Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Kristijan Kilassa Kvaternik, mag. math.

  Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

  Konzultacije:

  Srijeda, 13 - 14

    Ostali radovi u drugim časopisima
   

  1. Kilassa Kvaternik, Kristijan.
  Udaljenosti karakterističnih točaka trokuta. // Matematičko fizički list. 255 (2014) , 3; 163-168 (članak, stručni).
   
    Diplomski radovi
   

  1. Kilassa Kvaternik, Kristijan.
  Thurstonove geometrije / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 27.09. 2016, 59 str. Voditelj: Milin Šipuš, Željka.
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2016.
  Na zavodu od:
  2017.

  Povijest zaposlenja

  • Rujan 2016. - Lipanj 2017., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Katedra za kvantitativne metode, asistent
  • Rujan 2016. - Lipanj 2017., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za primijenjenu matematiku, vanjski suradnik