Akademska mobilnost za doktorande

Centar za potporu istraživanju (CePI) i Ured za mobilnost FER-a redovito objavljuju "filtriraju" obavijesti o mogućnostima financiranja, stipendijama i razmjenama namijenjene doktorandima na stranicama Obavijesti i objave u okviru web-stranica doktorskoga studija.

Važno je uočiti da je osnova korištenja većine tih mogućnosti (aktualni) status studenta doktorskog studija, a ne gdje je osoba zaposlena ili kako financira svoj studij (primjerice, vezano uz radno mjesto, putem stipendije ili kroz financiranje od strane poslodavca). 

Uz mogućnosti objavljene pod Obavijesti i objave, postoje i druge, za koje informacije treba pratiti ili potražiti samostalno te se prije moguće prijave posavjetovati s mentor(ic)om.

U nastavku su navedene neke dodatne mogućnosti za doktorske studente o kojima je važno informacije znati ili pratiti unaprijed - prema interesu, odnosno, potrebama istraživanja.

Međunarodni dvojni doktorat znanosti

Međunarodni dvojni doktorat znanosti (franc. Cotutelle de thèse; engl. Joint PhD Thesis Supervision) oblik je studiranja u kojem doktorand upiše doktorski studij na dva sveučilišta (u našem slučaju Sveučilišta u Zagrebu i akreditiranog inozemnog sveučilišta), te izrađuje jedan doktorski rad uz dva mentora s tih sveučilišta. Uspješnim završetkom studija, doktorand stječe dvije diplome (Sveučilišta u Zagrebu i inozemne institucije).

Postupak za pokretanje dvojnog doktorata znanosti opisan je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu i temelji se na sklapanju sporazuma (ugovor) između dviju institucija, za čije je sklapanje nadležan Ured za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu. U ugovoru se definiraju svi ključni elementi (tema, mentori, uvjeti za obranu, minimalno vrijeme doktorskog studija koje će doktorand provesti na pojedinoj visokoškolskoj ustanovi, financiranje i dr.). Stoga je prije pokretanja postupka pri Sveučilištu u Zagrebu važno usuglasiti sa strane FER-a, u čemu sudjeluju doktorand i mentor te, prema potrebi, Odbor za doktorske studije i pravna služba FER-a. Detaljnije upute mogu se dobiti u Studentskoj službi, Referada za doktorski studij.

Doktorskim studentima FER-a savjetujemo da postupak započnu što prije, već tijekom prve godine studija, a boravak u inozemstvu dobro je planirati u 2. ili 3. godini studija.

Natječaji Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu raspisuje natječaj za akademsku mobilnost u kalendarskoj godini, obično u dva kruga, i objavljuje ga na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Ta vrsta potpore može se iskoristiti za:

  • odlaznu mobilnost prema strateškim partnerima
  • mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum)
  • mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za konferencije).

Posebno je zanimljiva mogućnost pokrivanja kotizacije za konferenciju, za što je uvjet da je rad prihvaćen.

Kratki znanstveni boravci u okviru COST akcija

Organizacija COST, ili punim nazivom Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (izv. European Cooperation in Science and Technology, skr. COST) financijski podupire umrežavanje istraživača i inovatora putem COST akcija.

Kratki znanstveni boravak (izv. Short-term scientific mission, skr. STSM) je oblik razmjene istraživača uključenih u COST akciju, s ciljem poticanja suradnje u uvjetima koji korisniku nisu dostupni u matičnoj ustanovi ili laboratoriju. Više informacijama o tome što je STSM možete naći na stranicama alata za umrežavanje unutar COST-a.

Za doktorande je, u dogovoru s mentor(ic)om, posebno zanimljiva mogućnost korištenja STSM-a u COST akcijama u području doktorskog istraživanja koje FER vodi, ili u kojima FER sudjeluje kao partner (popis niže na ovoj stranici). Ova opcija dostupna je i doktorandima iz industrije, naravno, u dogovoru s poslodavcem. Važno je znati da COST akcije raspisuju natječaje za STSM-ove na vlastitim stranicama te je stoga nužno samostalno pratiti akcije povezane s područjem istraživanja (tražilica COST akcija).


COST Projekti

[...]
Kratica Naziv Zavod Voditelj/ica Početak Završetak
CA19134 Distributed Knowledge Graphs ZPR izv. prof. dr. sc. Marina Bagić Babac 2020-09-23 2024-09-22
Cost Action CA18209 European network for Web-centred linguistic data science (NexusLinguarium) ZEMRIS prof. dr. sc. Jan Šnajder 2019-06-26 2023-06-03
CA18231 Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation ZPR izv. prof. dr. sc. Marina Bagić Babac 2019-09-09 2023-09-08
CA21142 Fuit tree Crop REsponses to Water deficit and decision support Systems applications - FruitCREWS ZESOI doc. dr. sc. Dinko Oletić 2022-10-17 2026-10-16
COST Action CA19104 Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment ZARI prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 2020-04-27 2024-04-26
COST Action CA19122 Europska mreža za ravnotežu spolova u informatici ZPM izv. prof. dr. sc. Anamari Nakić 2020-04-27 2024-04-26
COST Action CA19111 European Network on Future Generation Optical Wireless Communication Technologies ZKIST prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš 2020-04-21 2024-04-20
COST Action CA19121 Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living ZEMRIS prof. dr. sc. Slobodan Ribarić 2020-04-24 2024-04-24
HiMat, CA18223 Future communications with higher-symmetric engineered artificial materials ZKIST izv. prof. dr. sc. Marko Bosiljevac 2019-06-27 2023-06-03
INTERACT Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive Interactions ZKIST prof. dr. sc. Radovan Zentner 2021-05-25 2025-05-24
COST Action CA18203 Optimising Design for Inspection ZOEM prof. dr. sc. Bojan Trkulja 2019-10-02 2023-10-01
CA19102 Language In The Human-Machine Era (LITHME) ZPR izv. prof. dr. sc. Marina Bagić Babac 2020-10-06 2024-10-05