Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    doc. dr. sc. Petra Posedel Šimović

    Vanjski suradnik, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni diplomski