Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  izv. prof. dr. sc. Anamari Nakić

  Izvanredni profesor, Zavod za primijenjenu matematiku

  Funkcija: Izvanredna profesorica

  Identifying codes for generalized quadrangles

  Heger, Tamas; Kiss, Gyorgy; Nakic, Anamari; Storme, Leo
  , 2024.
  Journal of geometry

  A few more Hadamard partitioned difference families

  Nakić, Anamari
  , 2024.
  Bulletin of the Institute of Combinatorics and its Applications

  New results on additive designs

  Nakić, Anamari
  , 2023.

  Super-regular Steiner 2-designs

  Buratti, Marco ; Nakić, Anamari
  , 2023.
  Finite fields and their applications

  Modifikacije algoritma za propagaciju oznaka koje rješavaju problem prepoznavanja zajednica u usmjerenom acikličkom grafu

  Kablar, Dorian
  , 2023.

  Computational construction of orthogonal Latin squares and application to the problem of scheduling

  Bakšić, Mihaela
  , 2023.

  On the additivity of 2-(v, k, l) designs

  Nakić, anamari
  , 2023.

  Igre na grafovima

  Ćelepirović, Filip
  , 2023.

  Nepristrane kombinatorne igre

  Tomić, Luka
  , 2023.

  Aplikacija za ispitivanje ispravnosti rada programskih rješenja

  Turkalj, Sebastian
  , 2023.

  Produkt grafova

  Pećnjak, Fran
  , 2023.

  Funkcije izvodnice i njihove primjene

  Stanarević, Leonarda
  , 2023.

  Ortogonalni nizovi i njihova primjena na računalno testiranje ispravnosti rada aplikacija

  Linarić, Filip
  , 2023.

  Konstrukcija i primjena kombinatornih dizajna

  Lakoš, Antonio
  , 2023.

  Looking for additive Steiner 2-designs

  Nakić, Anamari
  , 2022.

  Edukativna aplikacija Sudoku

  Dolić ; Katarina
  , 2022.

  Algoritmi za usmjerene grafove

  Hrelja, Mateo
  , 2022.

  Latinski kvadrati

  Banić, Luka
  , 2022.

  Ispitivanje svojstva planarnosti grafa

  Mišak, Simona
  , 2022.

  Prebrajanje razapinjućih stabala grafa

  Kablar, Dorian ; Nakić, Anamari
  , 2022.
  Acta mathematica Spalatensia. Series didactica

  Designs from parallel lines of an affine geometry

  Nakić, Anamari
  , 2022.

  Spektar grafa

  Jarni, Ivana
  , 2022.

  Aplikacija za poučavanje metode za traženje najkraćih putova u težinskom grafu

  Kovačević, Katarina
  , 2022.

  Grafovi snarkovi

  Sakač, Andrej
  , 2022.

  Prebrojavanje stabala s malim brojem vrhova

  Mihovilović, Ivan ; Nakić, Anamari ;
  , 2022.
  Osječki matematički list

  Žene u inovacijama : Prve znanstvenice Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 1919. – 1970.

  Marijanović, Branka ; Milišić, Josipa Pina ; Nakić, Anamari
  , 2022.

  Interaktivna web-aplikacija za bojanje grafova

  Linarić, Filip
  , 2021.

  Metode za ispitivanje izomorfnosti stabala

  Mihovilović, Ivan
  , 2021.

  Prebrojavanje razapinjućih stabala grafa

  Kablar, Dorian
  , 2021.

  Graph decompositions in projective geometries

  Buratti, Marco ; Nakić, Anamari ; Wassermann, Alfred
  , 2021.
  Journal of combinatorial designs

  Metoda rješavanja problema egzaktnog pokrivanja

  Lakoš ; Antonio
  , 2021.

  Strictly additive 2-designs

  Nakić, Anamari
  , 2021.

  The first example of a simple 2-(81, 6, 2) design

  Nakić, Anamari
  , 2021.
  Examples and counterexamples

  Matematičke i računalne metode za ispitivanje izomorfnosti grafova i klasifikaciju grafova

  Vesel, Ivan
  , 2020.

  Reed-Mullerovi kodovi

  Sebastian Taras
  , 2020.

  Problem klasifikacije grafova

  Nakić, Anamari ; Vesel, Ivan
  , 2020.
  Acta mathematica Spalatensia. Series didactica

  q-analogs of group divisible designs

  Buratti, Marco ; Kiermaier, Michael ; Kurz, Sascha ; Nakić, Anamari ; Wassermann, Alfred
  , 2019.

  Motivacija za učenje matematike kod studenata elektrotehnike i računarstva

  Putarek, Vanja ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Nakić, Anamari ; Horvat Dmitrović, Lana
  , 2019.

  Koncept novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

  Anđelić, Vesna ; Bačelić, Zorana ; Barišić, Renato ; Halavanja, Biserka ; Ištvanić, Irena ; Kirinić, Valentina ; Miklaužić- Černicki, Kristina ; Nakić, Anamari ; Šarac, Vedran ; Tunić, Ivo ; Turk, Marko ; Vučić, Nives ; Vuk, Branka
  , 2019.

  Designs over finite fields by difference methods

  Buratti, Marco ; Nakić, Anamari
  , 2019.
  Finite fields and their applications

  Matematika u pametnim telefonima

  Nakić, Anamari
  , 2018.

  Searching for Hadamard Partitioned Difference Families

  Nakić, Anamari
  , 2018.

  Some New Results on Hadamard Partitioned Difference Families

  Nakić, Anamari
  , 2018.

  Graph decompositions in projective geometries

  Nakić, Anamari
  , 2017.

  What (de)motivates one to volunteer in K-12 STEM-C outreach activities?

  Jagušt, Tomislav ; Sović Kržić, Ana ; Nakić, Anamari ; Grgić, Mislav ; Bojić, Iva
  , 2017.

  On the extendability of particular classes of constant dimension codes

  Nakić, Anamari
  , 2017.

  Tight sets in finite classical polar spaces

  Nakić, Anamari ; Storme, Leo
  , 2017.
  Advances in geometry

  Combinatorial designs over finite fields

  Nakić, Anamari
  , 2017.

  On a property of (n ; 2k-2 ; k)-subspace codes

  Nakić, Anamari
  , 2016.

  Designs Over Finite Fields

  Nakić, Anamari
  , 2016.

  Automorphisms of designs over finite fields

  Nakić, Anamari
  , 2016.

  On the extendability of particular classes of constant dimension codes

  Nakić, Anamari ; Storme, Leo
  , 2016.
  Designs, codes and cryptography

  On the automorphism group of a binary q-analog of the Fano plane

  Braun, Michael ; Kiermaier, Michael ; Nakić, Anamari
  , 2015.
  European journal of combinatorics

  Searching for designs over finite fields with non- trivial automorphism groups

  Nakić, Anamari
  , 2015.

  Tactical decompositions of designs over finite fields

  Nakić, Anamari ; Pavčević, Mario Osvin
  , 2015.
  Designs, codes and cryptography

  On q-analogs of 3-(v, k, λ) designs

  De Boeck, Maarten ; Nakić, Anamari
  , 2015.

  Non-existence of a simple 3-(16, 7, 5) design with an automorphism of order 3

  Nakić, Anamari
  , 2015.
  Discrete mathematics

  On the Automorphism Group of the Binary q-Analog of the Fano Plane

  Braun, Michael ; Kiermaier, Michael ; Nakić, Anamari
  , 2014.

  Equations for coefficients of tactical decomposition matrices for t-designs

  Krčadinac, Vedran ; Nakić, Anamari ; Pavčević, Mario Osvin
  , 2014.
  Designs, codes and cryptography

  Equations of tactical decomposition of designs: application to the problem of existence of 3- (16, 7, 5) design

  Nakić, Anamari
  , 2014.

  Tactical decomposition of designs over finite fields

  Nakić, Anamari ; Pavčević, Mario
  , 2013.

  Poboljšanja Kramer-Mesnerove metode pri konstrukciji konačnih incidencijskih struktura

  Nakić, Anamari
  , 2013.

  Uvod u teoriju grafova

  Pavčević, Mario-Osvin ; Nakić, Anamari,
  , 2013.

  Tight sets on the Hermitian variety H(2r+1, q^2)

  Nakić, Anamari ; Storme, Leo
  , 2012.

  Impact of technological synchronicity on prospects for CETI

  Horvat, Marko ; Nakić, Anamari ; Otočan, Ivana
  , 2012.
  International Journal of Astrobiology

  The Kramer–Mesner method with tactical decompositions: some new unitals on 65 points

  Krčadinac, Vedran ; Nakić, Anamari ; Pavčević, Mario Osvin
  , 2011.
  Journal of combinatorial designs

  Kramer-Mesner with tactical decomposition

  Nakić, Anamari
  , 2011.

  Algoritmi za rješavanje problema trgovačkog putnika

  Skupnjak, Luka
  , 2011.

  Construction of t-(v, k, λ)-designs with prescribed automorphism group

  Nakić, Anamari
  , 2010.

  How to construct (v, k, λ)-designs fast and easily

  Nakić, Anamari
  , 2009.

  Some new designs with automorphism of order six

  Nakić, Anamari
  , 2008.

  Heuristički algoritmi za 0-1 problem naprtnjače

  Nakić, Anamari
  , 2005.
  Math.e

  Internet baza matematičkih pojmova e-Ghetaldus

  Nakić, Anamari ; Ugrina, Ivo
  , 2005.
  Math.e
  1. Identifying codes for generalized quadrangles. (with T. Heger, G. Kiss, A. Nakić, L. Storme), Journal of Geometry 115, 9, (2024) [journal]
  2. Banff designs: difference methods for coloring incidence graphs. (with M. Buratti, F. Merola, C. Rubio-Montiel), submitted (2023) [arxiv]
  3. Additivity of symmetric and subspace designs. (with M. Buratti), submitted (2023) [arxiv]
  4. A few more Hadamard Partitioned Difference Families. Bulletin of Institute of Combinatorics and its Applications 100, 54 - 72 (2024) [arxiv] [journal]
  5. Super-regular Steiner 2-designs. (with M. Buratti), Finite Fields and Their Applications Volume 85, 102116 (2023) [arxiv] [journal]
  6. The first example of a simple 2-(81, 6, 2) design, Examples and Counterexamples, 1 (2021) [journal]
  7. Graph decompositions in projective geometries. (with M. Buratti, A. Wassermann), J. Combin. Des. 29, 3, 141-174 (2021) [arxiv] [journal]
  8. Designs over finite fields by difference methods. (with M. Buratti), Finite Fields Appl. 57, 128-138, (2019) [arxiv] [journal
  9. q -analogs of group divisible designs. (with M. Buratti, M. Kiermaier, S. Kurz, A. Wassermann), , in: K.-U. Schmidt, A. Winterhof (Eds.), Combinatorics and Finite Fields: Difference Sets, Polynomials, Pseudorandomness and Applications, in: Radon Series on Computational and Applied Mathematics, vol.23, 21-38, de Gruyter, Berlin, 2019. [arxiv] [book]
  10. Necessary conditions for the existence of 3-designs over finite fields with nontrivial automorphism groups. (with M. De Boeck),  pp 18 [arxiv]
  11. Tight sets in finite classical polar spaces. (with L. Storme) Adv. Geom. 17, no 1, 109-129 (2017) [journal]
  12. On the automorphism group of a binary q-analog of the Fano plane. (with M. Braun and M. Kiermaier), European J. Combin. 51, 443–457 (2016) [arxiv] [journal]
  13. Non-existence of a simple 3-(16, 7, 5) design with an automorphism of order 3. Discrete Math. 338, no. 4, 555–565 (2015) [pdf] [journal]
  14. On the extendability of particular classes of constant dimension codes. (with L. Storme) Des. Codes Cryptogr. 79, no. 3, 407-422 (2016) [pdf] [journal]
  15. Tactical decompositions of designs over finite fields. (with M.O. Pavcevic) Des. Codes Cryptogr. 77, no. 1, 49-60 (2015) [pdf] [journal]
  16. Equations for coefficients of tactical decomposition matrices for t-designs. (with M.O. Pavcevic and V. Krcadinac) Des. Codes Cryptogr. 72, no. 2, 465–469 (2014) [pdf] [journal]
  17. The Kramer–Mesner method with tactical decompositions: some new unitals on 65 points. (with M.O. Pavcevic and V. Krcadinac) J. Combin. Des. 19, 4, 290-303 (2011) [pdf] [journal]

  Životopis

  Research Interests

  • Design Theory. Galois Geometry. Coding Theory. 
  • Characterization and classification of finite geometries and related structures.
  • Additive designs, designs over finite fields, q-Steiner systems, subspace codes, q-analogs of group divisible designs, graph decomposition over finite fields. 
  • Tight sets, minihypers, partial spreads. 
  • Algorithms for finite geometries.
  • Combinatorial optimization.

  Organisation of Conferences

  Service

  • 2023 - 2024, Equal opportunities committee, UNIZG-FER, president 
  • 2022 - 2024, Committee for internal assessment of the quality assurance system, UNIZG-FER, vice president 
  • 2022 - 2024, Committee for research and innovation, UNIZG-FER, member

  Education

  • Ph.D. in Mathematics, Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Zagreb, 2013
  • M.Sc. in Mathematics, Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Zagreb, 2006

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Information theory
   Linear codes Codes Error correction codes Network coding
  • Mathematics
   Combinatorial mathematics Projective geometry
  • Information theory
   Linear codes Codes Error correction codes Network coding

  Profesionalni interesi i članstva

  Science popularisation

  • Podcast of IEEE Croatian Section WIE - ŽensCast

  Lectures

  • Gender equality plan of FER, European Women in Mathematics, Croatian Section (2022)
  • Round table on research careers, Mutimir 2020, Penkala Association (2020) [link]
  • Mathematics in smartphones, workshop for teachers of mathematics on popularisation of STEM professions in the classroom.  8th Congress of Mathematics Teachers, Zagreb (2018) [Math excersizes inspired by technology, for high schools]
  • Ars Combinatoria, Science Festival, Technical Museum, Zagreb (2016) [link
  • Messages from the Moon. Evening of Mathematics (2015) 
  • Little secret in our smartphones. Open Days of Faculty of Electrical Engineering and Computing (2014)
  • Mathematics in our smarthphones. Evening of Mathematics (2014)

  Organizing Committee of ŠUZA (2015-2017)

  • #FERgirl [in the media]
  • Open Doors of the Faculty of Electrical Engineering and Computing (2015, 2016, 2017)
  • Državna smotra učenički radova iz "Obrazovnog sektora elektrotehnika i računalstvo", FER (2016)
  • EU Code Week, Faculty of Electrical Engineering and Computing (2015, 2016)  [in the media]  
  • Arduino day, Faculty of electrical Engineering and Computing (2015) 
  • Hour of code, Faculty of Electrical Engineering and Computing (2014, 2015, 2016)

  Professional memeberships

  Izabrani projekti