Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Ljiljana Frigelj

    Tajnik/ca, Zavod za primijenjenu matematiku