Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  Kristijan Kilassa Kvaternik, mag. math.

  Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

  Konzultacije:

  Četvrtak, 14 - 15

  Thurstonove geometrije

  Kilassa Kvaternik, Kristijan
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2016.

  Udaljenosti karakterističnih točaka trokuta

  Kilassa Kvaternik, Kristijan
  Stručni radovi, 2014.
  Matematičko fizički list

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2016.
  Na zavodu od:
  2017.

  Povijest zaposlenja

  • Rujan 2016. - Lipanj 2017., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Katedra za kvantitativne metode, asistent
  • Rujan 2016. - Lipanj 2017., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za primijenjenu matematiku, vanjski suradnik