Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    prof. dr. sc. Ljubo Marangunić

    U mirovini, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski