Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  doc. dr. sc. Ana Žgaljić Keko

  Docent, Zavod za primijenjenu matematiku

  Triangle inequality for quantum integral operator

  Aglić Aljinović, Andrea ; Brnetić, Ilko ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Acta mathematica Spalatensia

  Sharp trapezoid inequality for quantum integral operator

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovačević, Domagoj ; Puljiz, Mate ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Filomat

  On Ostrowski Inequality for Quantum Calculus

  Aglić Aljinović, Andrea ; Kovačević, Domagoj ; Puljiz, Mate ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
  Applied mathematics and computation

  Two-phase Two-component Flow in Porous Media in Low Solubility Regime

  Jurak, Mladen ; Radišić, Ivana ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  Siam journal on mathematical analysis

  POUČAVANJE USMJERENO NA USVAJANJE MATEMATIČKIH POJMOVA I KONCEPATA

  Horvat Dmitrović, Lana ; Žgaljić Keko, Ana
  Stručni radovi, 2019.
  Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike

  The role of concept-based teaching in smooth transition to university mathematics

  Horvat Dmitrović, Lana ; Žgaljić Keko, Ana
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
  International workshop "Enhancing connections in mathematics education -To and across university mathematics"

  Korištenje Jupyter bilježnica u pripremi interaktivnih nastavnih materijala iz matematike

  Žgaljić Keko, Ana
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
  Osmi kongres nastavnika matematike RH

  Poučavanje usmjereno na usvajanje matematičkih pojmova i koncepata

  Horvat Dmitrović, Lana ; Žgaljić Keko, Ana
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
  Osmi kongres nastavnika matematike RH

  Primjena metoda aktivnog učenja u poučavanju funkcija više varijabli na tehničkom fakultetu

  Horvat Dmitrović, Lana ; Žgaljić Keko, Ana
  Drugi radovi u časopisima, 2017.
  Poučak

  Primjena metoda aktivnog učenja u poučavanju funkcija više varijabli na tehničkom fakultetu

  Horvat Dmitrović, Lana ; Žgaljić Keko, Ana
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
  Sedmi kongres nastavnika matematike RH

  Matematika 2

  Andrea Aglić Aljinović, Vladimir Ćepulić, Neven Elezović, Lana Horvat Dmitrović, Ljubo Marangunić, Tomislav Šikić, Ana Žgaljić Keko, Darko Žubrinić, Vesna Županović
  Ostalo, 2015.

  Modeling Compositional Compressible Two-phase Flow in Porous Media by the Concept of the Global Pressure

  Amaziane, Brahim ; Jurak, Mladen ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
  Computational geosciences

  Uvod u numeričku matematiku za inženjere

  Milišić, Josipa Pina ; Žgaljić Keko, Ana
  Ostalo, 2013.

  Numerical simulations of water–gas flow in heterogeneous porous media with discontinuous capillary pressures by the concept of global pressure

  Amaziane, Brahim ; Jurak, Mladen ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
  Journal of computational and applied mathematics

  Modeling Compositional Compressible Two-phase Flow in Porous Media by the Concept of the Global Pressure

  Amaziane, Brahim ; Jurak, Mladen ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  ECMOR XIII. 13th European Conference on the Mathematical Oil Recovery

  An existence result for a coupled system modeling a fully equivalent global pressure formulation for immiscible compressible two-phase flow in porous media

  Amaziane, Brahim ; Jurak, Mladen ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
  Journal of Differential Equations

  Modelling, Analysis and Numerical Simulations of Immiscible Compressible Two-Phase Fluid Flow in Heterogeneous Porous Media

  Žgaljić Keko, Ana
  Doktorske disertacije, 2011.

  Modeling and Numerical Simulations of Immiscible Compressible Two-Phase Flow in Porous Media by the Concept of Global Pressure

  Amaziane, Brahim ; Jurak, Mladen ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  Transport in porous media

  Modeling and numerical simulations of water-gas flow in porous media using the concept of global pressure

  Amaziane, Brahim ; Jurak, Mladen ; Žgaljić Keko, Ana
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  3rd International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Enviroment and Natural Resources

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Kompetencije

  • Mathematics
   Linear algebra Boundary value problems Partial differential equations Mathematical model Mathematical analysis Numerical analysis
  • Education
   Open Educational Resources

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  2004.
  Godina doktoriranja:
  2011.
  Na zavodu od:
  2005.