Panelisti u programu Dana doktorata

Panelisti u programu Dana doktorata bivši su studenti doktorskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji su za svoje doktorske disertacije obranjene u ak. god. 2018./19. bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" ili nagradom KONČAR".

Dr. sc. Tin Bariša

Tin Bariša rođen je 1990. u Zagrebu. Diplomirao je 2014. godine na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 2015. do 2018. godine radio je u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao istraživač na projektu pod potporom Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom "Razvoj naprednih energetski učinkovitih struktura upravljanja generatorom s permanentnim magnetima bez mjernog člana brzine vrtnje". Područje njegova znanstvenoga istraživanja su algoritmi upravljanja sinkronim strojevima sa stalnim magnetima. Objavio je tri znanstvena rada u časopisima indeksiranima u bazi Current Contents i deset radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom. Od 2019. godine zaposlen je u poduzeću dSPACE engineering d.o.o.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Bezsenzorsko modelsko prediktivno izravno upravljanje strujama sinkronoga vjetrogeneratora sa stalnim magnetima", pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Damira Sumine, obranio je 14. lipnja 2019. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Maria Brbić

Maria Brbić diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu. Od 2015. godine zaposlena je kao znanstveni novak na u Zavodu za elektroniku Instituta Ruđer Bošković (IRB) u Zagrebu, a od 2019. godine radi kao poslijedoktorandica na Sveučilištu Stanford u SAD-u. Tijekom rada na IRB-u sudjelovala je na EU FP7 projektu MAESTRA, te dva projekta pod potporom Hrvatske zaklade za znanost. Godine 2016. nagrađena je nagradom "Branimir Jernej" za najbolji rad na području biologije, biomedicine ili neuroznanosti, a 2018. godine dobila je nacionalnu nagradu "Za žene u znanosti“. Godine 2018. godine odabrana je za Fulbright stipendisticu u sklopu koje je boravila na sveučilištu Stanford u SAD-u.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Učenje reprezentacije za podatke iz jednog i više pogleda" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom nasl. izv. prof. dr. sc. Ivice Koprive, obranila je 29. travnja 2019. godine. Nagrađena je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Ninoslav Holjevac

Ninoslav Holjevac rođen je 1989. godine. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Od 2014. godine zaposlen je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Profesionalni interesi uključuju planiranje razvoja distribucijskih mreža, integracija obnovljivih izvora energije i upravljanje i modeliranje više-energijskih sustava. Sudjelovao je u dva međunarodna istraživačka projekta te u izvođenju nastave na predmetima profila Energetika. Suautor je stručnih studija i elaborata za operatore elektroenergetskog sustava i privatne investitore. Bio je tajnik konferencije IEEE Energycon 2014 te predsjednik organizacijskog odbora konferencije IET Medpower 2018. Dopredsjednik je Odjela za elektroenergetiku Hrvatske sekcije IEEE. Oženjen je i otac troje djece. Suautor je 10 radova u časopisima, 21 konferencijskog rada te preko 80 stručnih studija i elaborata. Bio je urednik nekoliko zbornika radova.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Modeliranje i vrednovanje fleksibilnih višeenergijskih sustava u niskougljičnom okolišu" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Igora Kuzle, obranio je 26. rujna 2019. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Hrvoje Novak

Hrvoje Novak diplomirao je 2014. na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, gdje se iste godine i zapošljava se kao suradnik na međunarodnom istraživačkom projektu "Urban Water – Intelligent Urban Water Management System" te, kasnije, na projektu "3CON – Control-based Hierarchial Consolidation of Large Consumers for Integration in Smart Grids". Od 2017. godine uključen je u projekt "3Smart (Smart Building – Smart Grid – Smart City)". Njegovi istraživački interesi u domeni su hijerarhijskoga prediktivnoga upravljanja dinamičkim sustavima radi njihove integracije u napredne gradove i napredne elektroenergetske mreže. Član je Laboratorija za sustave obnovljivih izvora energije (LARES) Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Koordinirano višerazinsko modelsko prediktivno upravljanje energijom u željezničkim elektrovučnim sustavima" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Marija Vašaka, obranio je 30. siječnja 2019. godine. Nagrađen je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.
 

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Igor Žiger

Igor Žiger rođen je 1986. godine u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva stekao je 2009. godine zvanje diplomiranoga inženjera elektrotehnike, 2015. godine zvanje stručnoga specijalista za transformatore i 2018. godine akademski stupanj doktora znanosti. Od 2010. godine zaposlen je u Končaru – Mjernim transformatorima kao projektant i razvojni inženjer, a od 2018. godine radi na mjestu rukovoditelja odjela projekata i voditelja razvoja. Njegovi su glavni interesi analize visokonaponskih mjernih transformatora, izolacijski sustavi i problematika gubitaka u transformatorima.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike snage s otvorenom jezgrom", pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Štiha, obranio je 2. listopada 2018. godine. Nagrađen je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

[Povratak na pregled programa...]