Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    dr. sc. Josip Žubrinić

    Poslijedoktorand, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski