Pristup bazama

Članovima hrvatske akademske zajednice osiguran je pristup bazama podataka na temelju Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Pristup svim pretplaćenim elektroničkim izvorima informacija s računala matične institucije osiguran je izravno putem IP adresa računala, a izvan IP opsega institucije putem Proxy servera. Proxy mogu koristiti svi članovi hrvatske akademske zajednice koji imaju otvoren AAI@EduHr korisnički račun te se pomoću njega prijavljuju na proxy server. Proxyju se pristupa putem Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.

Svim bazama podataka s nacionalnom licencijom u Republici Hrvatskoj može se pristupiti na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.

 

 

IEEE Xplore jedna je od najznačajnijih baza znanstvenih i stručnih članaka u svijetu, koja pokriva trećinu ukupne svjetske literature iz područja elektrotehnike, računarstva, ICT-a, ali i mnogih međudisciplinarnih područja. Pristupom bazi IEEE Xplore imamo neograničenu dostupnost do punih tekstova (PDF) za preko 3 milijuna dokumenata (2 milijuna autora, 170 časopisa, 900 konferencija, 2.000 standarda IEEE-ja, 25.000 novih znanstvenih članaka mjesečno).

Svim djelatnicima i studentima baza IEEE Xplore dostupna je prema rasponu IP-adresa cjelokupnog Sveučilišta u Zagrebu, uključujući i studentske domove.

IEEE Xplore Digital Library

 

Web of Science (WoS) je platforma u izdanju Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters Intellectual Property and Science business) putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.

WoS

 

Scopus je citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 69 milijuna zapisa za 21.950 recenziranih časopisa (od kojih je više od 3.600 u otvorenom pristupu), 280 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 560 serija knjiga, 8 milijuna zbornika s konferencija te više od 39 milijuna patenata.

Scopus

 

Telecommunication Information Exchange Service (TIES) moguće je pretraživati od 1. kolovoza 2015. godine kad je Fakultet elektrotehnike i računarstva postao akademski član ITU-a (International Telecommunications Union). FER putem svojih predstavnika može sudjelovati u različitim forumima i tijelima ITU-a te ima pristup dokumentima koji su još uvijek u obliku nacrta i nedostupni su široj javnosti. Potvrđivanje registracije TIES korisničkog računa provodi prof. dr. sc. Radovan Zentner (radovan.zentner@fer.hr) koji je "TIES focal point" za FER. Prijavu na TIES sustav potrebno je provesti koristeći e-mail s @fer.hr sufiksom, osim u iznimnim slučajevima.

ITU

 

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

U okviru Dabra, Repozitorij FER-a sadrži ocjenske radove obranjene na FER-u (završni, diplomski, specijalistički i magistarski radovi te doktorske disertacije).

Sustavu se može pristupiti putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Dabar