Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    prof. dr. sc. Mladen Vuković

    Vanjski suradnik, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski