Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  prof. dr. sc. Darko Žubrinić

  U mirovini, Zavod za primijenjenu matematiku

  Konzultacije:

   

  Srijeda 12-13

  Fractal analysis of degenerate spiral trajectories of a class of ordinary differential equations

  Huzak, Renato ; Vlah, Domagoj ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2023.
  Applied Mathematics and Computation

  Srinivasa Ramanujan kao most preko oceana

  Šikić, Tomislav ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2022.
  Glasnik matematički - prilozi

  Glagoljičko pismo i hrvatsko ime

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2022.

  Alojzije Stepinac - glagoljica

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2022.

  Nikola Tesla i njegov asistent Charles F. Scott

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2022.

  Tesline dvije autobiografije

  Essert, Mario ; Žilić, Tihomir ; Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2022.

  Čudo hrvatske glagoljice

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2022.
  Glasnik Hrvatskog diplomatskog kluba

  Vilim (William) Feller

  Žubrinić, Darko
  Autorske knjige, 2022.

  Mahatma Gandhi and Kristian Kreković Connecting India and Croatia

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2022.

  Glagoljicom pisana bilježnica iz Državnog Arhiva u Beču o obrani Sigeta od Turaka 1566. i pogibiji Nikole Zrinskog

  Mance, Ivan ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci

  Šare's algebraic systems

  Essert, Mario ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Acta Mathematica Spalatensia

  Vladimir Paleček utemeljitelj Međunarodnog fonda "Gladno dijete"

  Lipovac, Mirna ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
  Pasionska baština ... : muka kao nepresušno nadahnuće kulture :

  Društvo prijatelja glagoljice i njihov časopis Bašćina (razgovor s dr. sc. Tomislavom Galovićem, dr. sc. Darkom Žubrinićem i Mirnom Lipovac)

  Rendić, Vanessa ; Galović, Tomislav ; Žubrinić, Darko ; Lipovac, Mirna
  Drugi radovi u časopisima, 2021.
  Pro tempore. Časopis studenata povijesti

  Zaslov; Dva velikana nenasilnosti i mirotvorstva: Mahatma Gandhi i Stjepan Radić

  Singh Nijjar, Joginder ; Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2021.

  Pokušaj nastavka "Glagoljskih natpisa" akademika Branka Fučića

  Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
  VI. KONGRES HRVATSKIH POVJESNIČARA

  Maximally singular weak solutions of Poisson equations

  Milišić, Josipa Pina ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
  The Rocky Mountain journal of mathematics

  Matematičari koji su diplomirali na tehničkim fakultetim

  Žubrinić, Darko ; Benčić, Zvoniko
  Poglavlja u knjigama, 2020.

  Dvanaesti primjerak prvotiska iz 1483. godine

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2020.
  Slovo rogovsko

  Parčićev glagoljički pečat

  Lipovac, Mirna ; Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u časopisima, 2020.
  Slovo rogovsko

  Črnkov zapis iz Državnog Arhiva u Beču o obrani Sigeta od Turaka i pogibiji Nikole Zrinskog 1566. g.

  Mance, Ivan ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
  Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

  Mahatma Gandhi and Kristian Krekovic connecting India and Croatia

  Žubrinić, Darko
  , 2020.

  Sigetska bitka 1566. g. opisana glagoljicom

  Mance, Ivan ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2020.
  Bašćina (Zagreb) : glasilo Društva prijatelja glagoljice

  Hrvatska glagoljica na aukcijama

  Lipovac, Mirna ; Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u časopisima, 2020.
  Bašćina (Zagreb) : glasilo Društva prijatelja glagoljice

  Kajkavski Očenaši

  Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u časopisima, 2020.
  Škrijna turopolska

  Minkowski measurability criteria for compact sets and relative fractal drums in Euclidean spaces

  Lapidus L., Michel ; Radunović Goran ; Žubrinić Darko
  Poglavlja u knjigama, 2020.

  Essential singularities of fractal zeta functions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
  Pure and Applied Functional Analysis

  O Eulerovom broju e i odgovarajućoj eksponencijalnoj i logaritamskoj funkciji

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  Matematičko fizički list

  Glagoljički prijepis latiničkog zapisa Franje Črnka o bitki kod Sigeta 1566. i o Nikoli Zrinskom

  Mance, Ivan ; Žubrinić, Darko
  , 2019.

  Iracionalnost Eulerova broja e

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  Matematičko fizički list

  Glagoljičke obljetnice

  Zaradija Kiš, Antonija ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2019.
  Bašćina (Zagreb) : glasilo Društva prijatelja glagoljice

  Iskustva s matematičkom tipografijom na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2019.

  U Zagrebu identificiran novi batomaljski list Statuta bratovštine Majke Božje Goričke iz 1425. godine

  Salopek, Dalibor ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2019.
  Krčki zbornik

  Fractal tube formulas and a Minkowski measurability criterion for compact subsets of Euclidean spaces

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
  Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series S

  Complex dimensions generated by essential singularities

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
  AMS Spring Central and Western Joint Sectional Meeting

  An overview of the theory of complex dimensions and fractal zeta functions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
  Dubrovnik IX - Topology & Dynamical Systems

  Towards bifurcations of complex dimensions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
  Equadiff 2019

  Fractal properties of a class of polynomial planar systems having degenerate foci

  Vlah, Domagoj ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
  ApplMath18

  Hrvatska glagoljaška baština u kontekstu europske kulture

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Luč

  Nastava hrvatskog jezika, matematike i fizike tijekom školovanja Nikole Tesle u Hrvatskoj

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2018.

  Fractal Tube Formulas for Compact Sets and Relative Fractal Drums: Oscillations, Complex Dimensions and Fractality

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
  Journal of fractal geometry

  Introduction to fractal analysis of orbits of dynamical systems

  Resman, Maja ; Žubrinić, Darko ; Rolin, Jean- Philippe ; Mardešić, Pavao ; Vlah, Domagoj ; Županović ; Vesna
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
  Zagreb Dynamical Systems Workshop 2018

  Dragutin Antun Parčić - znameniti hrvatski glagoljaš i leksikograf

  Lipovac, Mirna ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme

  Školovanje Nikole Tesle u Hrvatskoj i njegov profesor Martin Sekulić

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2017.

  Deseti jubilarni zbornik udruge Pasionska baštin posvećen Istri i Kvarneru

  Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u časopisima, 2017.
  Republika Hrvatska

  Deseti jubilarni zbornik udruge Pasionska baštin posvećen Istri i Kvarneru

  Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u časopisima, 2017.
  Republika Hrvatska

  Antun Lučić Anthony F. Lucas otac svjetske naftne industrije

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2017.

  Distance and tube zeta functions of fractals and arbitrary compact sets

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Advances in mathematics

  Complex dimensions of fractals and meromorphic extensions of fractal zeta functions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Journal of mathematical analysis and applications

  Zeta functions and complex dimensions of relative fractal drums: theory, examples and applications

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Dissertationes mathematicae

  Fractal Zeta Functions and Fractal Drums: Higher- Dimensional Theory of Complex Dimensions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Autorske knjige, 2017.

  From singular dimensions and fractal analysis of vector fields to Lapidus zeta functions

  Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
  6th Croatian Mathematical Congress

  Uloga hrvatske glagoljičke baštine za sudbinu Istre nakon Drugog svjetkog rata

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2016.

  Fractal tube formulas for relative fractal drums in arbitrary Euclidean spaces via Lapidus zeta functions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
  2016 Joint Mathematics Meetings: AMS Special Session on Fractal Geometry and Dynamical Systems

  Relative fractal drums, complex dimensions and geometric oscillations

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
  The Second Workshop Dynamical Systems and Applications

  A Minkowski measurability criterion for relative fractal drums via complex dimensions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
  6th Croatian Mathematical Congress

  Gauge Minkowski content and complex dimensions of relative fractal drums

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
  2016 Summer School on Fractal Geometry and Complex Dimensions

  Wavy spirals and their fractal connection with chirps

  Korkut, Luka ; Vlah, Domagoj ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
  Mathematical communications

  Školovanje Nikole Tesle u Hrvatskoj

  Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
  30. međunarodno savjetovanje o novim tehnologijama ; SONT 2015- Dani Josipa Lončara s festivalom promotivnih filmova i predavanja

  Kosinjska dolina i kosinjska glagoljička tiskara

  Mance, Ivan ; Žubrinić, Darko
  , 2015.

  Fractal zeta functions and complex dimensions: A general higher-dimensional theory

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2015.

  Fractal Zeta Functions and Fractal Drums [<a href="http://www.math.caltech.edu/~mathphysics/Slides/lapidus.pdf" target="_blank">PDF</a>]

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
  33nd Annual Western States Mathematical Physics Meeting

  Fractal analysis of unbounded sets in Euclidean spaces: complex dimensions and Lapidus zeta functions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  , 2015.

  Tube formulas for relative fractal drums in Euclidean spaces via Lapidus zeta functions

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
  Fractals and Related Fields III

  Lapidus zeta functions of fractal sets and their residues

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
  Fractals and Related Fields (3 2015)

  Matematika 2

  Andrea Aglić Aljinović, Vladimir Ćepulić, Neven Elezović, Lana Horvat Dmitrović, Ljubo Marangunić, Tomislav Šikić, Ana Žgaljić Keko, Darko Žubrinić, Vesna Županović
  Ostalo, 2015.

  Fractal zeta functions and complex dimensions of relative fractal drums

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  Journal of Fixed Point Theory and Applications

  Matematika 1

  Andrea Aglić Aljinović, Ilko Brnetić, Vladimir Ćepulić, Neven Elezović, Ljubo Marangunić, Mervan Pašić, Darko Žubrinić, Vesna Županović
  Ostalo, 2014.

  Kako se čuje dimenzija \sqrt{; ; ; 3}; ; ; ?

  Grubeša, Sanja ; Resman, Maja ; Šikić, Tomislav ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2014.
  Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike

  Josip Pecaric Croatian mathematician wrote a preface to a monograph by Wan-Lan Wang published in China 2011 [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/10376/1/Josip-Pecaric-Croatian-mathematician-wrote-a-preface-to-a-monograph-by-Wan-Lan-Wang-published-in-China-2011.html" target="_blank">Source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2013.

  Quasilinear elliptic equations with positive exponent on the gradient

  Kraljević, Jadranka ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
  Glasnik matematički

  Box-counting fractal strings, zeta functions, and equivalent forms of Minkowski dimension

  Lapidus, Michel L. ; Rock, John A. ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
  Contemporary mathematics - American Mathematical Society

  Box-counting fractal strings, zeta functions, and equivalent forms of Minkowski dimension

  Lapidus, Michel L. ; Rock, John A. ; Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2013.

  Oscillations of a class of forced second-order differential equations with possible discontinuous coefficients

  Miličić, Siniša ; Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
  International journal of differential equations

  Fractal oscillations near the domain boundary of radially symmetric solutions of p-Laplace equations

  Naito, Yuki ; Pašić, Mervan ; Tanaka, Satoshi ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  PISRS 2011 International Conference on Analysis, Fractal Geometry, Dynamical Systems and Economics

  Fractal properties of oscillatory solutions of a class of ordinary differential equations

  Korkut, Luka ; Vlah, Domagoj ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
  8th Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, ApplMath13

  Sena Jurinac 1021-2011 legendary Croatian artist who shaped the entire opera world [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/10225/1/Sena-Jurinac-1021-2011-legendary-Croatian-artist-who-shaped-the-entire-opera-world.html" target="_blank">CROWN</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2012.

  Znameniti ruski matematičar A. N. Kolmogorov bio je gost u Zagrebu 1965.

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2012.
  Matematičko fizički list

  Pedagoški zavjet istaknutog hrvatsko-američkog znanstvenika Vilima Fellera

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2012.
  Matematika i škola

  Prilozi Stanka Hondla u Hrvatskoj enciklopediji

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2012.
  Matematičko fizički list

  Prilozi Stanka Hondla u Hrvatskoj enciklopediji

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2012.
  Matematičko fizički list

  Antun Lučić - Anthony F. Lucas, otac svjetske naftne industrije [<a href="http://www.croatianhistory.net/etf/antun_lucic.pdf" target="_blank">PDF</a>]

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2012.

  Fractal properties of trajectories of dynamical systems

  Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
  International Workshop, Handayama Differential Equation Seminar

  Hrvatska glagoljska bašćina u današnjoj Lici s naglaskom na Gacku

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2012.

  Josip Andrić, istaknuti hrvatski muzikolog, skladatelj i pisac iz Bačke i autor prve povijesti slovačke glazbe (<a href="http://www.croatianhistory.net/etf/josip_andric.html" target=_blank>Josip Andrić</a>)

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2012.

  Posao je odabrao mene

  Draganić, Biserka ; Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u časopisima, 2012.
  Bašćina (Zagreb) : glasilo Društva prijatelja glagoljice

  Zeta functions associated with arbitrary compact sets in $R^{; ; N}; ; $: Towards a general theory of complex fractal dimensions (reporter: Professor Michel L. Lapidus)

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
  AMS Sectional Meeting: 2012 Spring Western Section Meeting, Meeting #1078 ; Special Session on Geometry and Analysis on Fractal Spaces, I

  Relative zeta functions of fractal sets in Euclidean spaces

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
  5th Croatian Mathematical Congress

  Lapidus zeta functions of arbitrary fractals and compact sets in Euclidean spaces

  Lapidus, L. Michel ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
  Global qualitative theory of ordinary differential equations and its applications

  Fractal analysis of Hopf bifurcation at infinity

  Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
  International journal of bifurcation and chaos in applied sciences and engineering

  Fractal properties of Bessel equation

  Korkut, Luka ; Vlah Domagoj ; Žubrinić Darko ; Županović Vesna
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
  5th Croatian Mathematical Congress June 18 - 21, 2012, Rijeka, Croatia

  Professor Mladen Bestvina associate editor of the Annals of Mathematics [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/10044/1/Professor-Mladen-Bestvina-associate-editor-of-the-Annals-of-Mathematics.html" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2011.

  Mate Ujevic 1901-1967 the founder and editor in chief of Croatian Encyclopaedia [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/10081/1/Mate-Ujevic-1901-1967-the-founder-and-editor-in-chief-of-Croatian-Encyclopaedia.html">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2011.

  Putokazi Branka Fučića

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2011.

  Vladimir Varićak (1865.-1942.)

  Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u časopisima, 2011.
  Matematičko fizički list

  Dr. Slobodan Lang: "Storm" was humanitarian operation that prevented genocide [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/10112/1/Dr-Slobodan-Lang-quotStormquot-was-humanitarian-operation-that-prevented-genocide.html" target="_blank">Source</a>]

  Bach, Nenad N. ; Žubrinić, Darko
  , 2011.

  Middle European Mathematical Olympiade organized in Varazdin, Croatia 2011 [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/10168/1/Middle-European-Mathematical-Olympiade-organized-in-Varazdin-Croatia-2011.html">Source</a>]

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  , 2011.

  Vilim Feller, istaknuti hrvatsko-američki matematičar / William Feller, Distinguished Croatian-American mathematician (bilingual Croatian - English edition)

  Žubrinić, Darko
  Autorske knjige, 2011.

  Box dimenzija skupova

  Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
  Ljetna škola V. gimnazije u Zagrebu o fraktalima 2011

  Lapidus zeta functions of fractal sets

  Lapidus, Michel L. ; Radunović, Goran ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
  First International Meeting PISRS - PISRS Conference 2011 - Analysis, Fractal Geometry, Dynamical Systems and Economics

  Fractal properties of solutions of differential equations

  Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Poglavlja u knjigama, 2011.

  Singular dimension of solution set of a class of p-Laplace equations

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  Complex Variables and Elliptic Equations

  Loss of regularity of weak solutions of p-Laplace equations for p \neq 2

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  Differential equations & applications (Zagreb)

  Iskustvo Hrvatsko-francuske povijesne radionice Filozofskog fakulteta i njezina budućnost: Experience de l'Atelier d'histoire croato-francais de la Faculte des Lettres et son avenir

  Roksandić, Drago
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
  Skup "Hrvatsko-francuski dodiri": Colloque "Contacts croato-francais"

  Mervan Pasic Croatian mathematician invited by Japanese colleagues [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/9952/1/" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2010.

  Professor Henrik Heger founder of Croatian studies at Sorbonne in Paris in 1981 [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/9949/1/" target="blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2010.

  Dr. Edward L. Miloslavich Croatian investigator of the Katyn Forest tragedy [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/9957/1/" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2010.

  Professors Z. Drmac and K. Veselic received prestigeous SIAM math prize [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/9894/1/" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2010.

  Kristian Kreković, znameniti hrvatski slikar [<a href="http://www.croatianhistory.net/etf/krek.html">web</a>]

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2010.

  Nenad Ban's scientific work is regarded as a milestone in biochemical research [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/10040/1/Nenad-Bans-scientific-work-is-regarded-as-a-milestone-in-biochemical-research.html">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2010.

  Fractal analysis of Hopf bifurcation for a class of completely integrable nonlinear Schroedinger Cauchy problems

  Milišić, Josipa Pina ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations (EJQTDE)

  Generating singularities of weak solutions of p-Laplace equations on fractal sets

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  Rocky Mountain Journal of Mathematics

  Hausdorff dimension of singular sets of Sobolev functions and applications

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2009.

  Jaksa Cvitanic a leading expert in Mathematical Finance [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/9907/1/" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2009.

  Zvonimir Janko and Yakov Berkovich authors of important math monograph [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/9867/1/" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2009.

  Differential Equations and Applications a new Math journal in Croatia [<a href="http://www.croatia.org/crown/articles/9857/1/" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2009.

  Oscillatory and phase dimensions of solutions of some second-order differential equations

  Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  Bulletin des sciences mathématiques

  Proslava 90. obljetnice Zavoda za primijenjenu matematiku FER-a u Zagrebu

  Županović, Vesna ; Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u časopisima, 2009.
  Matematičko fizički list

  On some new properties of solutions of nonlinear PDE-s

  Korkut, Luka ; Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
  NPDE 2009 Nonlinear PDE and Applications, In occasion of Francesco Nicolosi's 70th birthday

  Box dimension and Minkowski content of the clothoid

  Korkut, Luka ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  Fractals

  Maximally singular Sobolev functions

  Horvat, Lana ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
  4. Hrvatski matematički kongres

  Maximally singular Sobolev functions

  Horvat Dmitrović, Lana ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
  4. Hrvatski matematički kongres

  Poincare map in fractal analysis of spiral trajectories of planar vector fields

  Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
  Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin

  Egzistencija pozitivnih rješenja poliharmonijskih jednadžbi sa jakom ovisnošću o gradijentu

  Horvat, Lana ; Kraljević, Jadranka ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
  Četvrti hrvatski matematički kongres, Osijek, 2008.

  Generalized Fresnel integrals and fractal properties of related spirals

  Korkut, Luka ; Vlah, Domagoj ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
  Applied Mathematics and Computation

  Box dimension and Minkowski content of generalized Euler spirals

  Korkut, Luka ; Vlah, Domagoj ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
  4th Croatian Mathematical Congress June 17 - 20, 2008, Osijek, Croatia

  Singular dimension of spaces of real functions

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Le Matematiche

  Zvonimir Janko, outstanding Croatian mathematician [<a href="http://www.croatianhistory.net/etf/janko/" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Gaussova formula

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Galerkinova metoda

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Gaussova krivulja

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Greenova furmula

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Induktivna metoda

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Gradijent

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Izometrija

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Jacobijeva matrica

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Laplaceova jednadžba

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Newton-Raphsonova metoda

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Poissonova razdioba

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Razdioba, normala

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Stokesova formula

  Žubrinić, Darko
  , 2007.

  Box dimension of spiral trajectories of some vector fields in R^3

  Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Qualitative Theory of Dynamical Systems

  Positive solutions of polyharmonic equations with strong dependence on the gradient

  Horvat, Lana ; Kraljević, Jadranka ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Complex variables and elliptic equations

  Recent results on fractal analysis of trajectories of some dynamical systems

  Županović, Vesna ; Žubrinić, Darko
  Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
  Conference in Functional Analysis IX in Dubrovnik 2005

  Positive solutions of polyharmonic equations with strong dependence on the gradient

  Horvat, Lana ; Kraljević, Jadranka ; Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  EQUADIFF 2007

  Box dimension of trajectories of some discrete dynamical systems

  Elezović, Neven ; Županović, Vesna ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Chaos, Solitons & Fractals

  Maximally singular functions in Besov spaces

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
  Archiv der Mathematik

  Analysis of Minkowski contents of fractal sets and applications

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
  Real Analysis Exchange

  Uvod u diskretnu matematiku

  Žubrinić, Darko
  Ostalo, 2006.

  Rudolf Strohal i njegova "Hrvatska glagolska knjiga" (1915.)

  Žubrinić, Darko
  , 2006.

  Vilim Feller (Zagreb 1906. - New York 1970.) - u povodu stote obljetnice rođenja istaknutog hrvatsko-američkog matematičara

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2006.
  Matematičko-fizički list

  William Feller (1906-1970) [<a href="http://www.croatianhistory.net/etf/feller.html" target="_blank">source</a>]

  Žubrinić, Darko
  , 2006.

  Fractal analysis of spiral trajectories of some vector fields in ${; ; ; \mathbb R}; ; ; ^3$

  Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
  Comptes rendus. Mathématique

  Fractal dimensions in dynamics

  Županović, Vesna ; Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2006.

  Hausdorff dimension of singular sets of Sobolev functions and applications

  Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
  The 5th ISAAC Congress

  On extended singular set of potentials

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Mathematical inequalities & applications

  Il patrimonio glagolitico croato

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2005.

  Maximally singular Sobolev functions

  Horvat, Lana ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Journal of mathematical analysis and applications

  Fractal analysis of spiral trajectories of some planar vector fields

  Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
  Bulletin des sciences mathématiques

  Singular sets of Lebesuge integrable functions

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
  Chaos, solitons and fractals

  Biseri iz povijesti hrvatske kulture i znanosti na internetu

  Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
  Pretraživanje znanstvenih informacija (Sustav znanstvenih informacija RH pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa)

  Minkowski content and singular integrals

  Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
  Treći hrvatski matematički kongres

  Dopisivanje Ruđera Boškovića i Leonharda Eulera

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2004.
  Matematičko fizički list

  Box dimensions and Minkowski contents of spiral trajectories

  Žubrinić, Darko ; Županović, Vesna
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
  Bifurcations, Cycles limites et Feuilletages Analytiques

  Minkowski content and singular integrals

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
  Chaos, solitons and fractals

  Multidimensional generalization of Levin-Cochran-Lee inequalities

  Čižmešija, Aleksandra ; Pečarić, Josip ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
  Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti. Matematičke znanosti

  Danilo Blanuša i njegov problem mladoženje

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2003.
  Matematičko fizički list

  Linearna algebra

  Žubrinić, Darko
  Ostalo, 2003.

  Generating singularities of solutions of quasilinear elliptic equations using Wolff's potential

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
  Czechoslovak mathematical journal

  Singular sets of Sobolev functions

  Žubrinić, Darko
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
  Functional Analysis VIII

  O jednoj kurzivnoj glagoljskoj bilježnici u Pragu

  Žubrinić, Darko
  , 2003.

  William Feller - outstanding Croatian-American mathematician

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
  Journal of Croatian studies

  O jednoj kurzivnoj glagoljskoj bilježnici u Pragu

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 2003.

  Singular sets of Sobolev functions

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
  Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique

  Some qualitative properties of solutions of quasilinear elliptic systems

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
  Nonlinear analysis : theory, methods and applications

  Nonexistence of solutions for quasilinear elliptic equations with $p$-growth in the gradient

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
  Electronic journal of differential equations

  Eulerovo zbrajanje

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2002.
  Matematičko fizički list

  Matrične transformacije ravnine

  Bedeković, Tomislav ; Jandras, Borko ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2002.
  Math.e : hrvatski matematički elektronski časopis

  Hrvatska matematička dijaspora

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2002.
  Matematika i škola

  Nesumjerljivost dužina

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2002.
  Matematika i škola

  A class of nonlinear elliptic variational inequalities : qualitative properties and existence of solutions

  Korkut, Luka ; Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
  Electronic journal of differential equations

  Diskretna matematika

  Žubrinić, Darko
  Ostalo, 2001.

  Harmonijski brojevi

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2001.
  Matematičko fizički list

  Glagoljski brojevi

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2001.
  Matematika i škola

  Some qualitative properties of solutions of quasilinear elliptic equations and applications

  Korkut, Luka ; Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
  Journal of Differential Equations

  Recent advances in quasilinear elliptic equations

  Korkut, Luka ; Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
  Dottorato di recerca in matematica

  Generating singularities of quasilinear elliptic equations

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
  Journal of mathematical analysis and applications

  Quasilinear elliptic systems with the natural growth in the gradinet

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
  Rend. Istit. Mat. Trieste

  Positive solutions of quasilinear elliptic systems with strong dependence on the gradient

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
  Acta Math. Univ. Com.

  Solvability of quasilinear elliptic equations with strong dependence on the gradient

  Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
  Abstract and Applied Analysis

  TeX i METAFONT

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 2000.
  Matka : časopis za mlade matematičare

  A singular ODE related to quasilinear elliptic equations

  Korkut, Luka ; Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
  Electronic journal of differential equations

  Quasilinear elliptic equations and systems with strong dependence on the gradient

  Korkut, Luka ; Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
  Third World Congress of Nonlinear Analysts

  A note on Cacciopoli's inequality

  Perić, Ivan ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
  Mathematical Inequalities and Applications

  Kako su računali naši stari

  Radić, Nikola ; Žubrinić, Darko
  , 1999.

  Strategijska igra J.H. Conwaya

  Hanjš, Željko ; Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 1999.
  Matematičko fizički list

  Control of essential infimum and supremum of solutions of quasilinear elliptic equations

  Korkut, Luka ; Pašić, Mervan ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
  Comptes Rendus de l Academie des Sciences PARIS, Series I-Mathematique

  On Levin's generalization of Carleman's inequalities

  Čižmešija, Aleksandra ; Pečarić, Josip ; Žubrinić, Darko
  Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
  Acta scientiarum mathematicarum

  Fundamentals of Applied Functional Analysis

  Mitrović, Dragiša ; Žubrinić, Darko
  Autorske knjige, 1998.

  Matematika za osnovne i srednje škole na Internetu

  Žubrinić, Darko
  Poglavlja u knjigama, 1998.

  Božanski ili zlatni omjer

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 1998.
  Matematičko fizički list za učenike srednjih škola

  Croatian fonts

  Žubrinić, Darko
  Stručni radovi, 1996.
  TUGboat

  Hrvatska glagoljica

  Žubrinić, Darko
  Autorske knjige, 1996.

  Croatia - Overview of History, Culture and Science

  Žubrinić, Darko
  , 1995.

  Faculty of electrical engineering : with a short survey of the history of Croatia

  Žubrinić, Darko
  Autorske knjige, 1992.

  Uvod u varijacione metode za diferencijalne jednadžbe

  Žubrinić, Darko
  Ostalo, 1991.

  Lapidus, Michel L.; Radunović, Goran; Žubrinić, Darko Fractal tube formulas and a Minkowski measurability criterion for compact subsets of Euclidean spaces. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S 12 (2019), no. 1, 105–117.
   
  Lapidus, Michel L.; Radunović, Goran; Žubrinić, Darko Fractal tube formulas for compact sets and relative fractal drums: oscillations, complex dimensions and fractality. J. Fractal Geom. 5 (2018), no. 1, 1–119.

  Lapidus, Michel L.; Radunović, Goran; Žubrinić, Darko Zeta functions and complex dimensions of relative fractal drums: theory, examples and applications. Dissertationes Math. 526 (2017), 105 pp.

  Lapidus, Michel L.; Radunović, Goran; Žubrinić, Darko Complex dimensions of fractals and meromorphic extensions of fractal zeta functions. J. Math. Anal. Appl. 453 (2017), no. 1, 458–484.

  Lapidus, M. L.; Radunović, G.; Žubrinić, D. Distance and tube zeta functions of fractals and arbitrary compact sets. Adv. Math. 307 (2017), 1215–1267.

  Lapidus, Michel L.; Radunović, Goran; Žubrinić, Darko Fractal zeta functions and fractal drums. Higher-dimensional theory of complex dimensions. Springer Monographs in Mathematics. Springer, Cham, 2017. xl+655 pp.

  Lapidus, Michel L.; Radunović, Goran; Žubrinić, Darko Fractal zeta functions and complex dimensions: a general higher-dimensional theory. Fractal geometry and stochastics V, 229–257, Progr. Probab., 70, Birkhäuser/Springer, Cham, 2015.

  Lapidus, Michel L.; Radunović, Goran; Žubrinić, Darko Fractal zeta functions and complex dimensions of relative fractal drums. J. Fixed Point Theory Appl. 15 (2014), no. 2, 321–378.

  Životopis

   

  Rođen 1956. u Zagrebu. Diplomirao 1978. na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Na istoj instituciji doktorirao 1984. Od 1981. zaposlen je na FER-u. Znanstveni interesi su mu u području nelinearne analize za eliptičke rubne probleme, fraktalnih svojstava dinamičkih sustava, te u području fraktalnih zeta funkcija. Koautor je dviju monografija na engleskom jeziku i 60tak znanstvenih radova, kao i nekoliko studentskih priručnika, sve u području Matematike. Bavio se popularizacijom matematike i bio koncem 1980tih zamjenik voditelja ekipe mladih matematičara u bivšoj državi na Međunarodnim matematičkim olimpijadama (IMO). Godine 2010. objavio je (na hrvatskom i engleskom jeziku) monografiju o Vilimu Felleru, najvećem hrvatskom matematičaru u povijesti.

  Jedan je od osnivača (1993.) i sadašnji predsjednik Društva prijatelja glagoljice u Zagrebu. Auktor je knjige Hrvatska glagoljica objavljene 1994. g. (drugo izdanje 1996., 400 str.). Utemeljio portal Croatia - Its History, Culture and Science, www.croatianhistory.net 1995. g., koji je evidentiran u NSK u Zagrebu. Pomoćnik je glavnog urednika g. Nenada Bacha (NY) na portalu CROWN www.croatia.org, također evidentiranog u NSK.

  Održao je tri javna predavanja o Antunu Lučiću (Anthony F. Lucas, rođen 1855. u gradu Splitu), koji je u SAD-u proglašen otcem naftne industrije.

  Od 2015. bavi se istraživanjem školovanja Nikole Tesle u Hrvatskoj.

  Kompetencije

  • Mathematics
   Boundary value problems Partial differential equations Difference equations Nonlinear equations Bifurcation Euclidean distance Hilbert space Functional analysis Fractals Limit-cycles Nonlinear dynamical systems Spirals
  • Mathematics
   Boundary value problems Partial differential equations Difference equations Nonlinear equations Bifurcation Euclidean distance Hilbert space Functional analysis Fractals Limit-cycles Nonlinear dynamical systems Spirals

  Profesionalni interesi i članstva

  fraktalna analiza vektorskih polja

  fraktalne zeta funkcije

  eliptički rubni problemi

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  1978.
  Godina magistriranja:
  1980.
  Godina doktoriranja:
  1984.
  Na zavodu od:
  1981.

  Hobiji i osobni interesi

   

  Hrvatska povijest, kultura i znanost

  http://www.croatianhistory.net

  http://www.croatia.org