Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Stjepan Šebek, mag. math.

  Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

  Konzultacije:

  Petak, 11:00 - 12:00

  A. Mimica i S. Šebek, Harnack Inequality for Subordinate Random Walks, Journal of Theoretical Probability, https://doi.org/10.1007/s10959-018-0821-5

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2014.
  Na zavodu od:
  2014.