Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Josip Žubrinić, mag. math.

    Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski