Obavijesti i objave

Doktorski studij predviđa nekoliko važnih događaja koji se moraju ostvariti u uspješnom doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Svaki je od tih događaja javan, a najavljuju se barem sedam dana prije održavanja.

Upisi će trajati od 12. - 23.  veljače 2018. na pultu Studentske službe u uredovno vrijeme od 12 do 14 sati.

Podsjećamo studente doktorskoga studija FER-a da, sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, status studenta ostvaruju isključivo upisom semestra (bilo redovno, bilo u ponavljanje).  Ne-upisivanjem semestra studij se prekida (gubi se studentski status), a u slučaju zatraženog i odobrenog nastavka studija u propisanom roku, studij se nastavlja prema (moguće i drugačijim) pravilima za generaciju s kojom student nastavlja studij.

Detaljnije upute u nastavku obavijesti.

  • Za upis II. semestra potrebno je donijeti: upisni list i indeks.
  • Za upis III. semestra potrebno je donijeti: upisni list, prijavni list, indeks i obrazac DR.SC.04. (http://doktorski.unizg.hr/obad/obrasci/drsc04/prethodna_ak.godina). Student mora imati položen  kvalifikacijski (doktorski) ispit. Ako student nije ostvario taj uvjet, dužan je upisati ponavljanje II. semestra.
  • Za upis IV. semestra potrebno je donijeti: upisni list i indeks.
  • Za upis V. semestra potrebno je donijeti: upisni list, prijavni list, indeks i obrazac DR.SC.04. (http://doktorski.unizg.hr/obad/obrasci/drsc04/prethodna_ak.godina). Student mora imati obavljen javni razgovor. Ako student nije ostvario taj uvjet, dužan je upisati ponavljanje IV. semestra
  • Za upis VI. semestra potrebno je donijeti: upisni list i indeks.

U akademskoj godini 2017./18. ponavljanje semestra ne podliježe obvezi plaćanja školarine.
 

Upisni i prijavni list mogu se kupiti u Skriptarnici FER-a.
Studenti koji sami plaćaju studij uplaćuju školarinu na kunski IBAN FER-a broj: HR7623600001101218080 te  u pozivu na broj odobrenja upisuju 00  OIB-74.
Studenti koji su u međuvremenu promijenili stipenditora dužni su o tome obavijestiti Fakultet, odnosno donijeti suglasnost novoga stipenditora i izjavu o načinu plaćanja troškova studija.

 

NAPOMENA

Sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, status studenta ostvaruje se isključivo upisom u studij, odnosno, osobe koje nisu upisane niti u jedan semestar doktorskoga studija FER-a (bilo redovno, bilo u ponavljanje) ne mogu se smatrati doktorskim studentima FER-a, niti ostvarivati prava koja proizlaze iz studentskog statusa. U skladu s čl. 13. Pravilnika o doktorskom studiju na FER-u, ako od prestanka statusa studenta proteknu više od dvije godine, upisani studij ne može se nastaviti.

 

Studenti koji nisu bili redovito upisani u prethodni semestar, dužni su, uz suglasnost mentora, predati obrazloženu molbu za nastavak studija na obrascu FER-DR-08_Molba_studenta.pdf (opcija „Nastavak studija“), kako bi im se odobrio upis propuštenoga semestra. Molba se predaje se u pisanom obliku Studentskoj službi, uz uobičajenu (gore navedenu) dokumentaciju za upis semestra.

Doktorand kojemu se odobri molba za nastavak doktorskog studija obavezan je prihvatiti sve promjene studijskog programa nastale za vrijeme prekida te troškove studija snositi prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja doktorski studij.

Autor: Mirjana Grubiša
Popis obavijesti

Repozitorij