih neuronskih mreža

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Ante Marušić
8. Nadir Kapetanović *

Planiranje putanje autonomnoga plovila zasnivano na sonarskim podacima u svrhu potpunoga prekrivanja velikih površina morskoga dna

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Nikola Mišković,
izv. prof. dr. sc. Adnan Tahirović
9. Karlo Knežević

Strojno učenje i evolucijsko računarstvo u oblikovanju i analizi kriptografskih algoritama sa simetričnim ključem

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Domagoj Jakobović,
doc. dr. sc. Stjepan Picek
10. Katjana Krhač

Tehnologije za potporu komunikacije i lokalizacije bežične endoskopske kapsule

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Dina Šimunić,
dr. sc. Kamran Sayrafian
11. Ivan Livaja

Raspodijeljeni geoprostorni sustav objavi-pretplati s visokom učestalošću objavljivanja

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić
12. Zora Luburić

Optimalni pogon elektroenergetskoga sustava i planiranje investicija u vodove, spremnike energije i kontinuiranu serijsku kompenzaciju prijenosnih vodova

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić
13. Martina Melinščak

Segmentacija retinalnih struktura u slikama optičke koherentne tomografije

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Sven Lončarić
14. Ena Melvan

Modeliranje poveznice između pretilosti i mikrobioma debeloga crijeva čovjeka računalnim i in vitro pristupom

(poster, pdf)

doc. dr. sc. Mile Šikić,
izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević,
prof. dr. sc. Andrew Allen
15. Irena Oršolić

Procjena iskustvene kvalitete za strujanje šifriranoga videa primjenom metoda strojnoga učenja

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov
16.

Juraj Peršić *

[1. mjesto, pobjednik]

Ekstrinzično i vremensko umjeravanje heterogenih eksterocepcijskih senzorskih sustava mobilnih robota

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Ivan Petrović
17. Branimir Pervan

Programski model za raznorodne računalne sustave s prilagodljivim ubrzivačima

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Josip Knezović
18. Dario Pevec

Sustav za potporu odlučivanju o razvitku infrastrukture punionica za električna vozila zasnovan na podacima iz stvarnoga svijeta

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik
19. Goran Rajić

Transformacija višerazinskih modelskih jezika u formalizam zasnovan na institucijama

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk
20.

Ivan Ralašić *

[2. mjesto]

Sustav za učinkovitu rekonstrukciju slika i svjetlosnih polja primjenom sažimajućega očitavanja

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Damir Seršić
21. Biljana Tanatarec

Eksperimentalna ekspozimetrija visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja javnih izvora

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Dina Šimunić
22. Martin Tutek

Proširenje modela povratnih neuronskih mreža za poboljšano kompozicijsko modeliranje tekstnih sljedova

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder
23. Štefica Vlahović

Metodologija proračuna okolišnih uvjeta bitnih za funkcionalnost električne opreme nakon teške nesreće nuklearnoga reaktora

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Davor Grgić
24. Željko Osrečki *

Radiofrekvencijska pojačala snage u tehnologiji bipolarnoga tranzistora s horizontalnim tokom struje

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Tomislav Suligoj

 


Publikacija "Dana doktorata"

naslovnica​Publikacija "Dan doktorata 2020." sadrži program i popis postera pripremljenih za istoimeni (online) događaj održan 19. studenoga 2020. godine, kao i podatke o 53 doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva u ak. god. 2018./2019.

Publikacije Dana doktorata iz prethodnih godina dostupne su u repozitoriju serijskih publikacija FER-a.


Repozitorij