Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Filip Martinović, mag. math.

    Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski