Obavijesti i objave

Doktorski studij uključuje tri ključna događaja po kojima se očituje napredak na doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Ti događaji su otvoreni za sve zainteresirane i javno se oglašavaju barem sedam dana prije održavanja.
U obavijestima i objavama također možete pronaći informacije o akademskoj mobilnosti i ponudi doktorandskih radnih mjesta.

Student koji ne upiše semestar time prekida studij, odnosno, gubi status studenta. Student koji želi nastaviti studij nakon prekida treba, uz suglasnost mentora,  podnijeti obrazloženu molbu za nastavak studija. U slučaju zatraženog i odobrenog nastavka studija u propisanom roku, studij se nastavlja prema (moguće i drugačijim) pravilima za generaciju s kojom student nastavlja studij, uz plaćanje dodatnih troškova prema Odluci Fakultetskoga vijeća od 4. srpnja 2018. (stavak III. Odluke).

Sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, status studenta ostvaruje se isključivo upisom u studij, odnosno, osobe koje nisu upisane niti u jedan semestar doktorskoga studija FER-a (bilo redovno, bilo u ponavljanje) ne mogu se smatrati doktorskim studentima FER-a, niti ostvarivati prava koja proizlaze iz studentskog statusa. U skladu s čl. 13. Pravilnika o doktorskom studiju na FER-u, ako od prestanka statusa studenta proteknu više od dvije godine, upisani studij ne može se nastaviti.

Studenti koji nisu bili redovito upisani u prethodni semestar, dužni su, uz suglasnost mentora, predati obrazloženu molbu za nastavak studija na obrascu FER-DR-08_Molba_studenta.pdf  (opcija „Nastavak studija“), kako bi im se odobrio upis propuštenoga semestra. Molba se predaje se u pisanom obliku Studentskoj službi, uz uobičajenu dokumentaciju za upis semestra (pogledati odgovarajuće uvjete i upute u obavijesti o upisu II., III., IV., V. i VI. semestra).

Doktorand kojemu se odobri molba za nastavak doktorskog studija obavezan je prihvatiti sve promjene studijskog programa nastale za vrijeme prekida te troškove studija snositi prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja doktorski studij.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Popis obavijesti

Repozitorij