Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Matija Livaić, mag. phys.

    Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski