Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Vlatko Crnković, mag. math.

  Asistent, Zavod za primijenjenu matematiku

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: