Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    mag. educ. math. et phys. Marina Furkes

    Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski