Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Marina Furkes, mag. educ. math. et phys.

    Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski